zondag 28 juli 2013

Mingolië (2)


In dit tweede deel over Mingolië (deel 1 zie hier), wordt er even verder ingegaan op Orasol, één van de landen in West-Dor. Onderstaande tekst heeft geen deel uitgemaakt van de uitgaven van The Wise Tree, maar maakt deel uit van de campagne van de spelersgroep van Joeri W.

Orasol

Algemene Beschrijving

Orasol is de kleinste provincie van Oost- Mingolië maar tevens ook de oudste en meest gecompliceerde. Orasol is bekend om haar ingewikkelde samenleving van godsdiensten, politieke intriges en kastesystemen.

Het Noorden van deze provincie gaat langzaam over in de beruchte en uitgestrekte woestijn de Cha'Ell. Langst haar Oostkant ligt de grote Zee van Dor, vanwaar ettelijke schepen uit het magische onderwaterrijk van de schublings en van het verre, oostelijke continent komen.

Orasol is tevens een land van oorlog, intriges en rijkdom waardoor het een lange traditie van krijgskunsten heeft. Magie, -hoewel overduidelijk aanwezig- heeft in Orasol eerder een achtergrondrol, dit komt omdat er strenge, ingewikkelde regels en wetten gelden omtrent magische krachten.

Geografie en klimaat

Het noorden van Orasol bestaat uit uitgestrekte vlaktes wildernis en steppes die onherbergzaam en over het algemeen onvruchtbaar zijn. Sommige landbouwers proberen deze vlaktes te irrigeren en te bewerken maar de meesten blijven dicht aan de oevers van de rivier. Langzaam gaan deze vlaktes over in de bekende zandduinen van de Cha'Ell, toch zijn er hier en daar nederzettingen in de vlaktes van Orasol. Sommigen van nomadenstammen, sommigen van het leger van Orasol en nog andere als handelspost of rustpoze voor de voorbijtrekkende karavanen en nomaden.

De kusten zijn bezaaid met vissersdorpen en kleine handelsposten waarvan sommigen in gebruik genomen zijn door smokkelaars en piratengespuis. Deze grillige kust is begroeid met tropische bossen en palmbomen waarachter heuvels staan die de kust scheiden van de grote woestijn. Het zuidelijk deel bestaat voornamelijk uit dichte bamboewouden, jungles en uitgestrekte grasvlaktes, hier en daar ligt er een grote stad die doet herinneren dat dit een rijk is bewoond door mensen. In de jungles zelf wonen ook wilde stammen en kan men grote ruïnes vinden uit langvervlogen beschavingen.

Regen komt zelden in dit land: er is maar één regenseizoen maar dankzij de zee en de grote rivieren is het er het grootste deel van de tijd vochtig. Tijdens het droogseizoen is vooral het noorden en het binnenland ondraaglijk warm.

Geschiedenis

Na de laatste grote Rassenoorlog -waarbij een groot deel van Mingolië verwoest werd, kwamen de meeste overlevenden terug naar het zuiden. De grote krijgsheer Oda Nobunaga en de clans onder zijn bevel stichtten de stad Oras (totop heden de hoofdstad van Orasol) en kroonde zichzelf keizer. Een lange tijd heerste er vrede in het land, verschillende volkeren zochten de veiligheid van de grote stad op en in de loop de jaren kwamen er meer en meer inwoners. Zij brachten nieuwe handel, godsdiensten en magiërs in het rijk. In die tijd was er weinig controle op deze nieuwe inwijkelingen, de oude krijgsheren hadden geen oog voor politiek en het duurde dan ook niet lang eer er onenigheid ontstond tussen de verschillende volken en hun gebruiken.

Vele jaren later kwam het tot een burgeroorlog waarbij een groot deel van Orasol zich afscheurde van de heersende machten en Oras in hun controle trachtte te krijgen.

In een poging het land te verzoenen kreeg de zeer gerespecteerde orde van Tenchin, samen met het leger, de opdracht ongenode elementen te verwijderen opdat Orasol een land zou worden voor degenen die ervoor gevochten hadden. Dankzij hun unieke filosofie slaagde de priesters van Tenchin erin een overeenkomst te sluiten met buurland Rivizal, degenen die wilden konden in Rivizal of in het binnenland van Orasol een nieuw leven beginnen.

Voortaan was Orasol voor de Orasolezen en degenen die de oude clans geholpen hadden in de rassenoorlog of hen die de grote stad Oras groot gemaakt hadden.

De laatste tijd heeft Orasol regelmatig last van de verschillende nomadenstammen uit de Cha'Ell die het voorzien hebben op hun karavanen naar It'Quawk. De grillige Mingolese kust is tevens een uitstekende uitvalsbasis voor piraten maar aangezien Orasol uitstekende bootbouwers heeft en een lange oorlogsgeschiedenis proberen de piraten niet te veel op te vallen. Het grootste probleem in dit land ligt aan haar eeuwenoude koude oorlog met het elfenrijk Xalm, die hen niet kunnen vergeven in hun aandeel van de rassenoorlog. In het Zuiden van Orasol ligt de grote zusterstad van Oras: Tohami. Hier ligt de vloot van Oras te waken, berust op aanvallen van de Elfen, piraten of Busark. Deze stad ligt in de handen van Generaal Ter Zee Tanaka Musashi die een grondige haat heeft tegenover elfen, sommige kwade tongen beweren dat hij de koude oorlog zelf in stand houd.

Handel

Orasol is een land van uiteenlopende kwaliteiten, haar voornaamste handel bestaat uit kruiden, zout, planten, bamboe en graan. Maar eigenlijk is er weinig niet te vinden in de grote steden van dit land, als men het kan betalen en de juiste contacten kan vinden tenminste.

Dit komt voornamelijk door de uitstekende ligging van de hoofdstad Oras, schepen uit Zilkandor, Kornandor, Helkandor en Orvalve zullen in veel gevallen Orasol verkiezen boven Xalm of Rivizal. Dit deels door de veiligheid en deels door de rivier Or, waar gemakkelijk goederen over vervoerd kunnen worden. Deze rivier is een extra reden van de rijkdom en macht van Orasol en ook in westen ligt de rivier Tohami die grens van dit rijk afbakent en tevens dienst doet als handelsweg.

Tevens heeft Orasol een goede relatie met de onderwaterrijken van Xrasc'Towl, voor zover de afzijdige schublingen dit toelaten tenminste. Orasol beschikt ook nog eens over enkele uitgestrekte zoutmijnen aan de rand van de woestijn en in het binnenland vind men enorme bamboewouden.

Heersers & Politiek

Sinds jaar en dag wordt dit land geregeerd door een keizer die afstammeling is van de grote krijgsheer Oda Nobunaga of een van de 'Stichtende Clans'. Elke clan heeft zijn leider die 'Oyabun' wordt genoemd en eenmaal dat deze clan aan de macht is blijft ze aan de macht, tenzij er geen nakomeling beschikbaar is. Als een keizer sterft kijkt met naar de oudste mannelijke nakomeling van deze clans, indien deze ouder is dan 33 jaar (een heilig getal) houd men een stemming over de meest plausibele kandidaat. Indien er een Oyabun ouder is dan 33 jaar gaat de eer naar zijn oudste zoon en wordt hij de hoofdraadgever van de nieuwe keizer.

De huidige Keizer Zenko Urgataya, die al de zesde generatie van de Urgataya-clan is, leeft in de hoofdstad Orasol waar hij word bijgestaan door de andere clans, dit zijn de volgende:
 • De Shimoto's: Zijn verantwoordelijk voor onderhandelingen en diplomatie
 • De Hasoto's: Zijn verantwoordelijk voor de constructie van gebouwen en boten, tevens voor duanekontrole en patrouilles ter zee. 
 • De Shigezaku's: Zijn verantwoordelijk voor wetten, rechtbanken en de stadswacht. 
 • De Kateb's: zijn verantwoordelijk voor de schatkist en bureaucratie. 
 • De Hirohito's: Zijn verantwoordelijk voor alle religieuze zaken en de controle op magie die daarbij gepaard gaat. 
 • De Kamakoshi's: Zijn verantwoordelijk voor het vlotte verkeer van de karavaans en hun bewaking.
 • Grootgrondbezitters (Paddishah) zijn degenen die de wil en de wet van de Keizer uitvoeren in het binnenland, meestal hebben zij ook wat familieleden aan het Hof zitten die hun dan van tijd tot tijd nieuws sturen via het boodschappergilde. Zij zijn verder volledig autonoom en hebben een eigen legermacht, eenmaal per jaar moeten zij een deel van hun inkomsten als belasting aan de keizer betalen.

Volkeren

In Orasol leven verschillende soorten mensenrassen: van woestijnbewoners, kustbewoners, oerwoudbewoners en steppebewoners alleen bestaan er veel verschillende volkeren, zij zijn echter allemaal eigen aan Oras. Buitenlanders die zich gevestigd hebben vormen een aparte groep Orasolezen. En in dit alles word nog eens een onderscheid gemaakt in kaste's, de verschillende niveau's van de Orasolese maatschappij zijn als volgt:
 • De Oyabun: De Keizer en Leiders van een clan.
 • De Paddishah: Grootgrondbezitters & leden van het keizerlijk hof. 
 • De Kashtiramon: Krijgers & Diplomaten van hogere rangen. 
 • De Rahman: Hogepriesters & Magiërs. 
 • De Bushon: Soldaten. 
 • De Vishta: Handelaars & Ambachtslui (aangesloten bij een gilde). 
 • De Shudra: Landbouwers & Vissers. 
 • De Harjan: Dienaars, Bedelaars en Werkvolk.
Een kaste is bepaald door geboorte en het veranderen van kaste is bijna onmogelijk, in héél uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om te trouwen met iemand van een andere kaste maar dit komt dan voor een rechter die beslist of de personen 'gedegradeerd' of 'promotie' maken.

De extreme verschillen in deze kastes zijn merkbaar door gebruiken, rituelen en zelfs in religie.

Het gebruik en de handel in slaven is in Oras toegestaan, het spreekt voor zich dat slaven geen kaste hebben. Alhoewel slaven zijn toegestaan beperkt men zich toch tot het minimum, dit vooral om buurland Rivizal ten vriend te houden, zie ook het onderdeel "Wetten"

Religies

Zoals overal in Mingolië zijn er in Orasol enorm veel religies en goden. Dit zijn de populairste:
 • Ahura: De godin van regen en grondwater, zij word aanbeden voor haar helende eigenschappen en voor het brengen van regen. Ze staat ook in voor de groei van gewassen en is de echtgenote van de zonnegod Rahasta en word vooral aanbeden door de lage kastes.
 • Tenchin: Een van de grootste religies van Orasol. Tenchin is de god van het eervolle gevecht, de vernietiger van kwade krachten en de bemiddelaar tussen geschillen. Tevens is hij een god met genezende krachten. Priesters van Tenchin hebben zéér groot aanzien en zelfs de Keizer is aanhanger van deze religie.
 • Khalid-Hamid: De eeuwige zon, de god van het licht en de verdrijver van de duisternis. Ook dit is een van de grote religies van Orasol. Haar aanhangers en priesters zijn echter nogal extreem en een beetje paranoia. Er wordt gezegd dat zij hulp bieden aan een geheime sekte die het eeuwige zand aanbid en die geloofd dat heel mingolië een woestijn zou moeten zijn.
 • Utbah-Yasir: De god van rijkdom en geld, wordt zowel vervloekt en aanbeden door handelaars en edellieden. 
 • Bahafad: De god der dieven is eerder een sekte dan een geloof, het praktiseren van deze godsdienst is ten strengste verboden in Oras. Priesters of tempels van deze orde zijn dan ook zo goed als onbestaand, als de dieven hun god willen aanbidden gebeurd dat dan in een geheime bijeenkomst of alleen. 
 • Binzan: De Gevleugelde God van de wind, vooral aanbeden door zeelui en riviervaarders.
 • Shinto: een zéér uitgebreide godsdienst die een heel Pantheon aanbidt --> zie ook Shinto- Magiër.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten