zondag 28 juli 2013

Mingolië (2)


In dit tweede deel over Mingolië (deel 1 zie hier), wordt er even verder ingegaan op Orasol, één van de landen in West-Dor. Onderstaande tekst heeft geen deel uitgemaakt van de uitgaven van The Wise Tree, maar maakt deel uit van de campagne van de spelersgroep van Joeri W.

Orasol

Algemene Beschrijving

Orasol is de kleinste provincie van Oost- Mingolië maar tevens ook de oudste en meest gecompliceerde. Orasol is bekend om haar ingewikkelde samenleving van godsdiensten, politieke intriges en kastesystemen.

Het Noorden van deze provincie gaat langzaam over in de beruchte en uitgestrekte woestijn de Cha'Ell. Langst haar Oostkant ligt de grote Zee van Dor, vanwaar ettelijke schepen uit het magische onderwaterrijk van de schublings en van het verre, oostelijke continent komen.

Orasol is tevens een land van oorlog, intriges en rijkdom waardoor het een lange traditie van krijgskunsten heeft. Magie, -hoewel overduidelijk aanwezig- heeft in Orasol eerder een achtergrondrol, dit komt omdat er strenge, ingewikkelde regels en wetten gelden omtrent magische krachten.

Geografie en klimaat

Het noorden van Orasol bestaat uit uitgestrekte vlaktes wildernis en steppes die onherbergzaam en over het algemeen onvruchtbaar zijn. Sommige landbouwers proberen deze vlaktes te irrigeren en te bewerken maar de meesten blijven dicht aan de oevers van de rivier. Langzaam gaan deze vlaktes over in de bekende zandduinen van de Cha'Ell, toch zijn er hier en daar nederzettingen in de vlaktes van Orasol. Sommigen van nomadenstammen, sommigen van het leger van Orasol en nog andere als handelspost of rustpoze voor de voorbijtrekkende karavanen en nomaden.

De kusten zijn bezaaid met vissersdorpen en kleine handelsposten waarvan sommigen in gebruik genomen zijn door smokkelaars en piratengespuis. Deze grillige kust is begroeid met tropische bossen en palmbomen waarachter heuvels staan die de kust scheiden van de grote woestijn. Het zuidelijk deel bestaat voornamelijk uit dichte bamboewouden, jungles en uitgestrekte grasvlaktes, hier en daar ligt er een grote stad die doet herinneren dat dit een rijk is bewoond door mensen. In de jungles zelf wonen ook wilde stammen en kan men grote ruïnes vinden uit langvervlogen beschavingen.

Regen komt zelden in dit land: er is maar één regenseizoen maar dankzij de zee en de grote rivieren is het er het grootste deel van de tijd vochtig. Tijdens het droogseizoen is vooral het noorden en het binnenland ondraaglijk warm.

Geschiedenis

Na de laatste grote Rassenoorlog -waarbij een groot deel van Mingolië verwoest werd, kwamen de meeste overlevenden terug naar het zuiden. De grote krijgsheer Oda Nobunaga en de clans onder zijn bevel stichtten de stad Oras (totop heden de hoofdstad van Orasol) en kroonde zichzelf keizer. Een lange tijd heerste er vrede in het land, verschillende volkeren zochten de veiligheid van de grote stad op en in de loop de jaren kwamen er meer en meer inwoners. Zij brachten nieuwe handel, godsdiensten en magiërs in het rijk. In die tijd was er weinig controle op deze nieuwe inwijkelingen, de oude krijgsheren hadden geen oog voor politiek en het duurde dan ook niet lang eer er onenigheid ontstond tussen de verschillende volken en hun gebruiken.

Vele jaren later kwam het tot een burgeroorlog waarbij een groot deel van Orasol zich afscheurde van de heersende machten en Oras in hun controle trachtte te krijgen.

In een poging het land te verzoenen kreeg de zeer gerespecteerde orde van Tenchin, samen met het leger, de opdracht ongenode elementen te verwijderen opdat Orasol een land zou worden voor degenen die ervoor gevochten hadden. Dankzij hun unieke filosofie slaagde de priesters van Tenchin erin een overeenkomst te sluiten met buurland Rivizal, degenen die wilden konden in Rivizal of in het binnenland van Orasol een nieuw leven beginnen.

Voortaan was Orasol voor de Orasolezen en degenen die de oude clans geholpen hadden in de rassenoorlog of hen die de grote stad Oras groot gemaakt hadden.

De laatste tijd heeft Orasol regelmatig last van de verschillende nomadenstammen uit de Cha'Ell die het voorzien hebben op hun karavanen naar It'Quawk. De grillige Mingolese kust is tevens een uitstekende uitvalsbasis voor piraten maar aangezien Orasol uitstekende bootbouwers heeft en een lange oorlogsgeschiedenis proberen de piraten niet te veel op te vallen. Het grootste probleem in dit land ligt aan haar eeuwenoude koude oorlog met het elfenrijk Xalm, die hen niet kunnen vergeven in hun aandeel van de rassenoorlog. In het Zuiden van Orasol ligt de grote zusterstad van Oras: Tohami. Hier ligt de vloot van Oras te waken, berust op aanvallen van de Elfen, piraten of Busark. Deze stad ligt in de handen van Generaal Ter Zee Tanaka Musashi die een grondige haat heeft tegenover elfen, sommige kwade tongen beweren dat hij de koude oorlog zelf in stand houd.

Handel

Orasol is een land van uiteenlopende kwaliteiten, haar voornaamste handel bestaat uit kruiden, zout, planten, bamboe en graan. Maar eigenlijk is er weinig niet te vinden in de grote steden van dit land, als men het kan betalen en de juiste contacten kan vinden tenminste.

Dit komt voornamelijk door de uitstekende ligging van de hoofdstad Oras, schepen uit Zilkandor, Kornandor, Helkandor en Orvalve zullen in veel gevallen Orasol verkiezen boven Xalm of Rivizal. Dit deels door de veiligheid en deels door de rivier Or, waar gemakkelijk goederen over vervoerd kunnen worden. Deze rivier is een extra reden van de rijkdom en macht van Orasol en ook in westen ligt de rivier Tohami die grens van dit rijk afbakent en tevens dienst doet als handelsweg.

Tevens heeft Orasol een goede relatie met de onderwaterrijken van Xrasc'Towl, voor zover de afzijdige schublingen dit toelaten tenminste. Orasol beschikt ook nog eens over enkele uitgestrekte zoutmijnen aan de rand van de woestijn en in het binnenland vind men enorme bamboewouden.

Heersers & Politiek

Sinds jaar en dag wordt dit land geregeerd door een keizer die afstammeling is van de grote krijgsheer Oda Nobunaga of een van de 'Stichtende Clans'. Elke clan heeft zijn leider die 'Oyabun' wordt genoemd en eenmaal dat deze clan aan de macht is blijft ze aan de macht, tenzij er geen nakomeling beschikbaar is. Als een keizer sterft kijkt met naar de oudste mannelijke nakomeling van deze clans, indien deze ouder is dan 33 jaar (een heilig getal) houd men een stemming over de meest plausibele kandidaat. Indien er een Oyabun ouder is dan 33 jaar gaat de eer naar zijn oudste zoon en wordt hij de hoofdraadgever van de nieuwe keizer.

