vrijdag 28 december 2012

Bestiarium: Goblin

Nu we het karakter van Wulfhand volledig uitgerold hebben, en alle kundes gekozen, wordt het tijd om onze avonturier eventjes het gevecht te laten opzoeken. Dat laat ons toe om ook even het befaamde Schimmen & Schaduwen gevechtssysteem uit te testen. Maar eerst dient een tegenstander gezocht te worden. Om het niet te  moeilijk te maken, zullen we Wulfhand laten vechten tegen een goblin. Een makkie zegt u? Dat zal later moeten blijken, maar laten we eerst even de goblin zelf bekijken.

De goblin is te vinden in het basiregelboek, 2de editie, op p. 243 (in de latere onlineversie zijn goblins omgedoopt tot kobolden ...)

Goblin, Illustratie uit BR2, p.244
Een goblin is een lelijk, mensachtig monster met, evenals zijn kleinere soortgenoot de snotling, een grauwgrijze huid. Goblins zijn schaars behaard. Zelfs hun hoofd is praktisch kaal. Ze worden ongeveer 1.30 meter groot en hebben geelglanzende ogen waarmee ze goed in het duister kunnen zien. Goblins leven immers bijna uitsluitend onder de grond. Soms bouwen ze ook duistere, versterkte forten van waaruit ze grootscheepse plundertochten organiseren. Goblins blinken niet uit in moed en als ze niet met tenminste dubbel zoveel zijn als hun tegenstanders, moeten ze elke gevechtsronde een MOE-proef afleggen. Goblins werven dikwijls snotlings aan als strijdkrachten of hulpjes omdat de snotling een van de weinige wezens is die kleiner is dan de goblin en waartegenover de goblin zich dus superieur kan gedragen. Goblins gebruiken praktisch alle wapens behalve tweehandswapens en houden van alles wat schittert. Ze haten dwergen en zullen ze steeds op zicht aanvallen. In daglicht krijgen goblins een nadeel van -20 op alle acties waarbij het zien betrokken is.

Scores: BEH 39 / KRA 14 / WEE 30 / CHA 12 / INT 15 / MOE 33 / OPM 46 / SPI 18 / OMV 13 / BEW 4 / LEP 28 / KB 0 / AK 0

Speciale Eigenschappen: Haat Dwergen (3), Nachtzicht (3)
BasisWK 10% (Strijdhamer) ==> +20% niveau 0 kunde strijdhamer (BR2, p.232) ==> 50% met strijdhamer, schade 2D8+3
Taal: Og Bah Dimorth
Moraal: Chaotisch 

Goblins behoren tot de goblinachtigen, die ook een beetje uitleg verdienen (BR2, p. 242):
Goblinachtigen zijn monsters die al eeuwen deel uitmaken van het allegaartje van vreemde en fantastische wezens die de wereld van Dor bevolken. Hoelang ze reeds bestaan weet niemand exact maar in de oudere elfenverhalen worden ze nergens vermeld. Het is pas bij de opkomst van het mensenras dat ook deze broedsels de kop opsteken en vele wijze lieden beweren dat dit geen toeval is. De meest waarschijnlijke theorie is dat de goblinachtigen het resultaat zijn uit de duistere experimenten van Zorgul de Sluwe. Misschien waren deze experimenten pogingen tot het creëren van een superieur mensenras of misschien pasten zij in de plannen van Zorgul om met een leger van deze afzichtelijke wezens zijn macht uit te breiden tot in het zuiden van Dor. Hoe dan ook, de goblinachtigen verspreidden en vermenigvuldigden zich bijzonder vlug en vormden weldra een bedreiging waar de andere rassen rekening mee moesten houden. Ze zijn gelukkig niet erg intelligent. Het gevaar schuilt eerder hierin dat ze zich gemakkelijk laten beïnvloeden door kwaadaardige geesten die zo machtige legers om zich verzatnelen en zo een instrument in handen krijgen om hun vijanden te vernietigen.
(nvdr.: Tiens, klinkt dit allemaal niet een beetje verdacht veel als Saruman met zijn orkenlegers in In De Ban van de Ring?)

Bon, omdat de S&S goblins blijkbaar lichtjes laf zijn, en er een kans is dat ze op de vlucht slaan als ze niet met dubbel zoveel zijn, zullen we Wulfhand moeten laten vechten tegen twee goblins. Echter, om het gevechtssysteem puur te testen, zullen we deze MOE-proef voorlopig negeren. Het gevecht van Wulfhand tegen de goblin volgt in een volgende blogpost.

Zoals in de meeste fantasy-rollenspelen zijn de goblins schatplichting aan Tolkien, die in grote mate het gedrag en uitzicht van goblins bepaald zoals die we nu kennen - alhoewel de groene goblins van Games Workshop tegenwoordig sterk ingeburgerd zijn. Nochtans zijn goblins in de literatuur en oude mythische verhalen veel gevarieerder dan hoe we ze nu meestal kennen. De goblins in Harry Potter zijn er misschien het meest recente voorbeeld van, maar er zijn er zeker meer. De wikipedia-pagina over goblins geeft een leuke start voor verder exploratie werk.

dinsdag 18 december 2012

Interview met voormalig speler Bart V.

Nog geen dag na het eerste uitstekende interview met voormalig spelmeester Thomas B., opnieuw een getuigenis van een voormalig spelmeester, Bart Vetters, die Schimmen & Schaduwen ontdekte gedurende zijn Leuvense studententijd.

Wanneer ben je met S&S in contact gekomen?
Zoals vermoedelijk de meesten hier, in een ver en grijs verleden. In mijn geval moet dat begin jaren '90 geweest zijn, toen ik in de 2de kandidatuur zat aan de universiteit: 1991-1992. Samen met een kotgenoot kocht ik de tweede editie (groene kaft) van het basisregelboek in de kelder van de Christiaensen in de Diestsestraat te Leuven. Ik herinner me dat ik daarna regelmatig tot ver in de nacht op bleef om het boek te doorpluizen - toen viel ik nog niet in slaap na het lezen van vier paragrafen :-).

Hoe lang heb je S&S gespeeld? Als speler? Als meester?
Ik heb S&S altijd als meester gespeeld. Ik denk dat we S&S een jaar of twee, drie gespeeld hebben voor we overschakelden naar AD&D (ik citeer Phil D: 'snel, rol op de vallende kandelaar tabel'.). Ik heb twee spelersgroepen gehad waarmee we S&S speelden, beiden in de keuken van mijn toenmalig kot. We hebben 2 avonturen van S&S gespeeld (De Brug uit het basisregelboek en Het Symbool van Crann) maar zijn al snel daarna overgeschakeld naar zelfgeschreven avonturen in mijn eigen wereld, Nirya.

Heb je ooit in een langdurige campagne meegespeeld?
Met S&S niet, al waren de avonturen in Nirya wel verwoven in een langere verhaallijn.

Wat is je beste herinnering? Een specieke ontmoeting? Een monster? Een avontuur?
De spectaculaire maar uiterst suicidale charge van een karakter op een aantal golems in de catacomben onder een villa in Ergh, een stad in Nirya. Ik was als meester in de gewoonte om af en toe toverdrankjes uit te delen als deel van de buit van de avonturiers, en had ook de gewoonte om de kleur van die toverdrankjes (meestal) laten te correleren met de werking ervan. Bronwyn, het karakter in kwestie, had een donkerrood, niet nader geïdentificeerd drankje gevonden en had er niets beter op gevonden om toen de nood hoog was in het gevecht met de golems het op goed geluk op te drinken. Het donkerrode drankje was echter brandewijn en de speler van Bronwyn heeft dat prachtig opgevangen door zijn nu stomdronken karakter roekeloos de golems te laten chargeren. Gelukkig verdooft alcohol, want het was geen prettig zicht :)

Heb je speciale bemerkingen of herinneringen aan het spelsysteem zelf?
Hetgeen me altijd sterk getroffen heeft in S&S waren de tekeningen van Foob (nvdr. grafisch designer Johan W., terug te vinden op www.foob.be). Die hebben een heel aparte en humoristische stijl en zijn voor mij het herkennings- en herinneringspunt van S&S. Het gaat zover dat mijn alter ego in Nirya, Eldarad van Ghelon, qua uiterlijk volledig gebaseerd is op een tekening van Foob in het basisregelboek.
De tekening in BR2, p. 14-15, waarop Bart's SK "Eldarad van Ghelon" is gebaseerd. Daarnaast een handgetekende kaart van een deel van Nirya, Bart's zelfverzonnen wereld.

Hoeveel produkten van S&S heb je ooit gekocht?
Twee - het basisregelboek en 'Het Symbool van Crann' avontuur.
(nvdr. Het Symbool van Craan bekleedt een beetje een speciale plaats in de The Wise Tree uitgaven, omdat het een avontuur is dat werd uitgegeven voor de eerse editie, het zwarte regelboek.)

Heb je ooit deelgenomen aan een S&S avontuur gerund op een conventie?
Nee, ik heb altijd in het kotcircuit in Leuven gespeeld.

Heb je voor- of nadien nog andere rollenspellen gespeeld?
S&S was mijn eerste rollenspel maar nadien zijn er vele gevolgd. AD&D als meester en speler, Shadowrun als speler en - nog altijd mijn favoriet qua sfeerzetting - Call of Cthulhu als speler. De laatste tijd bekruipt me af en toe terug de zin om nog eens een rollenspel te meesteren, zeker nadat ik een dik jaar geleden nog eens in een avontuur gespeeld heb met niet-rollenspelende (wel bordspelende) vrienden.

Welke gamingactiviteiten beoefen je nu nog?
Miniatuur wargaming. Na een jaar of vijf intensief rollenspelen heb ik de speelgoedsoldaatjes ontdekt - zij zijn nu mijn hoofdbezigheid op gaming gebied.
(nvdr. Dat kan ik getuigen! Bart's wargaming tafel is bij mijn weten zowat de meest spectaculaire die te vinden is tussen Brussel en Antwerpen. Bart onderhoudt trouwens ook een wargaming blog, Tiny Tin Men)

Als extra hieronder nog enkele schetsen uit Bart's aantekeningenboek voor zijn S&S campagne:

"Diana of Silvermoon", een NSK uit een van mijn avonturen, geinspireerd door de tekeningen van Foob. De cognoscenti herkennen ongetwijfeld enkele echo's van Raistlin uit Dragonlance.


Een pagina uit mijn eerste eigen avontuur, handgeschreven op een in centimeters te meten stapel recyclage kladpapier. Waarschijnlijk geschreven terwijl ik eigenlijk zou moeten aan het studeren geweest zijn :)Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat we in de toekomst nog van Bart's campagne zullen horen...

Wens je, zoals Bart, zelf te rapporteren over je gaming-activeiten m.b.t. Schimmen & Schaduwen? Laat het me weten,  en ik stuur je wel enkele vragen door. Scans van bvb. karakterdocumenten, zelf-gemaakte kaarten van avonturen, of foto's zijn zeer zeker welkom.

maandag 17 december 2012

Interview met voormalig spelmeester Thomas B.

Zoals in het opzet van deze blog aangekondigd werd (blogpost1, blogpost2), is het mijn bedoeling om regelmatig oud-spelers en oud-spelmeesters van Schimmen & Schaduwen aan het woord te laten.

De eerste in deze reeks is Thomas Buytaert, die een uitvoerige S&S campagne met zijn spelersgroep op touw zette in de eerste helft van de jaren 90.

Wanneer ben je met S&S in contact gekomen?
Goh, kan dat 1990 of 1991 geweest zijn? Het was in elk geval ergens rond de opstart van het systeem. Eén van onze vaste spelers, Eric B., had connecties bij The Wise Tree. We hadden op dat ogenblik reeds vele jaren Oog des Meesters achter de kiezen, en onze groep was toe aan iets substantiëler. Schimmen & Schaduwen kwam dus op het perfecte moment.

Hoe lang heb je S&S gespeeld? Als speler? Als meester?
(duikt even in oude archiefmappen) Ik ben niet zo goed met datums, dus alle jaartallen onder voorbehoud. Ik heb S&S amper als speler beleefd, wel intensief als meester. Onze eerste avonturen liepen tot ongeveer 1994, vroeg in 1995. De volgende jaren bleef S&S wel op het menu staan, maar niet meer exclusief. Tegen die tijd botsten de helden ook tegen de limieten van het systeem en brachten we een hele reeks eigen regels in stelling (waaronder de beruchte ‘initiatiefovernemendeafweer' -- nvdr. dat vraagt vroeg of laat om een aparte blogpost!). Dan, ik denk omstreeks 1996, startte een finale megacampagne die bijna drie jaar in beslag nam en waar de helden het lot van Dor in handen namen samen met of tegen een hele reeks godheden. De ontknoping van die campagne was een echt sluitstuk. We hebben enkele jaren later een poging ondernomen om de oude veteranen (ondertussen grijsaards) terug op pad te sturen, maar dat is na enkele sessies gestrand.

Heb je ooit in een langdurige campagne meegespeeld of gemeesterd?
We speelden Schimmen & Schaduwen zowat altijd in open wereld campagne modus, dus eigenlijk kan je stellen dat we meer dan 10 jaar aan dezelfde verhaallijn gewerkt hebben. Het was in elk geval de meest intensieve periode die de rollenspelcarrière van onze groep kende, en waar ondergetekende zowat al zijn leergeld heeft betaald.

Wat is je beste herinnering? Een specifiek avontuur? Een specifieke ontmoeting met een monster of Niet-Spelers-Karakter? Een intrigerende plot-wending?
Bijzonder veel, maar misschien we een van de meest hilarische speelde zich af op het einde van een lange campagne waar we de regels van Sid Meiers’ Pirates! hadden laten samensmelten met die van S&S. De helden hadden vanuit het niets een hele vloot met schepen en bemanning opgebouwd, en trokken ten strijde tegen hun Nemesis, de piraat Ulser. Een paar sessies daarvoor hadden ze één van diens schepen geënterd en Rosalinda, een jonge, fonkelende rosharige dame gered. Die bleek aardig wat pit te hebben, en vormde al snel een gewaardeerd onderdeel van hun ploegje – en het voorwerp tussen behoorlijk wat romantische rivaliteit tussen twee spelers: Dirk en Eric.

Tijdens het finale conflict brak een enorme zeeslag uit. Tegen acht uur des morgens (echte tijd) lag de hele vloot van de spelers op de zeebodem, maar hadden ze het schip van Usler geënterd en maakten ze zich uitgeput op voor het finale duel. Rosalinda was net daarvoor tijdens een onduidelijke fase bewusteloos geraakt. De spelers waren ondertussen compleet groggy, en begrepen maar niet waar die verduivelde Ulser zat. Tot Ham Jammer, onze residente barbaar, plots alle eindjes aan elkaar kon knopen en besefte dat Ulser en Rosalinda één en dezelfde persoon waren.

Ik zag – als meester – het licht in de ogen van speler Dirk dagen, terwijl hij me plots fel aankeek en mompelde: ‘Meester, ge zijt ne klootzak!’. Onschatbaar…

Heb je speciale bemerkingen of herinneringen aan het spel- en regelsysteem zelf?
Eén van de eerste zaken die we merkten was hoe rauw het systeem was. Ik had voor onze eerste sessie – na jaren Oog des Meester – een snel introotje in elkaar gestoken waar de helden het tegen een koppel standaard Orcs opnamen. In OdM was dat een fait divers geweest; tot onze stomme verbazing struikelden de helden nu na een half uur over hun eigen ledematen. Dat zette ook meteen de toon voor de verhalen die we speelden, die meteen meer gritty, dark fantasy gingen, en waar we minder met magie, en meer met metaal speelden.

Verder was het systeem – met alle respect – een ruwe diamant. Zeker met meer ervaren helden bleken de regels toch wel wat gaten en inconsistenties te bevatten. Maar het kaderwerk was solide, en we vonden het bijna even leuk de regels bij te werken als verhalen te schrijven.


Hoeveel produkten van S&S heb je ooit gekocht?
Ik vermoed enkel het basisboek. Ik heb ooit uitbreidingsregels zien passeren, maar die hebben we nooit intensief gebruikt.

Heb je ooit deelgenomen aan een S&S avontuur gerund op een conventie?
Neen, we waren (en zijn) een erg regelmatige maar geïsoleerde spelersgroep.

Heb je voor- of nadien nog andere rollenspellen gespeeld?
Voor S&S hebben we er erg veel en lang Oog des Meesters gespeeld. Ik weet dat ik de doos ben gaan halen ongeveer een dag nadat ik de TV Commercial had gezien, dat moet dus ergens in 1985 geweest zijn (nvdr. commercial Oog des Meesters 1985). Dat was m'n eerste rollenspelervaring.

We speelden en spelen vandaag een berg systemen. De meest prominente zijn D&D (onlangs nog een erg leuke campagne in 4.0), Call of Cthulhu Classic, DragonStar, Streetmare (een dark future systeem van eigen makelij) en de laatste jaren vooral 7th Sea ook in z’n klassieke vorm. 7th Sea is voor onze spelersgroep echt de sublimatie van alles wat we over de voorbije jaren aan goede systemen zagen passeren.

Onze spelersgroep ten tijde van de Schimmen & Schaduwen campagne. Van links naar rechts: Wim ‘Wulf’, Raf ‘Bart’, Dirk ‘Ham Jammer’, Thomas ‘De Meester’, David ‘Ludovic d'Arcy des Fleurilles’ & Eric ‘Kandai'.
Hoe en/of waar is jullie spelersgroep ooit gestart?
We speelden vroeger afwisselend bij de spelers thuis, allemaal op de as Kapellen, Ekeren en Brasschaat. We hadden wel een semi-vaste locatie, boven de garage van een van de spelers. Maar voor de S&S hadden we grote tafels nodig (zeeslagen, strategische toestanden etc.) waardoor we vaak in het restaurant van mijn ouders speelden. Dat was overigens geen al te best nieuws voor de lokale voorraad sterke dranken en desserts. Vandaag verplaatsen we vaker; we hebben spelers in het Turnhoutse, rond Gooreind/Essen en in Leuven.

Welke gamingactiviteiten beoefen je nu nog?
We spelen met ongeveer dezelfde groep nog steeds elke twee weken, vandaag in 7th Sea en Call of Cthulhu, en absoluut geen plannen om daar ooit mee te stoppen. We beschouwen onze rollenspelavond een beetje als een heilig moment, waar parameters als volwassen worden, sociale verplichtingen en andere onzin met veel bravoure voor mogen wijken.

Gesproken als een echte gamer! Alvast bedankt voor dit interview, en hopelijk zien we op deze blog nog een en ander verschijnen van wat toch wel een geweldige campagne moet geweest zijn.

Wens je, zoals Thomas, zelf te rapporteren over je gaming-activeiten m.b.t. Schimmen & Schaduwen? Laat het me weten,  en ik stuur je wel enkele vragen door. Scans van bvb. karakterdocumenten, zelf-gemaakte kaarten van avonturen, of foto's zijn zeer zeker welkom.

zaterdag 15 december 2012

Karaktergeneratie (4)

We gaan verder met de karaktergeneratie van Wulfhand, de Avonturier. Zie ook deel1, deel2, en deel3.
Tot nu toe hebben we de scores uitgerold, een beroep bepaald met bijhorende kundes, en de wapenkundes gekozen. Het enige wat ons nog rest is de uitrusting van Wulfhand te kiezen, en meer specifiek de wapenrusting.

Wapenrusting

Wapenrusting is, net zoals in alle fantasy roleplaying, van groot belang om te overleven in allerhande gevechten. Schimmen & Schaduwen gebruikt een vrij gedetailleerd systeem van verschillende lagen wapenrusting die over elkaar kunnen gedragen worden, gaande van lichte stof tot een harnas van plaat, chaosstaal, of mithril.

Verschillende lagen mogen over elkaar gedragen worden, maar nooit een harde laag over een harde laag. Het is dus mogelijk om lichte stof te dragen, daarbovenop zware stof, dan zacht leer, en dan nog een platen harnas. Elke extra laag geeft additionele bescherming als een malus op het aantal schadepunten toegebracht door een treffer van de vijand, maar teveel lagen kunnen ook nadelen geven.

Omdat Wulfhand een beginnend avonturier is, zullen we niet dadelijk de munchkin uithangen, en het redelijk beperkt houden. We kiezen voor de volgende uitrusting:
 • Hoofd:
  • Platen helm / D4+5 BEP / 6 weerstandspunten
 • Armen, lichaam en benen:
  • Lichte Stof / 1 BEP / 1 weerstandspunt
  • Zacht Leer / D4 BEP / 2 weerstandspunten
  • Lichte malienkolder / D4+2 BEP / 4 weerstandspunten
 • Medium Schild / 4 weerstandspunten
De BEP is de waarde die van de schade wordt afgetrokken die toegebracht wordt op de locatie, en de weerstandspunten zijn hoeveel schade de wapenrusting zelf kan incasseren.


Wapens

Het spreekt vanzelf dat we Wulfhand de wapens geven die overeenkomen met zijn wapenkundes.We rusten hem uit met een zwaard, een middelgroot schild, een speer en een boog. Uit de wapentabel op p. 93 van BR2:
 • Zwaard, 2D8+3 schade
 • Medium schild, D6+1 schade
 • Speer, 2D6+1 schade
 • Boog, D6+2 schade
Andere benodigdheden

Wat heeft een avonturier nog nodig om op stap te gaan? In het BR2 (basisregelboek 2) zijn uitvoerige tabellen opgenomen die elk stukje uitrusting specifieren, qua zeldzaamheid, kostrpijs, gewicht en dies meer. Echter, in Sagen & Legenden 1 (het blauwe boek) werden deze tabellen geherdefinieerd. Om Sagen en Legenden 1 te citeren (p.26): 
"Omdat het prijzensysteem in het S&S basisregelboek nogal rommelig is hebben we besloten eens en voor goed orde op zaken te stellen. [...] Niet alleen zijn de prijzen terwille van de speelbaarheid vereenvoudigd, er zijn ook heel wat bijkomende aanvullingen gebeurd waar dit wenselijk leek, en een aantal kleine foutjes verbeterd."

Ook het muntsysteem (Kronen, Dukaten, Shilling) werd opnieuw gedefinieerd in Sagen & Legenden 1. Waar in het regelboek een Dukaat 1000 shillingen waard was, is dat voortaan nog slechts 100 shilling. Ook op p. 26:
"Waarom we deze herwaarding doorvoeren heeft alles te maken met de strukturering van het Doriaanse muntstelsel"
Huh?

Anyway, de tabellen met goederen bevatten leuke dingen. Zo komen we te weten dat een ganzeveer 10 shilling kost en 10 gram weegt, en schaars te vinden is. Verder kan je ook fijn wit zand aanschaffen, een stel speelkaarten (52 stukes), of een stel tarotspeelkaarten (78 stuks), kost een postduif 5 dukaten en een kip 4 dukaten, en 1 liter demonenbloed is algemeen vindbaar en kost 2 dukaten.

Zoals wel meer de praktijk is in rollenspelcampagnes worden dergelijke lijsten straal genegereerd, en is de vindbaarheid van goederen en de kostprijs eerder een gevolg van wat de spelmeester wenselijk acht en de verwachtingen van de spelers, dan wel een rationale via een of ander economisch model.

We zullen dus dezelfde regel hanteren die ik meestal in campagnes ben tegengekomen: echt zeldzame objecten dien je aan te schaffen, voor algemeen verkrijgbare objecten kan je simpelweg een D100 rollen om te kijken of je het al dan niet in je rugzak hebt zitten.

Wulfhand is nu volledig klaar, en kan de wijde wereld ingestuurd worden op zoek naar rijkdom en avontuur! Wie een suggestie heeft over wat we Wulfhand het eerst zullen laten doen, mag die hier altijd posten - maar de kans is groot dat hij een goblinnetje zal tegenkomen in het naburige bos. Dan kunnen we meteen ook het gevechtssysteem eens uittesten.

zaterdag 8 december 2012

Dobbelstenen

Het inleidende hoofdstuk van het basisregelboek (zowel de eerste als tweede editie) bevat enkele tekeningen van de diverse types dobbelstenen die in Schimmen & Schaduwen gebruikt worden (D4, D6, D8, D10, D12, D20). Dit was vrij normaal in rollenspelpublicaties van die tijd, omdat de meeste mensen enkel vertrouwd waren met de klassieke 6-zijdige dobbelsteen - tenzij natuurlijk diegenen die reeds andere rollenspellen zoals Dungeons & Dragons of Oog Des Meesters kenden.

Bij de opmaak van de eerste editie van het basisregelboek (zwarte kaft), waren dan ook enkele tekeningen nodig om de dobbelstenen te illustreren. In 2012 zou dezelfde opgave natuurlijk geen probleem zijn. Via een goed gerichte search zijn er honderden illustraties of foto's van dobbelstenen te vinden, of kan men snel een 3D grafisch programma gebruiken om de dobbelstenen te tekenen. Niet zo eind de jaren 80.

De oplossing was eenvoudig, maar misschien niet helemaal kosher: we copieerden gewoon enkele tekeningen uit een ander rollenspel. Het toeval wilde dat ik in bezit was van Dragon Warriors, een Brits rollenspel dat als een 3-tal pocketboekjes was gepubliceerd. Daarin stonden enkele pentekeningen van dobbelstenen, die dan ook hun weg vonden in het Schimmen & Schaduwen basisregelboek.

De tekeningen die we uiteindelijk gebruikten waren wel een kopie van een kopie - ik bezat immers (nog) niet de originele Dragon Warriors boekjes, maar had ze gecopieerd. Het was immers niet altijd eenvoudig in de pre-internet dagen om aan originele spelpublicaties te raken, dus alles werd gretig gecopieerd. Van mijn copie nam ik dan opnieuw een copie, om die dan te gebruiken in de masterpagina's van het eerste basisregelboek. Dezelfde tekeningen zijn nadien hergebruikt in het groene en rode basisregelboek.

