maandag 13 oktober 2014

De schaduwwereld

Enkele dagen geleden had ik een discussie met enkele oud-schrijvers en -spelers van Schimmen & Schaduwen. De discussie spinde zich toe op wat Schimmen & Schaduwen uniek maakt? Is het het spelsysteem? De wereld? De magie? Het feit dat nederlands gebruikt wordt? De sfeervolle tekeningen? Geen van allen? Of een mix van alle bovenstaande elementen?

Alleszins waren er verschillende meningen, maar één van de aspecten die naar boven kwam was het concept van de schaduwwereld. De aanwezigen waren van mening dat dit op zich wel een goed concept was, maar misschien onvoldoende uitgewerkt in de diverse publicaties van die tijd. Eén van de hoofddesigners, Dirk VdH, zei dat het steeds de bedoeling was geweest om over de schaduwwereld een apart supplement uit te brengen, maar dat is er nooit van gekomen.

In het basisregelboek zijn her en der wel verwijzingen naar de schaduwwereld te vinden, waarvan de belangrijkste natuurlijk in het hoofdstuk over Schaduwmagie.

"Blik op de Schaduwwereld", BR2, p. 171
  Op p.200 vinden we een korte beschrijving van de schaduwwereld:
Schaduwwereld: wereld die zich in een parallelle dimensie bevindt. Over deze wereld doen vele verhalen de ronde. Vast staat dat het een mensonvriendelijke plaats is. De lucht is er purper, de winden gaan nooit liggen en onnatuurlijke monsterachtige wezens regeren er. Sommige magiërs (vooral schaduwmagiërs) vestigen zich hier.
Op p. 67 in het basisregelboek vindenw e de beschrijving van het beroep Schaduwmagiër:

Schaduwmagiër - illustratie uit BR2.
Schaduwmagiërs houden zich, net zoals demonenmagiërs, bezig met het oproepen van wezens uit een ander bestaansniveau. In het geval van de schaduwmagiër zijn dit schaduwen, vreemde creaturen met al even vreemde krachten. Alleen schaduwmagiërs hebben een notie van waartoe deze wezens allemaal in staat zijn.
Schaduwmagiërs worden in de meeste steden wel geduld, maar op veel vriendelijkheid moeten ze er niet rekenen. In sommige landen of steden is schaduwmagie verboden. Geruchten doen de ronde dat
machtige schaduwmagiërs in staat zijn om zelf de schaduwwereld binnen te treden. Dit zou hen in gevaarlijke tijden alleszins een veilige, onbereikbare schuilplaats opleveren. Tenminste als de schaduwwereld zelf geen grotere gevaren inhoudt.


Op p. 168, in het hoofdstuk Schaduwmagie, lezen we het volgende als algemene inleiding:
Illustratie bij hoofdstuk Schaduwmagie.
BR2, p. 168
Deze magiegebruikers specialiseren zich in het oproepen van schaduwen, vreemde wezens uit een parallelle schaduwwereld. Schaduwen zijn heel gevaarlijke wezens, en hun krachten kunnen die van de demonen evenaren. Voor we met de lijst van de schaduwspreuken beginnen, verklaren we eerst de regels voor het oproepen van schaduwen, de soorten schaduwen en het binden van schaduwen.

Om schaduwen op te roepen maken de magiërs gebruik van een magische driehoek, ook wel triagram genoemd. Dit triagram bestaat meestal uit dode takken en stenen en op elke hoek van het triagram moet een kaars branden. Het triagrarn dient om opgeroepen schaduwen gevangen te houden. De opgesloten schaduw zal vrijkomen wanneer het triagram verbroken wordt. Eenmaal het triagram gemaakt, moet de magiër de oproepingsspreuk uitspreken en een SPI-proef afleggen. Als deze lukt, verschijnt de schaduw. Als deze mislukt, verbruikt de magiër toch zijn MP, zonder dat zijn spreuk enig effect heeft.


Schaduwen kunnen ook gebonden worden aan wapens of glazen bollen. Opnieuw citeren we uit het basisregelboek:
Schaduwen kunnen alleen maar gebonden worden aan scherpe wapens. Deze wapens worden dan magisch en kunnen magisch immune wezens schaden. Schaduwwapens zijn uiterst scherp en onbreekbaar. De extra schade die ze doen hangt af van het niveau van de gebonden schaduw. Schaduwwapens hebben ook de eigenaardige eigenschap dat ze geen schaduw werpen

Een schaduw is niet zo gemakkelijk te controleren. Daarom binden de magiërs de schaduw meestal aan een glazen bol. De schaduw is dan in de bol zichtbaar, maar kan niets doen (ook geen angst veroorzaken), zo lang de bol intact is. Als een bol gebroken wordt, dan zal de schaduw onmiddellijk de persoon of de groep aanvallen die het dichtst bij hem staat. Schaduwmagiërs kunnen hun schaduw dus niet bevelen. Zij kunnen hoogstens een bol in de richting van hun tegenstanders stukwerpen in de hoop dat de schaduw hem van die tegenstanders verlost. Er mag slechts één schaduw per bol gebonden worden.
Onder de spreuken van schaduwmagiërs zijn er enkele die dadelijk betrekking hebben op de schaduwwereld of schaduwen. Een kleine selectie:
"Schaduw", illustratie uit BR2, p. 170
 • Jojaps dode vogels: een stel schaduwvogels worden opgeroepen die rond de tegenstander zwerven.
 • Eerste/Tweede/Derde/Vierde/Laatste ode aan de vallende duisternis: een schaduw kan worden opgeroepen.
 • Verschijning van de sterrenstorm: De tijd in de schaduwwereld stopt, waardoor alle opgeroepen schaduwen zullen stoppen tot de tijd weer verder loopt. Ideaal om een uitgebroken schaduw even op afstand te houden ...
 • Jojaps dode hond: eens chaduwhond wordt opgeroepen.
 • Komplexe (sic) vorpaal van teleportatie: De magi:er kan zichzelf naar de schaduwwereld teleporteren.
Ook is nog een verwijzing te vinden naar schaduwmagie in het oplijsten van de kundes, p. 39:
Occulte taal - Duistere magie: deze taal is duidelijk verwant aan de demonentaal en dient om
vreemde en kwaadaardige wezens uit de schaduwwereld op te roepen. De taal is niet bruikbaar voor conversatie. Het grote verschil tussen duistere magie en demonenmagie is dat je duistere magie kan gebruiken voor alle doeleinden terwijl demonenmagie altijd slechte doelstellingen heeft. De magische klasse schaduwmagie is in deze taal geschreven.

De schaduwwereld lijkt dus voorwaar een interessante plaats te zijn om verder uit te werken. In het basisregelboek wordt trouwens hier en daar allusie op de uitbreiding die er nooit gekomen is. Misschien brengt de nabije toekomst hier wel verandering in?


maandag 6 oktober 2014

maandag 15 september 2014

Drakenslag (1)

Voor ons game op CRISIS - binnen minder dan 2 maand - zal er een grote slag tussen draken op Dor plaatsvinden. Dit zal in meer dan 20 jaar het eerste, volledig nieuwe, officiële (what's in a name) Schimmen & Schaduwen event zijn.

Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt aan het schilderen van de diverse draken, maar een eerste draft van het achtergrondverhaaltje hebben we al. Niets is definitief, alles kan nog wijzigen ...
De vrouwelijke god Ilmatar(?) en de mannelijke god Njoror(?) hebben in het begin der tijden gestreden voor de invloed over de wolken, de winden en de weerelementen. Ze vochten niet rechtstreeks met elkaar, maar recruteerden beiden hun legers uit de draken en andere creaturen die toen de wereld bevolkten. Door deze tweespalt geraakten de drakenfamilies verdeeld in de  Hugol en de Zorin.

De Zorin moesten het onderspit delven in deze strijd, en als straf en eeuwige schande werd hun het vermogen tot vliegen afgenomen - ze hadden geen recht meer op het gebruik van de lucht en de winden, waardoor zij en al hun nakomelingen zich steeds al kruipend zich moesten voortbewegen.
Zo groot was deze strijd tussen de draken en goden dat hele bergketens, rivieren, vulkanen … hierdoor vorm gekregen hebben. Verschillende restanten van deze strijd zijn nu nog steeds op Dor zichtbaar, en de slag, die gekend werd als de Drakenslag, wordt nog steeds naverteld in talrijke epische gedichten en liederen.

vrijdag 5 september 2014

Suggesties voor nieuwe draken?

