dinsdag 20 mei 2014

Bestiarium: Boomgruwel

De boomgruwel is één van die typische Schimmen & Schaduwen monsters met een twist. Overduidelijk geïnspireerd op Tolkien's Enten, waar met een chaotisch kantje ... 

De boomgruwel is een sterk op een boom gelijkend monster. De gelijkenis is zo groot dat men moet slagen in een Zien-proef-40 om het monster van een echte boom te kunnen onderscheiden. Zoniet heeft de boomgruwel altijd het voordeel van de verrassing. Boomgruwels verschuilen zich bijna altijd in echte bossen en leven bij voorkeur in kleine groepjes. Boomgruwels worden overal in Dor zeer gevreesd en regelmatig vinden er grootscheepse acties plaats om boomgruwels op te sporen en te vernietigen. Boomgruwels vechten met hun drie krachtigste takken en proberen steeds zoveel mogelijk tegenstanders tegelijk aan te vallen. Indien ze eenzelfde tegenstander in een gevechtsronde met twee takken kunnen raken dan grijpen ze de ongelukkige vast en proberen hem uiteen te rukken, meestal met fatale afloop. Boomgruwels kunnen zich met hun wortels traag voortbewegen maar doen
dit alleen ‘s nachts om de kans op ontdekking te minimaliseren. Wie ‘s morgens een onbekende
boom voor zijn deur vindt weze dus gewaarschuwd! Boomgruwels brengen een huilend geluid voort dat soms verward wordt met het gehuil van wolven.