maandag 13 oktober 2014

De schaduwwereld

Enkele dagen geleden had ik een discussie met enkele oud-schrijvers en -spelers van Schimmen & Schaduwen. De discussie spinde zich toe op wat Schimmen & Schaduwen uniek maakt? Is het het spelsysteem? De wereld? De magie? Het feit dat nederlands gebruikt wordt? De sfeervolle tekeningen? Geen van allen? Of een mix van alle bovenstaande elementen?

Alleszins waren er verschillende meningen, maar één van de aspecten die naar boven kwam was het concept van de schaduwwereld. De aanwezigen waren van mening dat dit op zich wel een goed concept was, maar misschien onvoldoende uitgewerkt in de diverse publicaties van die tijd. Eén van de hoofddesigners, Dirk VdH, zei dat het steeds de bedoeling was geweest om over de schaduwwereld een apart supplement uit te brengen, maar dat is er nooit van gekomen.

In het basisregelboek zijn her en der wel verwijzingen naar de schaduwwereld te vinden, waarvan de belangrijkste natuurlijk in het hoofdstuk over Schaduwmagie.

"Blik op de Schaduwwereld", BR2, p. 171
  Op p.200 vinden we een korte beschrijving van de schaduwwereld:
Schaduwwereld: wereld die zich in een parallelle dimensie bevindt. Over deze wereld doen vele verhalen de ronde. Vast staat dat het een mensonvriendelijke plaats is. De lucht is er purper, de winden gaan nooit liggen en onnatuurlijke monsterachtige wezens regeren er. Sommige magiërs (vooral schaduwmagiërs) vestigen zich hier.
Op p. 67 in het basisregelboek vindenw e de beschrijving van het beroep Schaduwmagiër:

Schaduwmagiër - illustratie uit BR2.
Schaduwmagiërs houden zich, net zoals demonenmagiërs, bezig met het oproepen van wezens uit een ander bestaansniveau. In het geval van de schaduwmagiër zijn dit schaduwen, vreemde creaturen met al even vreemde krachten. Alleen schaduwmagiërs hebben een notie van waartoe deze wezens allemaal in staat zijn.
Schaduwmagiërs worden in de meeste steden wel geduld, maar op veel vriendelijkheid moeten ze er niet rekenen. In sommige landen of steden is schaduwmagie verboden. Geruchten doen de ronde dat
machtige schaduwmagiërs in staat zijn om zelf de schaduwwereld binnen te treden. Dit zou hen in gevaarlijke tijden alleszins een veilige, onbereikbare schuilplaats opleveren. Tenminste als de schaduwwereld zelf geen grotere gevaren inhoudt.


Op p. 168, in het hoofdstuk Schaduwmagie, lezen we het volgende als algemene inleiding:
Illustratie bij hoofdstuk Schaduwmagie.
BR2, p. 168
Deze magiegebruikers specialiseren zich in het oproepen van schaduwen, vreemde wezens uit een parallelle schaduwwereld. Schaduwen zijn heel gevaarlijke wezens, en hun krachten kunnen die van de demonen evenaren. Voor we met de lijst van de schaduwspreuken beginnen, verklaren we eerst de regels voor het oproepen van schaduwen, de soorten schaduwen en het binden van schaduwen.

Om schaduwen op te roepen maken de magiërs gebruik van een magische driehoek, ook wel triagram genoemd. Dit triagram bestaat meestal uit dode takken en stenen en op elke hoek van het triagram moet een kaars branden. Het triagrarn dient om opgeroepen schaduwen gevangen te houden. De opgesloten schaduw zal vrijkomen wanneer het triagram verbroken wordt. Eenmaal het triagram gemaakt, moet de magiër de oproepingsspreuk uitspreken en een SPI-proef afleggen. Als deze lukt, verschijnt de schaduw. Als deze mislukt, verbruikt de magiër toch zijn MP, zonder dat zijn spreuk enig effect heeft.


Schaduwen kunnen ook gebonden worden aan wapens of glazen bollen. Opnieuw citeren we uit het basisregelboek:
Schaduwen kunnen alleen maar gebonden worden aan scherpe wapens. Deze wapens worden dan magisch en kunnen magisch immune wezens schaden. Schaduwwapens zijn uiterst scherp en onbreekbaar. De extra schade die ze doen hangt af van het niveau van de gebonden schaduw. Schaduwwapens hebben ook de eigenaardige eigenschap dat ze geen schaduw werpen

Een schaduw is niet zo gemakkelijk te controleren. Daarom binden de magiërs de schaduw meestal aan een glazen bol. De schaduw is dan in de bol zichtbaar, maar kan niets doen (ook geen angst veroorzaken), zo lang de bol intact is. Als een bol gebroken wordt, dan zal de schaduw onmiddellijk de persoon of de groep aanvallen die het dichtst bij hem staat. Schaduwmagiërs kunnen hun schaduw dus niet bevelen. Zij kunnen hoogstens een bol in de richting van hun tegenstanders stukwerpen in de hoop dat de schaduw hem van die tegenstanders verlost. Er mag slechts één schaduw per bol gebonden worden.
Onder de spreuken van schaduwmagiërs zijn er enkele die dadelijk betrekking hebben op de schaduwwereld of schaduwen. Een kleine selectie:
"Schaduw", illustratie uit BR2, p. 170
  • Jojaps dode vogels: een stel schaduwvogels worden opgeroepen die rond de tegenstander zwerven.
  • Eerste/Tweede/Derde/Vierde/Laatste ode aan de vallende duisternis: een schaduw kan worden opgeroepen.
  • Verschijning van de sterrenstorm: De tijd in de schaduwwereld stopt, waardoor alle opgeroepen schaduwen zullen stoppen tot de tijd weer verder loopt. Ideaal om een uitgebroken schaduw even op afstand te houden ...
  • Jojaps dode hond: eens chaduwhond wordt opgeroepen.
  • Komplexe (sic) vorpaal van teleportatie: De magi:er kan zichzelf naar de schaduwwereld teleporteren.
Ook is nog een verwijzing te vinden naar schaduwmagie in het oplijsten van de kundes, p. 39:
Occulte taal - Duistere magie: deze taal is duidelijk verwant aan de demonentaal en dient om
vreemde en kwaadaardige wezens uit de schaduwwereld op te roepen. De taal is niet bruikbaar voor conversatie. Het grote verschil tussen duistere magie en demonenmagie is dat je duistere magie kan gebruiken voor alle doeleinden terwijl demonenmagie altijd slechte doelstellingen heeft. De magische klasse schaduwmagie is in deze taal geschreven.

De schaduwwereld lijkt dus voorwaar een interessante plaats te zijn om verder uit te werken. In het basisregelboek wordt trouwens hier en daar allusie op de uitbreiding die er nooit gekomen is. Misschien brengt de nabije toekomst hier wel verandering in?


maandag 6 oktober 2014