Zoals in een vorige post werd vermeld, plannen we een grote Drakenslag in Dor op de komende CRISIS wargamingbeurs.

 Het S&S regelboek vermeldt de volgende draken:
 • Hugol: Ijsdraak, Moerasdraak, Kobaltdraak, Zwarte Draak
 • Zorin: Waterdraak, Zanddraak
We zijn nu op zoek naar nieuwe (non-canon :-)) draken die we in onze Drakenslag kunnen gebruiken. De default kan natuurlijk eenvoudig zijn dat we de D&D toer opgaan en kleuren en metalen gebruiken, maar dat is net iets te makkelijk. We willen drakensoorten die een beetje de S&S sfeer uitstralen. Magmadraak? Steppedraak? Luchtdraak? Jungledraak?

Daarom, suggesties gevraagd!

maandag 1 september 2014

Long time no post ...

We hebben hier lange tijd geen berichten meer gehad. Niet getreurd, het is de bedoeling om de draad terug op te pikken.

Intussen twee aankondigingen:

Op http://hetoogdesmeesters.wordpress.com/ zijn de laatste maanden redelijk wat nieuwe scans van Oog Des Meesters uitgaven uit lang vervlogen tijden verschenen. De moeite om eens te gaan kijken voor hardcore-OdM fans.


Op 1 november organizeren de Tin Soldiers Antwerp hun jaarlijkse beurs CRISIS, die zowat is uitgegroeid tot het grootste miniature wargaming event in deze Europese contreien. Schild & Vriend (mijn spelersgroep die zich met miniature wargaming bezighoudt) zal daar zowaar een game presenteren dat zich in Dor plaatsvindt. Idee is om een grote slag tussen draken en goden uit te beelden zoals die in het begin der tijden zou kunnen plaatsgevonden hebben. We gaan proberen de typische S&S draken erin te verwerken, alsook hier en daar leuke verwijzingen naar S&S er in te bouwen.


dinsdag 20 mei 2014

Bestiarium: Boomgruwel

De boomgruwel is één van die typische Schimmen & Schaduwen monsters met een twist. Overduidelijk geïnspireerd op Tolkien's Enten, waar met een chaotisch kantje ... 

De boomgruwel is een sterk op een boom gelijkend monster. De gelijkenis is zo groot dat men moet slagen in een Zien-proef-40 om het monster van een echte boom te kunnen onderscheiden. Zoniet heeft de boomgruwel altijd het voordeel van de verrassing. Boomgruwels verschuilen zich bijna altijd in echte bossen en leven bij voorkeur in kleine groepjes. Boomgruwels worden overal in Dor zeer gevreesd en regelmatig vinden er grootscheepse acties plaats om boomgruwels op te sporen en te vernietigen. Boomgruwels vechten met hun drie krachtigste takken en proberen steeds zoveel mogelijk tegenstanders tegelijk aan te vallen. Indien ze eenzelfde tegenstander in een gevechtsronde met twee takken kunnen raken dan grijpen ze de ongelukkige vast en proberen hem uiteen te rukken, meestal met fatale afloop. Boomgruwels kunnen zich met hun wortels traag voortbewegen maar doen
dit alleen ‘s nachts om de kans op ontdekking te minimaliseren. Wie ‘s morgens een onbekende
boom voor zijn deur vindt weze dus gewaarschuwd! Boomgruwels brengen een huilend geluid voort dat soms verward wordt met het gehuil van wolven.

Een boomgruwel vecht hier tegen een minotaurus (illustratie uit BR2)
Scores:
 • BEH 20, KRA 80, WEE 80, CHA 10, INT 30, MOE 120, OPM 70, SPI 50, OMV 55, BEW 1
 • LEP 95, KB +9D4, AK -45
Speciale eigenschappen:
 • Brandbaar, Veroorzaak angst (2)
Wapens:
 • Tak (52%), 3 aanvallen, schade 1D6+1+9D4
Algemeen:
 • MK: 5
 • Taal: -
 • Moraal: Slecht
Lokatie
 • Raak KLEP BEP
 • Lichaam 1-11 67 (70%) 12
 • Tak 1 12-14 10 (10%) 10
 • Tak 2 15-17 10 (10%) 10
 • Tak 3 18-20 10 (10%) 10