donderdag 18 juli 2013

Mingolië (1)

In het interview met Joeri W. vertelde hij dat zijn spelersgroep ooit een groots opgezette campagne gespeeld heeft in Mingolië. Mingolië is de naam die zijn groep gegeven had aan West-Dor. In de basisregelboeken bestaat West-Dor uit verschillende landen in het Zuiden: Orasol, Rivizal, en Usulkar, alsook enkele interessante plaatsen als Linalh (stad van de tovenaars), de Grijze ZandZee, en Quawk (de stad van de demoon). Het was ooit de bedoeling om al deze plaatsen meer in detail uit te werken in verschillende avonturenboeken, maar dat is er jammer genoeg nooit van gekomen.
Het lag daarom voor de hand dat spelersgroepen West-Dor zelf begonnen invullen. In het basisregelboek is er hier en daar een indicatie dat West-Dor een amalgaam is van Middeleeuws Arabië, China, Japan. Dat zijn elementen die de groep van Joeri gebruikt heeft om het continent van Mingolië gestalte te geven.

Enkele originele documenten van deze campagne zijn ons ter beschikking gesteld, en het is de bedoeling om deze in verschillende episodes op deze blog te publiceren.

Hierbij dus het eerste deel van de beschrijving van Mingolië ...

Mingolië


Achter de Westkant van Dor, voorbij de grote Binnenzee en zelfs voorbij de onderwaterrijken van Xrasc-Towl liggen de uitgestrekte rijken van Mingolië.

Het Mingolese rijk is het grootste op Dor, technisch gezien omvangt het het volledige westelijke continent. In principe omvat het veel minder; het grootste deel van dit continent is niet in kaart gebracht. Er bevinden zich op deze landen een paar grote steden die de controle uitoefenen op hun naburige dorpen en steden waarvan de meesten niet goed overeen komen met hun buren.

Dit wil zeggen dat de plaatsen waar een grote aanwezigheid van mensen te vinden is dienstdoen als ‘forten’ van de beschaving. Het grootste deel van ‘bekend’ Mingolië bestaat uit het woestijnrijke noordoostelijk deel waar enkele koninkrijken zich bevinden aan de rand van de Cha’Ell; de grote brandende woestijn.

De westelijke kant bestaat voornamelijk uit steppen en een ondoordringbare en gigantische jungle. De noordelijke (en grootste) kant bestaat uit een enorme woestijn de langzaam overgaat in een wild moeras. . De zuidelijke kant bestaat uit verschillende grote steden die met elkaar (en de elfenrijken in het zuiden) wedijveren over algemene macht.

Politiek gezien is Mingolie niet zo goed georganiseerd als het oostelijk continent, het bestaat uit verschillende rijken die samen het continent uitmaken en enkele grote ‘niemandslanden’. In deze niemandslanden - en ook in de grote steden - zijn andere, kleinere groepen en bevolkingen die het geheel bemoeilijken maar die zeker even veel te zeggen hebben als de anderen, alhoewel deze groepen niet 'officieel' zijn.

Over samenwerking tussen deze rijken is dus weinig sprake. Elk land houdt erg aan haar persoonlijke waarden en gewoonten, iets wat dit continent typeert. De folklore van deze volkeren is héél belangrijk en elke inbreuk hierop, meestal van onwetenden, wordt bestraft.

In sommige gevallen zijn de inbreuken op de manier van omgang zo erg dat men die mensen ter dood veroordeelt. De normen en waarden van elk volk liggen zéér ver van de Atumbariaanse aanpak. Al deze volkeren wonen op hetzelfde continent, in veel gevallen door elkaar, dit maakt het moeilijk voor Atumbarianen (als ze de zee al weten te hebben navigeren) om hier mee te kunnen handelen.

Mingolie is een zeer warm en droog land en bevat een enorme woestijn die de Cha’Ell genoemd wordt. Zoals elke woestijn is ze zéér onherbergzaam en wild. Maar omdat ze zo groot is is ze een onmiskenbaar aspect van dit land. Mingolië wordt geregeerd door verschillende politieke machten, in de meeste streken is er zelfs helemaal geen heerser. De Mingolezen zijn een enorm uitgebreid volk en beschikken over het meest uiteenlopend aantal godsdiensten waar zij bijna allemaal fervent in geloven, ze verschillen hier zeer sterk van hun oostelijke buren. Vooral in kwesties van moraal en verdraagzaamheid. Ook hun gebruiken van magie zijn zeer verschillend.

Tot zover de inleiding tot het Mingolese continent ...

1 opmerking:

  1. De naam Mingolië is geïnspireerd op de verhalen van Fritz Leiber waar ergens een exotisch ras leeft die Mingolezen noemen.
    Zeer cool dat onze dingen na al die jaren is gedeeld worden met andere SnS fanaten !

    BeantwoordenVerwijderen