Bestiarium

In deze lijst zijn alle monsters en andere creaturen opgenomen die verschenen zijn in uitgaven van The Wise Tree of op deze blog. Bij elk monster is er een link naar één of meerdere blogpost, alsook een indicatie waar het verschenen is:
  • BR: basisregelboek
  • SL: Sagen & Legenden 1, 2
  • DC: Duistere Catacomben 1, 2
  • GobTrib: Goblin Tribuun
Monsters verschenen in fanzines zijn in een aparte lijst opgenomen.

TWT Uitgaven: 
TWT Probeersels (niet gepubliceerd):
Fanzine Creaturen: