vrijdag 16 januari 2015

Magie (3): Tovenaarsleerling

Stel dat we als basisberoep voor onze PC Tovenaarsleerling uitgerold hebben (zie vorige blogpost in deze magie-reeks), ofwel ons basisberoep kunnen gewijzigd hebben naar dit beroep. Hoe moet het dan verder in onze carrière tot topmagiër?

Tovenaarsleerlingen worden op de volgende manier omschreven in het basisregelboek p.59:
Dit zijn de beginnende tovenaars. Ze hebben al wat magische kennis opgedaan uit boeken en manuscripten maar zijn nog verre van volmaakt. Voor hen ligt nog een lange en moeizame weg. Praktijkervaring en het vinden van een goede leermeester zijn onontbeerlijk, willen ze uiteindelijk een volwaardig magiër worden. Ervaren leermeesters zijn zeer duur, zodat de leerling er regelmatig weer op uit moet trekken om het nodige geld te vinden. Maar wat is goud als men in ruil de onschatbare macht der magie ter beschikking krijgt?
De volgende kundes staan ook opgelijst, uit dewelke er 14 niveau's mogen gekozen worden:
  • Lezen/Schrijven Atumbariaans, Lezen/Schrijven een taal naar keuze, Lezen/Schrijven nog een taal naar keuze, Magiegevoelig, Magiekennis Spreuken Basismagie, Memorisatie, Occulte taal Witte Magie, Spreuken Basismagie, Wiskunde
  • Wapenkundes: Dolk
Voornamelijk van belang om spreuken te kunnen gebruiken is de kunde Spreuken Basismagie. De kunde Magiekennis Spreuken Basismagie handelt over het herkennen van spreuken als je andere magiërs in actie zou zien. Een beetje verwarrend, maar goed.

14 niveau's kiezen laat wat ruimte om sommige kundes op niveau 2 te plaatsen, en het lijkt dan ook aanbeveling om de kunde Spreuken Basismagie op dat niveau te plaatsen. 

Hoe werkt nu de magische kunde Spreuken Basismagie?

Het hoofdstuk De Magische Revelaties van het Transcendente in het basisregelboek  stipuleert hoe het gebruik van spreuken werkt. Elke magiër beschikt over magiepunten (MP). Een Tovenaarsleerling krijgt D8 MP per niveau voor de kunde Spreuken Basismagie. Als hij deze kunde optrekt naar niveau 5 (wat nodig is om een gevorderde magiër te worden), zou in totaal 5D8 MP beschikbaar hebben. MP zijn nodig om spreuken te kunnen uitspreken.

Maar er moeten natuurlijk ook spreuken aangeleerd worden! Dit vereist een boek, een perkament, een andere magiër, ... Dit is een verhaalelement dat door de spelmeester kan gecontroleerd worden. Maar de leerling moet, eens hij een bvb. een perkament heeft, een INT+20 proef ondergaan, en tevens 125 ervaringspunten besteden. Als dit lukt, kan hij nadien alle spreuken van dat niveau aanleren zonder verdere ervaringspunten te besteden, maar wel moet telkens opnieuw een INT+20 proef afgelegd worden per spreuk die hij wil aanleren. Indien deze test zou mislukken, moet hij een andere bron voor die spreuk zoeken.

Uiteraard mogen we redelijkerwijze veronderstellen dat een goede spelmeester de Tovenaarsleerling al 1 of 2 spreuken ter beschikking stelt.

Spreuken Basismagie, niveau 1

Goed, dit klinkt allemaal vrij logisch, maar laten we eens kijken welke spreuken in de klasse Basismagie er zoal beschikbaar zijn...

Er zijn 4 beschikbare spreuken van niveau 1:
  • Skrapirikon: kan licht maken, kost 1 MP.
  • Verrukkelijke Zoektocht: kan voedsel maken, 2MP.
  • Ongelooflijke Oasen: kan water maken, 1MP.
  • Orakels van de Blauwe Draak: ijsbal voor D6+2 magische schade, 4MP.
De eerste 3 spreuken zijn duidelijke "verhaal"spreuken. Nuttig, maar sterk afhankelijk van de stijl van de spelersgroep en de spelmeester. De meest nuttige spreuk in gevechtssituaties (waar spelers zich uiteindelijk dikwijls vergelijken t.o.v. elkaar) is de  Orakels van de Blauwe Draak. Merk op dat met 4MP voor deze spreuk, je niet zeker bent op niveau 1 of je deze spreuk wel kan gebruiken. Immers, je start met D8 MP, dus er zijn 3 kansen op 8 dat je deze spreuk zelfs niet zou kunnen gebruiken.
MP worden teruggewonnen à rato van 1MP per uur slaap, met een maximum van 8 per dag. Als je dus al geluk hebt dat je genoeg MP hebt om Orakels van de Blauwe Draak te gebruiken, zal het dus maximaal 2 maal per dag kunnen. Als je de kunde Spreuken Basismagie op niveau 2 geplaatst hebt, beschik je over 2D8 MP, ofwel gemiddeld 9 MP, wat op zich weinig aan de toestand verandert.

Vergelijk dit even met de schade die een PC met echte wapenkundes zou kunnen doen: Een simpel zwaard doet 2D8+3 schade in elke gevechtsronde; een bijl 2D6+1; zelfs een dolk D6+2. Weliswaar meot een vechter telkens lukken in een wapenkunde-test, en kunnen de slagen worden afgeweerd, maar dergelijke gevechtsacties kunnen elke gevechtsronde, in elke nieuwe ontmoeting, worden uitgevoerd. Op het eerste zicht is de Tovenaarsleerling dus vrij waardeloos in vergelijking met de andere PCs, toch zeker wat het toebrengen van schade aan veile monsters en creaturen betreft.

Maar! MP kunnen ook onder 0 zakken, weliswaar met kwalijke gevolgen. Per negatief MP heeft een tovenaar een -10 nadeel op alle acties. Het is op zijn minst een kleine uitweg om wat meer power aan tovenaars te kunnen bieden ...

Spreuken Basismagie, niveau 2

Maar niet geklaagd! Misschien bieden de spreuken van niveau wel enig soelaas in deze barre tijden voor leerling-tovenaars! De spreuken van niveau 2, opgelijst op p. 129 van het basisregelboek, zijn de volgende:
  • Rekellens roep van het element: kan iets laten branden, 3MP
  • Paden der eenmaking: houten breukvlakken repareren, 3MP
  • Verlichte grot van openbaring: magisch openen van deuren, 4MP
  • De kloven van Hoef: sluiten deuren op magische wijze, 5MP
We zien dus wederom enkel spreuken die nuttig kunnen zijn voor de verhalende scènes in een avontuur, maar die de magiër weinig bieden in de strijd met tegenstanders. Tenzij natuurlijk wat creatief gebruik van de spreuken terzake - maar dan nog - want elk van bovenstaande spreuken kost 5, 6 of 7 gevechtsronden om uit te spreken. Als je dus een deur wil sluiten voor de aanstormende demoon, zal die allang door de deur gepasseerd zijn eer de tovenaarsleerling de deur gesloten heeft. MEmorisatie van spreuken laat toe dat je een spreuk in een enkele gevechtsronde uitspreekt, maar dat je dan welw eer een extra MP.

Spreuken Basismagie, niveau 3,4 en 5

We moeten al naar de spreuken van niveau 5 om opnieuw een schade-spreuk opgelijst te zien. Orakels van de gele draak veroorzaakt via een ijsbal D8+2 schade. Alle andere spreuken op niveau 3,4 3n 5 zijn opnieuw spreuken die weliswaar leuk zijn voor ontmoetingen, maar geen enkele "power" hebben om schade te doen.

Eer de leerling-tovenaar echter op niveau 5 is terecht gekomen, heeft hij reeds heel wat ervaringspunten moeten besteden - ervaringspunten die een vechterstype vermoedelijk op een sneller pad naar eternal fame and glory brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten