donderdag 15 januari 2015

Magie (2): Hoe word je magiër?

Illusionist (BR2, p. 64)
In Schimmen & Schaduwen, is net als in een deel andere rollenspelen uit die periode, er een pad uitgetekend dat je moet/kan/wil volgen om magiër te worden. In Schimmen & Schaduwen bestaat dit pad eruit dat de PC een bepaalde beroepsklasse volgt, om dan langzaamaan te vorderen naar meer geavanceerde beroepen.

Of dergelijk systeem van advancement via beroepen voor een PC het meest optimale is dat rollenspelland te bieden, laten we even in het midden, en is een discussie an sich waard. Immers, beroepen kunnen enerzijds gezien worden louter en enkel als een vehikel om die advancement via verwerving van kundes waar te maken; maar kunnen anderzijds ook gezien worden als een invulling van de wereld en dus inspiratie voor effectieve immersie en rollenspel. In de meeste groepen ligt de praktische aanpak waarschijnlijk ergens in het midden.

Maar terug naar magiërs!

De beroepsloopbaan van een magiër begint ofwel bij het beroep Tovenaarsleerling (om nadien volwaardig magïer te worden), ofwel Druïdeleerling (om nadien Druïde te worden). Veronderstellen we even dat je als nieuwe speler een willekeurig personage genereert volgens de richtlijnen in het regelboek. Dan heb je niet zoveel kans om één van beide startberoepen uit te rollen. De relevante tabellen zijn te vinden op pagina 20 e.v. van het basisregelboek:
  • In de tabel "Natuur" is er grosso modo 10% kans dat een Reus of een Elf Druïdeleerling rolt. Voor een Mens is dit slechts 3%. De anderen hebben geen kans.
  • In de tabel "Stad Gewoon" kan men Tovenaarsleerling bekomen. Afhankelijk van het ras varieert de kans 2% tot 5%, maar voor Dwergen is de kans 0%.
  • In de tabel "Stad Rijk" kan men eveneens Tovenaarsleerling worden, met zeer verschillende kansen: Reuzen en Halflingen 0%, maar Elfen plots 12%. De anderen schommelen rond de 5%
  • In de tabel "Platteland Rijk" kunnen Reuzen, Elfen en Halflingen geen tovenaarsleerling worden, Schublingen hebben hier plots 20% kans, Dwergen en Mensen elk ongeveer 10%.
Gegeven dat je sociaal niveau ook nog een random bepaald wordt, en in de klassen "Stad Arm", "Platteland Arm" en "Platteland Gewoon" helemaal geen magische startberoepen vermeld staan, is de kans dus wel bijzonder klein dat je op toevallige wijze één van beide beroepen kan bekomen. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn als de tabellen de sociale mix van de wereld respecteren, maar als je verwacht dat magiërs deel uitmaken van de spelersparty is er misschien toch wel een probleem.

Maar niet getreurd! Je zou als PC nog steeds van beroep kunnen veranderen, om op die manier op het carrièrepad van de magiërs terecht te komen. Op p. 89 van het basisregelboek vinden we het volgende om van basisberoep te veranderen:
  • Je mag een ander beroep kiezen uit hetzelfde sociaal niveau als je huidig beroep;
  • Je mag een ander beroep kiezen uit een ander klasse zolang het sociaal nummer hetzelfde blijft. Natuur, Platteland Gewoon en Stad Gewoon hebben 5; Stad Arm en Platteland Arm hebben 4; Stad Rijk en Platteland Rijk hebben 6. Maar omdat noch Stad Arm noch Platteland Arm magische startberoepen kunnen genereren, zijn PCs in die klasse al bij voorbaat uitgesloten.
  • Je mag dit slechts doen als al je kundes van je huidige beroep op niveau 1 staan.
Goed, dat levert minstens al wat extra mogelijkheden, maar als je pech hebt met je willekeurig uitgerolde sociale klasse is het dus mogelijk dat je helemaal niet één van beide magische startberoepen kan aanvangen.

Nu, pragmatische spelmeesters zullen dit natuurlijk wel toelaten. De charme van een spelergroep in een fantasy campaign is nu net dat er minstens een magiër in de groep zit. Het zou jammer zijn als dat niet het geval zou zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten