zaterdag 14 december 2013

Bestiarium: Nalesh

De Nalesh is een creatuur uit de wereld van Schimmen & Schaduwen dat ik hier even wil bespreken, omdat hij, bij mijn eerste onderzoekingen van het ProtoManuscript, óók daarin voorkomt.

Zoals eerder gemeld, zijn we in het bezit gekomen van een manuscript uit 1986, waarin een aantal uitbreidingsregels voor Oog des Meesters werden geformuleerd. Dit manuscript werd opgesteld door de spelersgroep waarin een aantal latere schrijvers van Schimmen & Schaduwen meespeelden.

Op pagina 22 van dit manusctipt, vinden we de beschrijving van een monster, de Nalesh. De betreffende pagina is hieronder ingescand weergegeven:

Pagina 22 uit het ProtoManuscript. Klik voor een grotere versie.
We zappen even in de tijd naar de 2de editie van het basisregelboek (1990). Daar is eveneens de Nalesh opgenomen als monster. We quoten de beschrijving van de Nalesh zoals die daar is terug te vinden:

====================================================
Een Nalesh is een klein, vies, bruin wezentje met opvallend grote voeten. Zijn grote, groene ogen staan zeer diep in hun kassen en het weinige haar dat hij heeft is zeer dun. Een Nalesh heeft twee slagtanden waar hij evenwel geen levende wezens mee aanvalt. Nalesh voeden zich met aas en zijn bijzonder agressief. Eenmaal ze vers bloed ruiken raken ze in een soort trance waardoor ze alles aanvallen wat binnen hun bereik komt, zelfs soortgenoten.
Nalesh bezitten ook magische krachten, waarschijnlijk verkregen bij hun ontstaan. Maar over de oorsprong van dit wezen is weinig gekend. Uit hun vingertoppen kunnen ze een felblauwe, magische straal laten schieten die hetzelfde effekt heeft als Ademaanval Bliksem (1). Dit vergt echter veel energie en elke keer ze er gebruik van maken verliezen ze automatisch 1D4 levenspunten. Daalt hun levensenergie onder 10, dan zijn ze zelfs niet meer in staat de straal te produceren.
Grote groepen Nalesh zijn zeer gevaarlijk en het is dus aan te raden ze uit de weg te gaan. Nalesh treft rnen vaak aan in de buurt van krachtige maar boze machten die de Nalesh bevelen. Ze zijn niet erg slim en worden daarom meestal gebruikt om gevechten te leveren of voor zelfmoordacties. Eenmaal hun meester vernietigd is gaan ze op zoek naar een nieuwe. Hiervoor trekken ze door heel Dor, hierbij vele dorpen op hun weg verwoestend.

Nalesh. Illustratie uit BR2.

 Scores: BEH 36, KRA 16, WEE 36, CHA 13, INT 16, MOE 32, OPM 45, SPI 46,
OMV 12, BEW 4, LEP 30, KB 0
Speciale eigenschappen: Ademaanval bliksem (1)Dodenroes (3)
Wapens: Straal 50%, 1 aanval; schade speciaal / Vuist 40%, 2 aanvallen, schade 1D6
Algemeen: Taal: Notjoh,
Moraal: slecht
Lokatie Raak KLEP BEP
  • Hoofd 1-3 5 (15%) 2
  • L arm 4-7 3 (10%) 2
  • R arm 8-11 3 (10%) 2
  • Lichaam 12-16 11(35%) 2+1
  • L been 17-18 5 (15%) 2
  • R been 19-20 5 (15%) 2
==================================================== 
Tot hier de beschrijving van de Nalesh in de basisregelboek van Schimmen & Schaduwen.
Wat valt ons nu op na een nauwkeurige tekstuele analyse?

  1. De openingszin is bijna identiek in beide teksten, maar er is duidelijk aan de tekst gesleuteld. Dit duidt erop dat het ProtoManuscript beschikbaar was bij het schrijven van Schimmen & Schaduwen, en dat er een duidelijke beïnvloeding was vanuit de Oog des Meesters campagnes die enkele jaren voordien gespeeld werden.
  2. De magische kracht van de Nalesh, een lichtstraal uit zijn vingertoppen, was ook al in 1986 aanwezig. Echter, de lichtstraal is nadien een felblauwe straal geworden. Voordien had ze geen gedefinieerde kleur.
  3. De oorsprong van de Nalesh in het ProtoManuscript wordt toegeschreven aan Morgon De Sluwe. Deze verwijzing komt niet meer voor in de Schimmen & Schaduwen versie, maar we vinden bij andere monsters (Kobolden, Moerassluipers) wel een verwijzing naar Zorgul de Sluwe. Betreft het hier hetzelfde slwue personage?
  4. De paragraaf over het gedrag van grote groepen Nalesh is terug te vinden in beide versies, maar de naam van de wereld is gewijzigd. Avonturië is de setting van het Oog des Meesters; Dor is de setting van Schimmen & Schaduwen.
Al bij al kunnen we stellen dat deze vondst erop duidt dat er misschien eerder een continue overgang was van het spelen van Oog des Meesters naar wat later Schimmen & Schaduwen zou worden.
Een andere verklaring is natuurlijk dat men bij het schrijven van Schimmen & Schaduwen een hele waslijst monsters nodig had, en uitbreidingsregels uit vroegere rollenspelen werden dan ook aardig geplunderd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten