woensdag 25 mei 2016

Preview: Morlocks (4)

Met onze reeks over magie lijkt het gepast om hier enkele nieuwe tekeningen (voor de nieuwe editie!) van magiërs te tonen. Onlangs stuurde onze huistekenaar een zeer fantastische ingekleurde  tekening door van een "Vael Wizard". The Vael is misschien wel de nieuwe naam die we gaan gebruiken voor het ras dat we eerder introduceerden als de Morlocks.

Enjoy!

zondag 22 mei 2016

Magie (13): Illusionistische Magie

Banner Illusionistische magie,
BR2 p.152
Illusionistische Magie in fantasy roleplaying heb ik altijd moeilijk gevonden om goed te gebruiken in een spelsessie. Het hele concept van illusionisme berust op de idee dat iemand misleid wordt door een illusie, een inbeelding, een fata morgana.

Die misleiding gebeurt natuurlijk in de fantasay wereld, maar om ze goed te laten werken, zou men eigenlijk de spelers goed moeten kunnen misleiden. Immers, het is weinig geloofwaardig om zodanig te spelen dat je karakter gelooft dat hij een valstrik ziet, maar de speler weet dat die er in werkelijkheid niet is.

Klassiek worden hiervoor testen gebruikt (in S&S een Zien test). Maar gewoonweg het rollen van die test geeft de spelers natuurlijk een indicatie dat er iets op til is. Dus de spelmeester zou de test geheim moeten maken, wat ook niet altijd even handig is. Alleszins, eens de spelers weten dat er een illusie - en dus een illusionistisch magiër in het spel is - worden volgende illusies een pak moeilijker om gellofwaardig te brengen.

Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Het is niet eenvoudig om de spelmeester een NSK te laten controleren dat een illusie ziet, maar nog niet weet dit dit in feite een illusie is.

Het gebruik van illusies in een roleplaying game vereist dus redelijk wat omzichtigheid ...

In het Schimmen & Schaduwen regelboek 2de editie gaan de meeste illusionistische spreuken inderdaad over het creëeren, het onderhouden, of het wijzigen van illusies. Naar goede S&S gewoonte worden er 5 niveau's van illusies gedefinieerd. Niveau 1 is een weerspiegeling van een dood voorwerp, terwijl niveau 5 een weerspiegeling van een onnatuurlijkwezen zoals een demoon of schaduw is.

Een paar leuke spreuken:
  • Het pad naar nergens is een niveau 4 spreuk, en creëert een labyrinth van 100 op 100 meter waarin anderen kunnen verdwalen.
  • Tantalos of het geluk van de schepping , een niveau 5 spreuk, kan een illusie werkelijkheid laten worden. Dit lijkt me typisch een spreuk die zwaar kan misbruikt worden, en die dus door de spelmeester goed in toom moet gehouden worden. Niet voor niets zegt het regelboek "Deze spreuk is zeer krachtig omdat de magiër de kracht heeft om dingen te scheppen."
  • En illusionistische magie kan ook schade doen! De niveau 5 spreuk, Dromen duren niet lang, kan 5D6 schade aanrichten.