De huidige Keizer Zenko Urgataya, die al de zesde generatie van de Urgataya-clan is, leeft in de hoofdstad Orasol waar hij word bijgestaan door de andere clans, dit zijn de volgende:
 • De Shimoto's: Zijn verantwoordelijk voor onderhandelingen en diplomatie
 • De Hasoto's: Zijn verantwoordelijk voor de constructie van gebouwen en boten, tevens voor duanekontrole en patrouilles ter zee. 
 • De Shigezaku's: Zijn verantwoordelijk voor wetten, rechtbanken en de stadswacht. 
 • De Kateb's: zijn verantwoordelijk voor de schatkist en bureaucratie. 
 • De Hirohito's: Zijn verantwoordelijk voor alle religieuze zaken en de controle op magie die daarbij gepaard gaat. 
 • De Kamakoshi's: Zijn verantwoordelijk voor het vlotte verkeer van de karavaans en hun bewaking.
 • Grootgrondbezitters (Paddishah) zijn degenen die de wil en de wet van de Keizer uitvoeren in het binnenland, meestal hebben zij ook wat familieleden aan het Hof zitten die hun dan van tijd tot tijd nieuws sturen via het boodschappergilde. Zij zijn verder volledig autonoom en hebben een eigen legermacht, eenmaal per jaar moeten zij een deel van hun inkomsten als belasting aan de keizer betalen.

Volkeren

In Orasol leven verschillende soorten mensenrassen: van woestijnbewoners, kustbewoners, oerwoudbewoners en steppebewoners alleen bestaan er veel verschillende volkeren, zij zijn echter allemaal eigen aan Oras. Buitenlanders die zich gevestigd hebben vormen een aparte groep Orasolezen. En in dit alles word nog eens een onderscheid gemaakt in kaste's, de verschillende niveau's van de Orasolese maatschappij zijn als volgt:
 • De Oyabun: De Keizer en Leiders van een clan.
 • De Paddishah: Grootgrondbezitters & leden van het keizerlijk hof. 
 • De Kashtiramon: Krijgers & Diplomaten van hogere rangen. 
 • De Rahman: Hogepriesters & Magiërs. 
 • De Bushon: Soldaten. 
 • De Vishta: Handelaars & Ambachtslui (aangesloten bij een gilde). 
 • De Shudra: Landbouwers & Vissers. 
 • De Harjan: Dienaars, Bedelaars en Werkvolk.
Een kaste is bepaald door geboorte en het veranderen van kaste is bijna onmogelijk, in héél uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om te trouwen met iemand van een andere kaste maar dit komt dan voor een rechter die beslist of de personen 'gedegradeerd' of 'promotie' maken.

De extreme verschillen in deze kastes zijn merkbaar door gebruiken, rituelen en zelfs in religie.

Het gebruik en de handel in slaven is in Oras toegestaan, het spreekt voor zich dat slaven geen kaste hebben. Alhoewel slaven zijn toegestaan beperkt men zich toch tot het minimum, dit vooral om buurland Rivizal ten vriend te houden, zie ook het onderdeel "Wetten"

Religies

Zoals overal in Mingolië zijn er in Orasol enorm veel religies en goden. Dit zijn de populairste:
 • Ahura: De godin van regen en grondwater, zij word aanbeden voor haar helende eigenschappen en voor het brengen van regen. Ze staat ook in voor de groei van gewassen en is de echtgenote van de zonnegod Rahasta en word vooral aanbeden door de lage kastes.
 • Tenchin: Een van de grootste religies van Orasol. Tenchin is de god van het eervolle gevecht, de vernietiger van kwade krachten en de bemiddelaar tussen geschillen. Tevens is hij een god met genezende krachten. Priesters van Tenchin hebben zéér groot aanzien en zelfs de Keizer is aanhanger van deze religie.
 • Khalid-Hamid: De eeuwige zon, de god van het licht en de verdrijver van de duisternis. Ook dit is een van de grote religies van Orasol. Haar aanhangers en priesters zijn echter nogal extreem en een beetje paranoia. Er wordt gezegd dat zij hulp bieden aan een geheime sekte die het eeuwige zand aanbid en die geloofd dat heel mingolië een woestijn zou moeten zijn.
 • Utbah-Yasir: De god van rijkdom en geld, wordt zowel vervloekt en aanbeden door handelaars en edellieden. 
 • Bahafad: De god der dieven is eerder een sekte dan een geloof, het praktiseren van deze godsdienst is ten strengste verboden in Oras. Priesters of tempels van deze orde zijn dan ook zo goed als onbestaand, als de dieven hun god willen aanbidden gebeurd dat dan in een geheime bijeenkomst of alleen. 
 • Binzan: De Gevleugelde God van de wind, vooral aanbeden door zeelui en riviervaarders.
 • Shinto: een zéér uitgebreide godsdienst die een heel Pantheon aanbidt --> zie ook Shinto- Magiër.

vrijdag 19 juli 2013

Klein demonenkwisje ...

Op onze vorige kwisvraag is nooit een antwoord gekomen. Ook niet verwonderlijk, vermits het monster dat daar gevraagd werd ook nooit benoemd werd in een Schimmen & Schaduwen publicatie. Het was één van de 'opvulsel'tekeningen die her en der in de boeken opgenomen werden. Wie alsnog een originele naam voor dat veile creatuur weet te bedenken - liefst in de Schimmen & Schaduwen naamgevingstraditie - kan nog altijd vereeuwigd worden op deze blog.

Anyway, ondertussen een nieuwe breinbreker:
De demonen die opgevoerd werden in Schimmen & Schaduwen behoorden tot verschillende soorten (en dan bedoel ik niet level 1, level 2, enz., maar wel effectieve namen). Welke waren deze verschillende demonenklassen?

Duik dus allemaal maar in je Schimmen & Schaduwen archieven!


donderdag 18 juli 2013

Vreemde Geluiden en Dingen (9)

We gaan nog even verder met het opvullen van de Vreemde Geluiden en Dingen tabel. Nieuwe entries zijn aangegeven in het rood.

1-2: Een vreemd kloppend geluid, alsof er ergens iemand opgesloten zit. Als de SK's proberen te bepalen van waar het geluid afkomstig is zal het plots ophouden.
3-4: Plots zien de SK's een paar meter voor of achter hen een langwerpige schaduw voorbijflitsen. Bij nader onderzoek blijkt het een hersenschim te zijn ... waarschijnlijk.
5-6: Op de grond ligt een grote, verse bloedplas (brrr ....).
7-8: Op de grond ligt een afgehakte hand. Tussen de vingers houdt het een paar stukjes haar geklemd en het voelt nog warm aan.
9-10: Een nabijgelegen deur sluit zich plots met een hels lawaai.
11-12: Er klinkt een snel, ritselend geluid (rakketakketetak). Eens schampere opmerking van de SM in de aard van: "Een duizendpoot met stalen tippen" ligt misschien wel dicht bij de waarheid.
13-14: Een huiveringwekkende, kwalijk riekende wind blaast opeens door de katakomben. Na een halve minuut gaat hij even plots liggen als hij opgekomen was.
15-16: Vreemde voetsporen. Indien de SK's de sporen volgen komen ze terug uit waar ze vertrokken waren. Eigenaardig!
17-18: Een vies brandluchtje waait even door de gangen.
19-20: Op de grond ligt een afgerukt lichaamsdeel (vers of als skelet)
21-22: Vreemd gelach klinkt even achter de SK's. Als ze zich omdraaien houdt het op (er is trouwens niets te zien).
23-24: Een of meerder  vand e SK's hoort plots iemand fluisteren "Hee, psst!", maar er blijkt niemand te zijn.
25-28: De toortsen gaan plots uit! Paniek! Verder gebeurt er niets.
29-30: Er ligt een hoop vodden op de vloer. De vodden bewegen alsof er iets onder zit. Bij nader onderzoek blijkt er niets onder te liggen.
31-33: Een schrapend geluid weerklinkt in de verte.
34-36: Ergens stort er iets in (geluid van vallende stenen).
37-38: Een vreemde, mysterieuze parfumreuk hangt in de lucht
...
68-70: Een ziekelijke geur van rottende planten hangt in de lucht.

...
79-81: Een SK voelt iets op zijn hoofd (of onder zijn hoofddeksel). Wanneer hij voelt, blijkt het een 10 centimeter lang, luguber insekt te zijn. Is het giftig? Bijt het?
82-83: In een hoek van de kamer ligt een skelet of een lijk zonder hoofd.
84-85: Eén van de SK's denkt plots dat hij aangeraakt werd. Liefst een SK die een beetje afgezonderd staat van de rest van de groep.
86-87: Zwart slijn valt van een plafond op de schouder van een SK. Beuh, wat stinkt dat spul zeg!
88-89: In een kamer bevinden zich de overblijfselen van een kampvuur (de assen zijn nog warm).
90-94: Als de SK's ergens aan het zoeken zijn valt er plotseling een dood wezen op een van hen (zoals in de horrorfilms: "Aaaaaaaa...!").
95-97: Een deur gaat plotseling knarsend open.
98-00: Alle Sk's horen vreemde fluisterende stemmen rondom hen. De stemmen murmelen onherkenbare nonsens of zeggen dingen zoals "Keeer teruuug! Keeer teruuug!".

Mingolië (1)

In het interview met Joeri W. vertelde hij dat zijn spelersgroep ooit een groots opgezette campagne gespeeld heeft in Mingolië. Mingolië is de naam die zijn groep gegeven had aan West-Dor. In de basisregelboeken bestaat West-Dor uit verschillende landen in het Zuiden: Orasol, Rivizal, en Usulkar, alsook enkele interessante plaatsen als Linalh (stad van de tovenaars), de Grijze ZandZee, en Quawk (de stad van de demoon). Het was ooit de bedoeling om al deze plaatsen meer in detail uit te werken in verschillende avonturenboeken, maar dat is er jammer genoeg nooit van gekomen.
Het lag daarom voor de hand dat spelersgroepen West-Dor zelf begonnen invullen. In het basisregelboek is er hier en daar een indicatie dat West-Dor een amalgaam is van Middeleeuws Arabië, China, Japan. Dat zijn elementen die de groep van Joeri gebruikt heeft om het continent van Mingolië gestalte te geven.

Enkele originele documenten van deze campagne zijn ons ter beschikking gesteld, en het is de bedoeling om deze in verschillende episodes op deze blog te publiceren.

Hierbij dus het eerste deel van de beschrijving van Mingolië ...

Mingolië


Achter de Westkant van Dor, voorbij de grote Binnenzee en zelfs voorbij de onderwaterrijken van Xrasc-Towl liggen de uitgestrekte rijken van Mingolië.

Het Mingolese rijk is het grootste op Dor, technisch gezien omvangt het het volledige westelijke continent. In principe omvat het veel minder; het grootste deel van dit continent is niet in kaart gebracht. Er bevinden zich op deze landen een paar grote steden die de controle uitoefenen op hun naburige dorpen en steden waarvan de meesten niet goed overeen komen met hun buren.

Dit wil zeggen dat de plaatsen waar een grote aanwezigheid van mensen te vinden is dienstdoen als ‘forten’ van de beschaving. Het grootste deel van ‘bekend’ Mingolië bestaat uit het woestijnrijke noordoostelijk deel waar enkele koninkrijken zich bevinden aan de rand van de Cha’Ell; de grote brandende woestijn.

De westelijke kant bestaat voornamelijk uit steppen en een ondoordringbare en gigantische jungle. De noordelijke (en grootste) kant bestaat uit een enorme woestijn de langzaam overgaat in een wild moeras. . De zuidelijke kant bestaat uit verschillende grote steden die met elkaar (en de elfenrijken in het zuiden) wedijveren over algemene macht.

Politiek gezien is Mingolie niet zo goed georganiseerd als het oostelijk continent, het bestaat uit verschillende rijken die samen het continent uitmaken en enkele grote ‘niemandslanden’. In deze niemandslanden - en ook in de grote steden - zijn andere, kleinere groepen en bevolkingen die het geheel bemoeilijken maar die zeker even veel te zeggen hebben als de anderen, alhoewel deze groepen niet 'officieel' zijn.

Over samenwerking tussen deze rijken is dus weinig sprake. Elk land houdt erg aan haar persoonlijke waarden en gewoonten, iets wat dit continent typeert. De folklore van deze volkeren is héél belangrijk en elke inbreuk hierop, meestal van onwetenden, wordt bestraft.

In sommige gevallen zijn de inbreuken op de manier van omgang zo erg dat men die mensen ter dood veroordeelt. De normen en waarden van elk volk liggen zéér ver van de Atumbariaanse aanpak. Al deze volkeren wonen op hetzelfde continent, in veel gevallen door elkaar, dit maakt het moeilijk voor Atumbarianen (als ze de zee al weten te hebben navigeren) om hier mee te kunnen handelen.

Mingolie is een zeer warm en droog land en bevat een enorme woestijn die de Cha’Ell genoemd wordt. Zoals elke woestijn is ze zéér onherbergzaam en wild. Maar omdat ze zo groot is is ze een onmiskenbaar aspect van dit land. Mingolië wordt geregeerd door verschillende politieke machten, in de meeste streken is er zelfs helemaal geen heerser. De Mingolezen zijn een enorm uitgebreid volk en beschikken over het meest uiteenlopend aantal godsdiensten waar zij bijna allemaal fervent in geloven, ze verschillen hier zeer sterk van hun oostelijke buren. Vooral in kwesties van moraal en verdraagzaamheid. Ook hun gebruiken van magie zijn zeer verschillend.

Tot zover de inleiding tot het Mingolese continent ...

Zeer grote kaart van Dor

Vooreerst, een korte verklaring waarom het zo lang stil is geweest op deze blog. De laatste post met inhoud dateerde al van 30 april, zo'n goede twee-en-een-halve maand geleden. De grote oorzaak was mijn drukke werkgerelateerde agende vanaf toen, die weinig ruimte liet voor game-gerelateerde activiteiten. Daardoor zakte mijn gaming-mojo naar een vrij laag dieptepunt, waardoor deze blog ook wel wat verwaarloosd werd. Niet omdat ik het niet meer wilde doen, maar simpelweg gebrek aan tijd.

Maar, genoeg gelamenteer allerhande, er is nu gelukkig een nieuwe blogpost om wat soelaas te brengen in deze barre tijden.

Even terugkeren naar deze post, waar we de grote atlas van Dor (pdf) vrijgaven, dankzij de excellente archieven van Kurt VB. Een zinnetje in de uitleg van Kurt intrigeerde me:

"... Als je de landen op de detailkaarten langs de grenzen zou uitknippen en aan elkaar plakken, dan krijg je zo een grotere kaart van centraal Dor, met meer detail dan de algemene wereldkaart. ..."

Hmmm, dat is intrigerend. Alle kaarten in het basisregelboek zijn dus getekend op dezelfde schaal, waardoor ze een enkele grote kaart kunnen vormen? Dat moet uitgeprobeerd worden!
 • Eerste stap was de bovenvermelde pdf afdrukken op A4.
 • Stap twee: alle kaarten vergroten met een copieermachine naar grootte A3. 
 • Stap 3: alle kaarten mooi uitsnijden langs de grenzen en in elkaar passen.
 • Stap 4: alles vastlijmen.
 • Stap 5: Fotootje nemen.
Het resultaat zie je hieronder, met enkele Schimmen & Schaduwen erbij om een idee te hebben qua grootte.


Samengestelde kaart van Oost-Dor. Klik voor grotere versie.
Merk op dat deze kaart enkel Oost-Dor bevat, inclusief Xalm. De landen in West-Dor zijn niet inbegrepen, omdat deze kaarten niet werden opgenomen in de 2de editie van het basisregelboek. De contour van de kustlijnen ten noordoosten van Xalm suggereren anders wel dat deze kaarten ooit getekend moeten zijn ... misschien moet Kurt toch nog eens in zijn archieven duiken.

Leuk detail: het rode cirkeltje midden onderaan geeft de schaalaanduiding, ongeveer 100km. Probeer als gedachtenexperiment nu België of Europa eens te mappen op deze grootte, en dan zie je pas hoe ambitieus de grootte van eht continent van Dor is!