De illustraties van dobbelstenen in BR2.De originele dobbelstenen in Dragon Warriors.

vrijdag 7 december 2012

Wistjedatje

Wist je dat Sandy Petersen, ontwerper van o.m. Call of Cthulhu, ooit een versie van het Schimmen & Schaduwen Basisregelboek (2de editie) heeft gekocht? Dat gebeurde in Eindhoven, op Spellenspektakel 1992 of 1993. The Wise Tree had daar een verkoopsstandje om de diverse boeken aan de man te brengen. Op datzelfde spellenspektakel heb ikzelf trouwens ook Don Featherstone ontmoet, een van de 'founding fathers' van miniature wargaming.

Jammer genoeg zijn er geen foto's van deze historische gebeurtenissen beschikbaar.

Stap in een andere dimensie

Eerder hebben we reeds de verschillende edities van het basisregelboek besproken, waarbij de covers natuurlijk de bepalende visuele factor zijn. Er wordt daarom ook wel gesproken van het zwarte, groene, en rode boek. Het groene en rode boek zijn inhoudelijk dezelfde, enkel de kaft is verschillend. Het zwarte regelboek, met het pentagram op de cover, werd ook in twee versies uitgebracht, met een wit of geel pentagram.

Waar wat de achterzijde? Hieronder de achterzijde van het zwarte regelboek. Een zeker enthusiasme en Sturm-und-Drang is aanwezig in de tekst, waarbij het duidelijk is dat The Wise Tree de nederlandstalige wereld van het rollenspel wilde veroveren. Met de opdracht 'Stap in een andere dimensie' werd duidelijk aangegeven dat de grenzen van de verbeelding de enige belemmering vormden voor jarenlang spelplezier.


Karaktergeneratie (3)

We gaan verder met het uittekenen van ons personage Wulfhand. In twee vorige posts (deel1 en deel2), hebben we respectievelijk reeds de basisscores en de kundes bepaalt. Er rest ons nog een belangrijk luik, namelijk het vastleggen van de wapenkundes. Hiervoor bestuderen we hoofdstuk 4, Krijgskunst, uit het BR2.

'Krijgskunst', Illustratie uit BR2, p. 90
Wapenkundes bepalen hoe goed men kan omgaan met wapens, of speltechnisch: welke kans men heeft om een tegenstander te verwonden in het gevecht. Voor vele fantasy rollenspelen is dit een belangrijk onderdeel van de spelregels, en men kan eigenlijk stellen dat dit het essentiele element is waarop fantasy rollenspelen beoordeeld worden. Of dit al dan niet terecht is, laat ik aan de lezer.

Het beroep van avonturier lijst een aantal wapenkundes op, die Wulfhand normaliter op niveau 1 bezit. Echter, een aantal wapens vereisen een minimale BEH of KRA score om ze goed te kunnen gebruiken, en Wulfhand voldoet zeker niet alle vereisten. Bovendien kan je wapenkundes op niveau 0 plaatsen, en in ruil een wapenkunde op niveau 2 kiezen (BR2, p. 92). Omdat het me vrij onnuttig lijkt om bedreven te zijn in alle wapens, zullen we van deze laatste mogelijkheid dan ook gebruik maken.

De BEH-score van Wulfhand is 37, en zijn KRA is momenteel 17. Wapens die Wulfhand daarom niet wenst te gebruiken (Bastaardzwaard en Strijdhamer), zijn doorstreept, en die laten we dus vallen om andere kundes op niveau 2 te kunnen brengen. Ook zien we Wulfhand eerder als een klassieke avonturier die met zwaard en (middelgroot) schild de wereld intrekt, en daarom zullen we die wapens kiezen om het niveau te verhogen. Een boog en dolk kunnen altijd handig zijn, maat strijdbijl en kortzwaard zien we dan weer minder zitten. We laten dus 4 wapenkundes vallen (op niveau 0 brengen), om er 4 naar niveau 2 te brengen.
 • Dolk (minimumvereiste KRA = 0 BEH = 30). Niveau 1 = 40
 • Kortzwaard (minimumvereiste KRA = 8 BEH = 30). Niveau 1 = 45 ==> niveau 0 = 30
 • Zwaard (minimumvereiste KRA = 12 BEH = 0). Niveau 1 = 50 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==> 61
 • Bastaardzwaard (minimumvereiste KRA = 18 BEH = 35). Niveau 1 = 50 ==> niveau 0 = 30
 • Strijdhamer (minimumvereiste KRA = 18 BEH = 35). Niveau 1 = 50 ==> niveau 0 = 25
 • Strijdbijl (minimumvereiste KRA = 13 BEH = 30). Niveau 1 = 50 ==> niveau 0 = 25
 • Speer (minimumvereiste KRA = 0 BEH = 30). Niveau 1 = 45 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==>54
 • Boog (minimumvereiste KRA = 8 BEH = 35). Niveau 1 = 50 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==> 57
 • Schild Mid (minimumvereiste KRA = 10 BEH = 0). Niveau 1 = 45 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==> 53
Wapens in S&S. Illustratie uit BR1.
In principe kunnen we nu nog bijkomende beslissingen nemen zoals de voorkeurshand voor elk wapen. Deze zullen we echter voorlopig achterwege laten.

Uiteindelijk blijkt het wapensysteem redelijk wat 'meat' te bevatten voor zogenaamde powerplayers. Diverse wapens doen verschillende soorten schade, er gelden krachtbonussen, wapens zijn onderverdeeld in Slag-, Steek-, en Projectielwapens, verschillende wapens hebben verschillende aanvallen per beurt e.d. Op al deze aspecten zullen we echter pas ingaan als Wulfhand op zijn eerste avonturier de wijde wereld intrekt en zijn eerste veil creatuur zal ontmoeten.

Waar haalt Wulfhand deze wapens vandaan? Heeft hij hiervoor genoeg geld? Voorlopig zullen we ons hierover niet teveel zorgen maken. We gaan ervan uit dat Wulfhand de benodigde wapens en uitrusting reeds verzameld heeft.

Wulfhand begint nu meer en meer vorm te krijgen. Het enige wat ons nog rest is om de wapenrusting voor Wulfhand te kiezen. Hierover meer in een volgende blogpost.

dinsdag 4 december 2012

Karaktergeneratie (2)

In een vorige blogpost hebben we een aanvang gemaakt met een karakter te genereren volgens de procedure beschreven in de 2de editie van het Basisregelboek. Wulfhand de Avonturier begint langzamerhand vorm te krijgen. De volgende fase is het bepalen van de kundes. Opnieuw worden gedachtenkronkels in cursief aangegeven.

Even recapituleren waar we gebleven waren:

Wulfhand
 • Beroep: Avonturier
 • Leeftijd: 30
 • Sociaal Niveau: Platteland Gewoon (5)
 • Moraal: Neutraal
 • BEHendigheid: 33 
 • KRAcht: 17
 • WEErstand: 47 
 • CHArisma: 43 
 • INTelligentie: 43 
 • MOEd: 36 
 • OPMerkingsvermogen: 35 
 • SPIrituele weerstand: 49 
 • OMVang: 18 
 • BEWeging: 6
 • LEP (Levenspunten): 42
Het genereren van een S&S karakter vereist een grondige studie van het regelboek.
Illustratie uit BR2, p. 276
De volgende stap is het kiezen van de verschillende kundes. Kundes geven weer wat een karakter allemaal aan vaardigheden en kennis verworven heeft (en zal verwerven). Als we kijken naar rollenspelsystemen uit die periode, zien we dat kundes ook prominent opduiken in bvb. Call Of Cthulhu en WFRP. WFRP gebruikt kundes zonder een niveau of percentage (je hebt een kunde, of je hebt ze niet), terwijl het Call of Cthulhu systeem (en tevens enkele andere systemen uitgebracht door Chaosium), skills associeerden met een bepaald percentage, dat dan aangeeft of je een proef in die skill succesvol kan afleggen of niet. Schimmen & Schaduwen volgt duidelijk dit laatste systeem, maar legt er nog een laag bovenop, namelijk het niveau van een kunde.

Maar goed, terug naar Wulfhand.

Het basisregelboek geeft de avonturier 21 kunde-niveaus om uit een bepaalde lijst te kiezen, maar alle kundes moeten wel op niveau 1 of 2 staan. Dit wil zeggen dat er slechts ruimte is om 4 kundes effectief op niveau 2 te brengen. De 13 (gewone) kundes die opgelijst staan voor avonturiers zijn de volgende: Camouflage-Natuur, Camouflage-Stad, Genezen-Mens-Wonden, Klimmen, Orienteren, Rijden-Paard, Schaduwen, Sluipen, Verhaalkunde, Volksomgang, Waarde Schatten, Zien, Zwemmen. Bovendien zijn er ook nog 4 speciale kundes: Heel Behendig, Heel Moedig, Heel Sterk, Heel Taai. Speciale kundes verhogen een basiskarakteristiek, terwijl een gewone kunde het percentage van die kunde verhoogt. Dit lijkt op het eerste zicht een beetje verwarrend, vooral omdat de %-score van een gewone kunde afhangt van een basisscore. Verhogen de gewone kundes dan mee als je een speciale kunde kiest? Maar een beetje verder lezen in het boek leert dat we eerst gewone kundes moeten nemen, en pas nadien de basiskarakteristieken met speciale kundes omhoog kunnen halen -- of zo interpreteer ik het toch. Ook lijken de spelregels hier ook wel wat de dingen aantrekkelijker voor te stellen dan ze zijn: de 21 kundes lijken te suggereren dat je heel wat vrijheid hebt, maar uiteindelijk kan je slechts 4 keuzes maken, namelijk 4 kundes die je op niveau 2 brengt. De online-versie van Schimmen & Schaduwen, die nadien is gecompileerd, verhoogt trouwens het aantal basiskundes voor heel wat beroepen, en introduceert daarmee meer keuze bij het uitbouwen van je karakter.

Vermits alle kundes opgelijst bij het beroep moeten gekozen worden  - 17 in totaal - betekent dit dat er 4 mogelijkheden zijn om een kunde naar niveau 2 te brengen. Het voorbeeld in het basisregelboek (de Reus Gorth BR2 p.26) verhoogt via de speciale kundes enkel basisscores, maar dat zullen we niet doen. We zullen 2 gewone kundes en 2 speciale kundes verhogen, en kiezen hiervoor Zien, Orienteren, Heel Behendig en Heel Taai.Elk van deze kundes verhogen we met D6+6, en omdat we de WEErstand van Wulfhand ook verhogen, dient dus ook zijn LEP aangepast te worden.

Een overzicht van de kundes met hun respectievelijke %-score, en de score(s) waarop ze is gebaseerd (BR2, p. 25):
 • Camouflage-Natuur: BEH ==> 33
 • Camouflage-Stad: BEH ==> 33
 • Genezen-Mens-Wonden: start steeds op 50
 • Klimmen: BEH ==> 33
 • Orienteren: INT, OPM ==> 39 +D6+6 ==> +11, dus nieuwe score voor niveau 2 is 50
 • Rijden-Paard: BEH ==> 33
 • Schaduwen: BEH, INT ==> 38
 • Sluipen: BEH ==> 33
 • Verhaalkunde: SPI, INT ==> 46
 • Volksomgang: CHA ==> 43
 • Waarde Schatten: INT ==> 43
 • Zien: OPM ==> 35 +D6+6 ==> +12, dus nieuwe score voor niveau 2 is 47
 • Zwemmen: 33
Bovendien worden de scores geassocieerd met 2 speciale kundes ook verhoogd:
 • Heel Behendig * +D6+6 ==> +8, dus BEH gaat van 33 naar 41
 • Heel Moedig
 • Heel Sterk
 • Heel Taai * +D6+6 ==> +12, dus WEE gaat van 47 naar 59, en LEP verhoogt naar 48
Wulfhand heeft ook de kunde Spreken-Moedertaal, die start op 50. Om die naar niveau 5 te brengen, tellen we er 4D6+24 bij. Na de worpen 1, 5, 3 en 2 komen we uit op 85

Alle kundes kunnen nu ingevuld worden op het karakterdokument. Tevens beschikt Wulfhand ook over een aantal niveau-0 kundes, ongeacht zijn beroep. Ook dit lijkt geinspireerd door het Chaosium systeem, waarbij je voor een aantal skills een basispercentage hebt, ongeacht of je bedreven bent in die kunde of niet.

Uiteindelijk vraagt het toch wel wat puzzelwerk, vooral ook omdat gewone kundes en speciale kundes op verschillende manieren behandeld worden, maar beiden opgenomen zijn in de kundelijst van het beroep. Het voorbeeldje in het basisregelboek - met de reus Gorth - is wat betreft ook een ietsiepietsie misleidend, omdat enkel de speciale kundes gekozen worden. Ook lijkt het erop alsof men sowieso beter de speciale kundes verhoogt, vermits deze de basisscores van het karakter naar boven halen. Een grondiger studie van het ervaringspuntensysteem en verwerven van nieuwe kundes dringt zich daarom op.

We hebben een belangrijke set van kundes nog helemaal niet aan bod laten komen, namelijk de wapenkundes. Omdat deze toch wel wat meer uitleg vereisen, houden we de wapenkundes van Wulfhand dan ook voor een volgende blogpost.

zaterdag 1 december 2012

Oog des Meesters

Illustratie uit Oog des Meesters regelboek
Een korte berichtje om aan te geven dat veel materiaal van Oog des Meesters downloadbaar is van deze site. OdM is het rollenspel waar in de jaren 80 vele spelers in Vlaanderen en Nederland in de hobby gestart zijn, en past in die zin wel op deze retro-rollenspel-blog.

Wie herinnert zich niet 'Herberg het Zwarte Everzwijn' of 'FlimFlamFLuister, Licht in het Duister'?

Karaktergeneratie (1)

Een essentieel aspect van elk rollenspel is natuurlijk de generatie van spelerskarakters. Het is daar dat reeds dikwijls de sfeer gezet wordt  voor een succesvolle campagne. Over de karaktergeneratie in Schimmen & Schaduwen doen vele verhalen de ronde: te lang, te ingewikkeld, te complex, te dit, te dat ... Laten we dus de proef op de som nemen, en een karakter genereren dat we later ook nog zullen gebruiken in diverse situaties.

Als naam kies ik Wulfhand. Het is een naam die ik dikwijls gebruik voor mijn personages in fantasy-campagnes. Afhankelijk van de setting kies ik er een achternaam bij (Arendsburg is dikwijls gebruikt), maar die zal ik voorlopig achterwege laten . Het gebruik van steeds dezelfde naam geeft voor mij een zekere continuiteit in mijn rollenspelen, over verschillende settings en spelsystemen heen. De oudste versie van Wulfhand, voor zover ik me kan herinneren, is gebruikt in een Dragon Warriors campagne in de jaren 80.

Allereerste versie van Wulfhand Arendsburg, op een handgemaakt character sheet voor Dragon Warriors. ca. 1987
We gebruiken de 2de editie, het basisregelboek met de groene kaft. Karaktergeneratie wordt beschreven in Hoofdstuk 2 "De geboorte der Personages" op p.15. Laten we er maar dadelijk aan beginnen. We zullen de procedures zo getrouw mogelijk volgen zoals beschreven in het boek. Af en toe dwalen mijn gedachten wel eens af, en deze afdwalertjes zal ik in cursief plaatsen.
 1. De scores. Deze inleidende sectie in het boek geeft enkel aan welke diverse scores gebruikt worden om spelerskarakters (SKs) te beschrijven. Het is zeker interessant om later eens na te gaan waar deze scores precies vandaan komen. Immers, AD&D gebruikte in die tijd de klassieke 6 scores, terwijl Schimmen & Schaduwen er heel wat meer gebruikt. Ongetwijfeld is hier de invloed van het toenmalige Warhammer Fantasy Roleplay (WFRP)  of Runequest te vermoeden.
 2. De rassen in Schimmen & Schaduwen (BR2, p. 18)
  Ras. Schimmen & Schaduwen kent 6 rassen. Naast de klassiekers zoals Mens, Halfling, Dwerg en Mens lopen er ook Schublingen en Reuzen in Dor rond. Een D100 volstaat om het ras te bepalen. Dit is nu wel een spannend moment. Het is minstens 15 jaar geleden dat ik nog eens een D100 ter hand heb genomen om een nieuw SK voor een rollenspel uit te rollen. Zal  ik mijn speciale Zocchihedron van Gamescience gebruiken (ontworpen door Lou Zocchi), of toch maar de gewone combinatie van 2 maal een D10? Bij nader inzien lijkt de Zocchihedron toch iets te onhandig, en gebruik ik maar de klassieke methode.

  We nemen beide D10 ter hand, ... trommelgeroffel ... en we werpen een 56. Een Mens, met als Moraal Neutraal.

 3. De volgende stap is het uitrollen van de effectieve scores. De tabel op p.19 is zeer duidelijk:
  BEHendigheid: 30 + 2D10 ==> we rollen slechts een 3! Dus BEH is 33
  KRAcht: 4D4 + 4 ==> 17. Dit is zeker niet slecht, integendeel!
  WEErstand: 30+2D10 ==> 47. Ook goed! We lijken dus een krachtige taaie vent te gaan hebben.
  CHArisma: 30 + 2D10 ==> 43
  INTelligentie: 30+2D10 ==> 43
  MOEd: 20+2D10 ==> 36
  OPMerkingsvermogen: 30+2D10 ==> 35. Dit is aan de lage kant.
  SPIrituele weerstand: 30+2D10 ==> 49. Geestelijk taai ventje!
  OMVang: 15+D4 ==> 18
  BEWeging: 4+D4 ==> 6
  LEP (Levenspunten) = OMV+WEE/2 = 58 42 (foutje nadien ontdekt, moet 42 zijn)
  Het ziet er dus naar uit dat Wulfhand aan de taaie krachtige kant is, misschien niet zo opmerkzaam, maar spiritueel wel bestand tegen allerlei invloeden.

  Vervolgens moeten de we leeftijd van Wulfhand bepalen. 16+D20 resulteert in 30. Een mooie leeftijd om heldhaftige avonturen te starten. Ik zie nu dat in Schimmen & Schaduwen mensen maximaal 65 jaar kunnen worden, maar Reuzen 900 jaar, en Schublingen 800 jaar. Ik ben toch benieuwd of dit ooit in enige Schimmen & Schaduwen campagne effectief gebruikt is ... ?
 4. Gebruiken we de Zocchihedron, of toch maar de normale manier met tweemaal een D10?
  (BR2, p. 14-15)
 5. Speciale Eigenschappen. Alle karakters hebben een zekere kans om Hypnose, Telepatie, Nacht-, Koude-, Warmte-, of Moreelzicht te hebben. Voor mensen is die kans echter eerder klein, en Wulfhand heeft dan ook geen geluk. Geen enkele speciale eigenschap!
 6. Sociaal Niveau. Dit is de sociale achtergrond van het SK, en kan gaan van Natuur over Stad Rijk tot Platteland Arm.We rollen even op de sociaal niveau tabel en Wulfhand blijkt Platteland Gewoon te zijn, met sociaal nummer 5. Vreemd genoeg zijn de sociale nummers enkel 4, 5 of 6. Waarom niet 1, 2 of 3? Vermoedelijk een restant van een eerdere spelregels? In de herwerkte online versie varieert het sociaalnummer van 1 tot 7, en wijkt dus af van het originele basisregelboek.
 7. Het Beroep. Dit is een van de meest aantrekkelijke aspecten van karaktergeneratie. Het beroep van een SK geeft dadelijk aan wat voor iemand het SK is, misschien zelfs meer dan zijn ruwe scores. Het is ook een frustrerend aspect bij de karaktergeneratie (niet enkel bij Schimmen & Schaduwen trouwens, maar bij alle systemen die beroepen gebruiken). Wat als je een saai beroep, zoals Kleermaker of Kok uitrol? Wil niet iedereen starten als Huurdoder, Orkslachter, of Premiejager? Het idee van een beroep toe te kennen aan een SK komt mijn insziens duidelijk van ofwel WFRP of Call of Chulhu, systemen die daar in de jaren 80 ook reeds mee experimenteerden. Heeft Schimmen & Schaduwen daar de mosterd vandaan? Om het frusterende aspect van een 'saai' beroep te omzeilen, geef ik mezelf 2 worpen, en zal ik het meest aantrekkelijke resultaat voor Wulfhand kiezen. Puristen zullen nu vloeken in de kerk, maar het zij zo. Ik ga mijn tijd niet verdoen met Wulfhand de Bedelaar.
  De eerste rol geeft 41, een Charlatan. Hmm, niet slecht, maar met de lage OPM-score van Wulfhand misschien niet echt geloofwaardig. Eens kijken wat de tweede rol geeft. 04 - Avonturier! Dit is een kans die ik niet mag laten liggen! Wulfhand is dus Avonturier van beroep.

  Op p. 47 in BR2: "De avonturier heeft definitief de wijde wereld opgezocht, gedreven door een onweerstaanbare drang naar avontuur, rijkdom, macht of roem. Talrijk zijn de gevaren die hij op zijn vele tochten moet trotseren en wonderbaarlijk de plaatsen die hij soms aandoet. Vele jonge avonturiers komen al gauw gewelddadig aan hun einde, maar zij die lang genoeg kunnen overleven groeien uit tot ervaren veteranen die het gewoon zijn alleen op hun zwaard te vertrouwen."

Al bij al ging deze karaktergeneratie tot nu toe vrij snel. Natuurlijk ontbreekt er nog een belangrijk luik, en dat is het bepalen van de kundes. Maar dat zullen we houden voor een volgende blogpost.

==> Het vervolg van de karaktergeneratie is te vinden in deel2.

P.S. Alle dobbelsteenworpen die vermeld worden in deze post zijn volledig eerlijk gerold en niet vervalst, gemanipuleerd, of gecounterfijt! Laat dit duidelijk weze!

woensdag 28 november 2012

Nog een zoekertje uit de oude doos ...

In studentenblad VETO, op 30 november 1987, verscheen volgend zoekertje:


Inderdaad, een zoekertje dat ik zelf geplaatst had, in de hoop om met andere rollenspelers in contact te komen. Natuurlijk nog geen emails, enkel een oud klassiek adres en een telefoonnummer.

We hebben het hier over 1987, slechts 2 jaar nadat Oog Des Meesters als eerste Nederlandstalige commercieel beschikbare rollenspel op de markt kwam. Daarvoor waren rollenspelen weliswaar bekend, maar zeker niet op grote schaal. Het was een sterke niche-hobby, die vaak samenviel met bvb. miniature wargaming en board wargames. Zelf was mijn eerste aanraking met rollenspel er pas gekomen in 1984, toen ik in de toenmalige Tin Soldier (een van de weinige gaming-winkels in Belgie op dat moment), Warhammer 1ste edition had aangeschaft, waarbij regels aanwezig waren voor rollenspelen.

Maar terug naar het zoekertje. Ik herinner me dat ik er een enkele reactie op had gekregen, van ene David B., die in het bezit bleek te zijn van redelijk wat rollenspelmateriaal, meer bepaald AD&D. Prompt werden alle regelboeken gecopieerd, maar die copies zijn in een volgende verhuis ongetwijfeld gesneuveld. Naderhand is David B. trouwens ook nog een fervent S&S speler geworden.

Oud-speler van Schimmen & Shaduwen?

Zoals ik in de inleidende post reeds vermeldde, is het mijn bedoeling om ook oud-spelers aan het woord te laten, naast de originele ontwerpers (waarbij ik zelf een bescheiden rol heb gespeeld). Een van de originele designers, Dirk Vandenheuvel, heeft reeds toegezegd in een interview, waarin hij de designfilosofie van het toenmalige regelsysteem uit de doeken zal doen. We kijken er naar uit!

Vorige week ontmoette ik eerder toevallig enkele oud-spelers van Schimmen & Schaduwen die ooit een lange campagne gespeeld hebben. Het is zeker interessant om ook oud-spelers aan het woord te laten.
Daarom, heb je goede herinneringen aan Schimmen & Schaduwen, laat het me weten. Misschien als leidraad, kan je me een antwoordje sturen op voglende vragen:
 • Wanneer ben je met S&S in contact gekomen?
 • Hoe lang heb je S&S gespeeld?
 • Wat is je beste herinnering (specifiek monster of avontuur, ...)?
 • Hoeveel produkten van S&S heb je ooit gekocht?
 • Heb je ooit deelgenomen aan een S&S avontuur gerund op een conventie?
 • ...
Stuur een mailtje naar philip punt dutre at gmail punt com, en ik giet je antwoorden wel in een blogpostje.

Bestiarium: Goopievanger

Enige tijd geleden dat er nog een blogpost geweest is, maar de Crisis 2012 conventie in Antwerpen en real-life beslommeringen hebben roet in het eten gegooid.

Als opvolging van het vorige leuke diertje, de goopie, hier de goopievanger, verschenen in Goblin Tribuun nr. 2. De goopievanger is een van die monsters die Schimmen & Schaduwen zo leuk maken, en waarbij een beetje absurditeit nooit ver weg is. Opnieuw meesterlijk tot leven gebracht door tekenaar Foob.

Goopievanger, getekend door Foob, en verschenen in Goblin Tribuun 2
"De goopievanger is een klein, vinnig diertje dat weliswaar vrij ongevaarlijk is. Het komt vooral voor in Lir waar het vreselijk gehaat wordt. De goopievanger leeft, evenals zijn prooi, de goopie, in de bomen. Opvallend aan de anatomie van het roofdier is een groot kleverig net dat zich tussen twee benige uitsteekselsop diens rug bevindt. Bij de geboorte zit dit net, opgevouwen, stevig tegen het lichaam aangedrukt, maar al na enkele dagen ontplooit het zich en komt rechtop te staan. Zodra dit gebeurd is wordt de jonge goopievanger, tot dan nog door de moeder gezoogd, verstoten en is hij op het vangen van goopies aangwezen om te overleven. Dit doet hij door, gewoonlijk vanuit een goed gekamoefleerde positie, onverwachts en biksemsnel de weg van rondspringende goopies te versperren zodat zij in zijn net verstrikt geraken en hij ze met zijn krachtige klauwenkan vastgrijpen en oppeuzelen. De stof waaruit het net van de goopievanger gemaakt is, is uitzonderlijk geschikt voor het maken van uitzonderljk duurzame weefsels en bijgevolg erg kostbaar en gegeerd in heel Dor. Goopievangers leven niet in groep en jagen alleen. Ze zijn zeer schuw en zullen kontakt met andere wezens altijd proberen te mijden."

Merk op dat sommige woorden ietwat vreemd gespeld zijn (gekamoefleerd, kontakt). Dit heeft te maken met het verschil tussen voorkeurspelling / progressieve spelling dat in de jaren 90 nog actueel was. Daarover misschien in een volgende blogpost meer, want er is zelfs ooit een verantwoording voor het gebruik van progressieve spelling in Schimmen & Schaduwen materiaal verschenen.

zondag 28 oktober 2012

Bestiarium: Goopie

Illustratie uit Basisregelboek, 2de editie
Als een fantasy rollenspel heeft Schimmen & Schaduwen natuurlijk de traditionele stal van monsters zoals goblins, orks, draken, e.d. Net zoals bij elk ander rollenspel zijn er echter ook monsters die uniek zijn. Eentje daarvan is de Goopie (in de pdf-versie Goepie), die reeds aanwezig was in het basisregelboek.

In het basisregelboek worden goopies als volgt beschreven:

"Goopies zijn kleine zoogdieren die men voonamelijk vindt in de grote bossen van Dor en die het midden houden tussen lemuren en katten, met lange, spitse oren en grote, blauwe ogen. Goopies zijn echte boomacrobaten en in het paringsseizoen kan men vaak spelende koppeltjes door de bomen zien flitsen. Ze hebben ook een grote staart waarmee ze gemakkelijk aan takken kunnen hangen.
Illustratie uit Basisregelboek, 1ste editie

Goopies zijn gemakkellijk te temmen. Men moet enkel slagen in een CHA-proef. Bijgevolg houden vele huisgezinnen ze als huisdieren. Het zijn lieve en vreedzame dieren die, als ze goed afgericht zijn, erg nuttig kunnen zijn bij allerlei klusjes.

[Deze paragraaf enkel aanwezig in de pdf-versie] Een bepaalde ondersoort, de zogenaamde spiongoepie, is zelfs zeer in trek bij spionnen en dieven, die de diertjes africhten om in huizen binnen te dringen en materiaal te verzamelen of van binnenuit de deur te openen. 

Wapenschild Lir, BR2
Goopies worden dikwijls door stropers gedood om er bontmutsen van te maken. Deze mutsen brengen in noordelijke streken heel wat geld op. Gelukkig zijn zulke mutsen in de meeste koninkrijken illegaal bezit. De goopie is zelfs het nationaal symbool van het koninkrijk Lir."

De toevoeging van de extra paragraaf in de pdf-versie, alsook de wijziging van de schrijfwijze van de naam, duidt erop dat iemand goopies belangrijk genoeg vond in zijn of haar eigen avonturen.

Alleszins zijn goopies minstens vermeld in een officieel Schimmen & Schaduwen avontuur, namelijk in 'Paniek in Delversdorp', dat verschenen is in Sagen & Legenden 1. Hierin worden goopies gebruikt om te waarschuwen tegen mijngas in ondergronds gangen, een beetje zoals kanaries in de echte wereld. De tekening die 'Paniek in Delversdorp' illustreerde, toont een speelse goopie die in een kooi door avonturiers ondergronds wordt meegedragen.

'Paniek in Delversdorp', illustratie uit Sagen & Legenden 1
Een leuk follow-up monster van de goopie is de goopievanger, die verschenen is in een Goblin Tribuun. Hierover meer in een volgende blogpost.


zaterdag 27 oktober 2012

Goblin Tribuun

Gobiln Tribuun 4, December 1992
De basisregelboeken en de diverse uitbreidingen zoals Sagen & Legenden en Duistere Catacomben zijn niet de enige uitgaven waarin Schimmen & Schaduwen materiaal werd gepubliceerd. Gedurende 1992-1993 publiceerde The Wise Tree ook de Goblin Tribuun, een fanzine met allerhande extra materiaal.

 De Goblin Tribuun, of kortweg de Gobtrib verklaarde zelf dat " ... wil bijdragen tot de bevordering van het rollenspel in het Nederlandse taalgebied door zowel rollenspelklubs als geinteresseerden de mogelijkheid te bieden hiermee met elkaar in kontakt te treden. Daarnaast houdt de Gobtrib je ook op de hoogte van wat er in Belgie en Nederland op rollenspelgebied zoal te beleven valt." Voorwaar een nobele missie!

In totaal verschenen er 6 nummers van de Gobtrib, onder het redactieschap van David Van Dijck. Nr. 1 verscheen in juni 1992, nr. 2 in augustus 1992, nr. 3 in oktober 1992, nr. 4 in december 1992, nr. 5 in februari 1993, en het laatste nummer, nr. 6 verscheen in april 1993. De Gobtrib kostte 20 shilling, maar in toenmalige echte munten werd 100 Bfr. gerekend voor 5 nummers. In Nederland betaalde men 5 gulden voor 4 nummers.

Het totaal aantal lezers die ooit de Gobtrib in handen kregen zal waarschijnlijk voor altijd onbekend blijven, maar in Gobtrib 4 is wel een ledenlijst opgenomen die 21 abbonees telde. Ongetwijfeld werden nog enkele Gobtribs aan niet-leden verspreid, maar op meer dan 30 exemplaren zal de Gobtrib waarschijnlijk niet verspreid zijn.


vrijdag 19 oktober 2012

Sagen en Legenden, Duistere Catacomben

Naast de diverse uitgaven van de basisregelboeken, die reeds in een vorige post werden toegelicht, zijn er voor Schimmen & Schaduwen ook een aantal andere uitgaven gepubliceerd. De meest bekende zijn de 2 Sagen & Legenden boeken, en de twee Duistere Catacomben boeken.

Sagen & Legenden 1 werd uitgebracht in 1992, en bevat een reeks avonturen, nieuwe monsters, enkele nieuwe spelregels, regels om runenzwaarden te construeren, een nieuw overzicht van de prijstabel van wapens, uitrusting e.d., en nog veel ander nuttig materiaal. De cover is blauw, en bevat ook het aanzicht van een humanoide creatuur. Op die manier, samen met de rode uitgave van het basisregelboek, kregen de Schimmen & Schaduwen uitgaven een meer uniforme look.Sagen en Legenden 2  werd gepubliceerd in 1993. In tegenstelling tot Sagen & Legenden 2 is het een dunner boekje, en bevat het enkel avonturen; dus geen extra monsters of spelregels. Wat deze reeks avonturen wel wat specialer maakt is het feit dat ze gekoppeld zijn door een groter, overkoepelend avontuur. Normaliter noemen rollenspelers dit een 'campaign', maar omdat Schimmen & Schaduwen een nederlandstalig rollenspel is, kon dit woord natuurlijk niet gebruikt worden, vandaar dat de aanduiding 'Sage' gebruikt werd.


Duistere Catacomben 1 is een uitgave die dateert uit 1993. Blijkbaar was 1993 een goed jaar voor The Wise Tree. Wat dadelijk opvalt is dat de covertekening wat ruwer en groffer is dan de Sagen & Legenden boeken, en dat de cover ook niet in kleur is. Naast drie avonturen bevat Duistere Catacomben 1 ook regels voor zogenaamde Constructen, mechanische machines en robotten in een fantasy-setting, die semi-intelligent vertonen door gebonden demonen, geesten of schaduwen. Ook leuk waren de papieren miniatuurtjes, die achteraan in het boek waren opgenomen, en die gebruikt konden worden om sommige avonturen meer visueel voor te stellen.

Duistere Catacomben 2 heeft de twijfelachtige eer de laatste uitgave van The Wise Tree te zijn, en dateert uit 1994. Vijf nieuwe avonturen, alsook enkele nieuwe monsters vindt men terug in het boek.


dinsdag 16 oktober 2012

... en een brief uit de oude doos.

Na het zoekertje dat in VETO verschenen was (zie vorige blogpost), en waarin The Wise Tree andere rollenspel-adepten in het Leuvense zocht, heeft er minstens een iemand op gereageerd - jawel, ikzelf :-).

Het grappige aan die brief is dat die nog met de hand geschreven is. Ik kan me niet meer herinneren of ik toen al de beschikking had over een PC, maar ongetwijfeld waarschijnlijk geen deftige printer. En de aloude typemachine bovenhalen was teveel werk ... Nog geen email-adressen uiteraard, maar ook geen telefoonnummer. Het papieren telefoonboek werd nog duchtig gebruikt.

Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik dan precies met de mysterieuze organisatie The Wise Tree in contact gekomen ben, maar het zal niet veel later geweest zijn dan het voorjaar van 1988.


maandag 15 oktober 2012

Zoekertje uit de oude doos ...

Verschenen in het Leuvense studentenblad VETO, 1 februari 1988 (jaargang 14, 1987-1988, nr. 17).


Merk op dat er noch een telefoonnummer, noch een email adres aanwezig is - dat laatste is uiteraard logisch voor een zoekertje uit die tijd. Men verwachtte blijkbaar per brief te communiceren.

De verschijningsdatum (februari 1988) dateert alleszins voor de verschijning van de eerste editie van Schimmen & Schaduwen.

zaterdag 13 oktober 2012

Bestiarium: Spiratoplex

Illustratie uit Basisregelboek, 2de editie
Een van de vreemdste creaturen die in het Schimmen & Schaduwen basisregelboek voorkomt is naar mijn mening de spiratoplex (meervoud: spiratoplexi).

De beschrijving is ongewijzigd gebleven tussen de eerste en tweede editie, en de spiratoplex maakte dus van bij de aanvang deel uit van het originele spelconcept.

Het is voorwaar een vreemd creatuur. Uit de beschrijving van het basisregelboek:

"Spiratoplexi zijn wezens afkomstig van een hoger bestaansniveau, een wereld van licht en kleur. Eigenlijk bestaan ze zelf ook volledig uit licht maar om op een fysische wereld zoals die van Dor te leven, manifesteren ze zich in een fysiek lichaam.
[ ... ]
In een gevecht sluiten spiratoplexi bij voorkeur hun oog en gebruiken warmte- en koudezicht om tegenstanders te lokaliseren. Het oog is erg kwetsbaar en de vernietiging ervan resulteert in het verlies van hun nachtzicht en moreelzicht.
[ ... ]
Hoe en waarom deze wezens precies op Dor verschenen zijn, is onbekend. Ze werden plotseling over heel de wereld van Dor waargenomen en vormden weldra het onderwerp van volkspraat en legende. Het was de elf Nehadrin die na lang onderzoek ontdekte dat de kleuren die deze wezens uitstralen een weergave is van hun gevoelens en hij slaagde er zelfs in deze kleuren te vertalen. Blauw betekent dat het wezen in een rustige, normale gemoedstoestand verkeert. Rood betekent opgewonden, groen is goed gezind of vriendelijk en geel weerspiegelt een gevoel van intense vriendschap of liefde. Deze liefde hoeft niet noodzakelijk voor een soortgenoot te zijn. Wie een spiratoplex tegenkomt die geel uitslaat kan zich dus best uit de voeten maken, wil hij tenminste niet de rest van zijn leven lastig gevallen wordt door de onverwachte verschijningen van het monster en dit meestal op ongepaste momenten, bijvoorbeeld in het bijzijn van vrienden of op een officieel diner."

De laatste paragraaf lijkt plots een beetje een stijlbreuk met de vorige en is een getuige van de soms wel grappige humor die verborgen zit in de monsterbeschrijvingen van Schimmen & Schaduwen.

Spritoplexi doen wel wat aan beholders uit Dungeons & Dragons denken, waar we zullen moeten afwachten wat de originele bedenker van dit vreemde monster zegt vooraleer we kunnen concluderen waar hij de mosterd vandaan gehaald heeft.

Een leuk detail: in de originele beschrijving worden spiratoplexi beschreven als zijnde 1.10 meter groot. Die extra 10 centimeter was dus blijkbaar op één of andere manier wel belangrijk? In de digitale versie van het regelboek is die 10 centimeter trouwens verwijderd, en zijn spiratoplexi dus gemiddeld iets kleiner geworden dan origineel.

Verder beschikt de spiratoplex over een aantal leuke speciale eigenschappen, zoals Dodentransformatie Teleportatie, Haat chaotische wezens, Immuun giffen, Immuun niet-magie, Telepatie, Teleportatie, Totaalzicht. Als taal beschikt hij over 'Kleurverandering' (wordt enkel vermeld in de 2de editie).

Indien je ooit een spiratoplex ontmoet hebt - of erger, ben je ooit een gele spiratoplex tegen het lijf gelopen - in één van je Schimmen & Schaduwen avonturen, laat het hier weten!

Addendum (19 oktober 2012)

Spiratoplex, Basisregelboek 1ste editie
Bijgevoegd de spiratoplex, zoals hij getekend werd in de 1ste editie (zwarte regelboek).

donderdag 11 oktober 2012

Verschillende edities van Schimmen & Schaduwen

Een vraag die af en toe wel eens opduikt, gaat over het aantal verschillende edities die er ooit van Schimmen & Schaduwen gemaakt zijn. Een eenvoudige vraag, met een schijnbaar moeilijk antwoord, maar eigenlijk toch eenvoudig.

De schijnbare moeilijkheid bestaat erin dat er 4 versies van het basisregelboek verschenen zijn, en een digitale versie. In zekere zin is S&S dus vijf maal uitgegeven. De verschillen tussen verschillende versies zijn echter niet zo groot als men op het eerste zicht zou denken.

De allereerste uitgave (de nulde editie) betreft een zwart regelboek, en is eigenlijk een proefdruk van de echte eerste editie, met zwart kaft en geel pentagram. De nulde editie onderscheidt zich door een witte kafttekening (wit pentagram), maar is qua inhoud identiek aan de eerste editie. Alle illustraties werden gemaakt door Kurt Van Bouchout.

De tweede editie (groene kaft) was grotendeels een herschrijving van de eerste editie, met hier en daar een aanpassing en toevoeging van de spelregels. Deze aanpassingen zijn voor het grootste deel echter kosmetisch van aard. Een groot aantal delen van de tekst zijn identiek aan die van de 1ste editie (inclusief spellingsfouten ;-)). De grootste breuk met de vorige editie zijn echter de illustraties en kafttekening, die door tekenaar Johan Wuyckens werden gemaakt. Ook zijn er vier avonturen in het boek opgenomen, waarvan sommigen echte klassiekers geworden zijn.

De derde editie (rode kaft) is een identieke herdruk van de editie met groene kaft, maar de kafttekening is nu hertekend naar een half gelaat van een schubling. Dergelijk gelaat zal ook op de Sagen & Legenden en Duistere Katakomben boeken zal verschijnen, en zo'n beetje het herkenningspunt is geworden van de Schimmen & Schaduwen boeken.

Nadien is er nog een digitale editie verschenen (nog steeds downloadbaar van http://www.foob.be/vreemdetijden/download_schimmen_en_schaduwen.htm), die grotendeels hetzelfde materiaal bevat als de gedrukte editie.

Kortom, we kunnen zeggen dat het spelsysteem zelf op zich eigenlijk niet gewijzigd is. De grootste trendbreuk was te vinden tussen de 1ste en 2de editie, met een volledige nieuwe lay-out en volledig nieuwe illustraties. Het is deze editie die bij de meeste fans van het spel bekend is.

Enkele links

Een korte post om twee eenvoudige links mee te geven.

Op http://rpggeek.com/rpg/1810/schimmen-en-schaduwen vind je een overzicht van alle ooit uitgebrachte materiaal van Schimmen en Schaduwen.

Op http://www.foob.be/vreemdetijden/schimmen_en_schaduwen_introductie.htm vind je downloadbaar materiaal - een zeer ruime selectie van alle materiaal dat ooit op papier werd gepubliceerd.

woensdag 10 oktober 2012

Intro ...

Schimmen & Schaduwen is een Vlaams fantasy rollenspel en werd voor de eerste maal uitgebracht in 88, en de laatste uitgave dateert van enkele jaren later. Dat betekent dat binnenkort S&S 25 jaar bestaat. Vandaar deze nieuwe blog.

Wat is mijn plan?

Geen paniek, er komt geen nieuwe versie van S&S. Wel is het de bedoeling om een aantal retrospectieves te wijden aan S&S: bespreking van de regels, bespreking van de diverse boeken die werden uitgegeven, interviews met de toenmalige auteurs, artiesten en spelers van het eerste uur, scans van leuke documenten e.d.

Dus, hou deze blog in de gaten voor meer informatie en een retro-trip naar het rollenspellandschap tijdens de vroege jaren 90 in Vlaanderen.