dinsdag 3 december 2013

Mingolië (20): Enkele steden en dorpen in Helkandor

Deze blogpost beschrijft enkele steden en dorpen, weliswaar buiten Mingolië, maar in het Oostelijke continent van Dor. Alhoewel ze dus geen deel uitmaken van Mingolië, maakten ze toch deel uit van de Mingolië-documenten zoals die mij toegestuurd werden. Vermoedelijk moeten ze toch een rol gespeeld hebben in deze campagne?

Alle plaatsen bevinden zich in Helkandor, en komen voor op de kaarten van Dor zoals die verschenen zijn in de 2de editie van het basisregelboek. De detailkaart van Helkandor is hieronder mee opgenomen. Neem een kijkje in de volledige Atlas van Dor om de omringende buurlanden ook te beschouwen.

De invulling van deze plaatsen is een mooie illustratie van hoe een spelersgroep zelf de details van de wereld kan invullen, bovenop de (vaak summiere) beschrijvingen die te vinden zijn in origineel Schimmen & Schaduwen materiaal.

Ahar' Darta
 • Locatie: Ten Zuidoosten van het Kordagorbos, op een berg in het Galanaiagebergte.
 • Soort Nederzetting: Een ommuurd fort met een klein dorpje in, aan de voet van de bergen zijn enkele landerijen en boerderijtjes.
 • Bevolkingstype: Mensen en Halflings vooral handelaars, jagers en soldaten.
 • Economie: Kleinschalige handel met de nabije Ahar's, enkele magische wapens en bijhorende bepantsering worden occasioneel doorverkocht door de leider zodat er niet echt een tekort is aan financiële middelen.
 • Leider: Galfridus "De Blauwe", een elementenmagiër.
 • Beschrijving: Ahar' Darta is eigenlijk een heel rustig dorp, aangezien haar eenzame ligging komen er zelden andere mensen als degenen die er echt iets te zoeken hebben. Een groot fort zorgt voor de veiligheid en in tijden van nood kunnen de omliggende landerijen hun toevlucht vinden in deze versterkte vesting. Het fort staat in het midden, naast de kronkelende toren van Galfridus, rondom het fort zijn de houten huizen van de bevolking en tegen de muren staan de barakken van het leger. De stad ligt op een grote hoogte en meestal ligt ze bedekt onder een dikke laag sneeuw. 's Nachts branden vier enorme vuurbakens, om verdwaalde reizigers te sturen en om duistere wezens af te schrikken.
 
Helkandor. Kaart uit De Grote Atlas van Dor.
Uto 
 • Locatie: Halverwege de wouden van Sao, in de buurt van de Orvalviaanse grens, gelegen aan de rivier Rygora.
 • Soort Nederzetting: Een dorp waar regelmatig reizigers passeren.
 • Bevolkingstype: Mensen, landbouwers, handelaars en gidsen.
 • Economie: Handel met Gindings (n.v.d.r. te vinden in Orvalve), het naburige halflingdorp, reizigers op doorreis, koren, schapen en wijn.
 • Leider: De Raad van 4, vier ouderlingen die het dorp wijselijk en juist besturen
 • Beschrijving: Het enige dorp dat in de zuidelijke wouden van Andusie huist is Uto omdat het een doorgang is voor reizigers naar het noorden, oosten of naar het zuidelijker Zilkandor. Veel reizigers ziet dit dorp echter niet omdat de meeste reizigers zeeroutes -of- (met rede) de Wouden van Sao mijden. Een klein deel van deze wouden bestaat namelijk uit een verraderlijk moeras waar de laatste tijd meer en meer ongedierte en monsters huizen. Elfenstammen uit de buurt proberen al jaren de Helkandorianen te waarschuwen zonder resultaat. Toch ziet Uto haar deel van handelaars en reizigers, zij het op tijd en stond. Dit staat de inwoners van dit zelfstandige dorp wel aan omdat de meeste vreemdelingen op doorreis zijn en dus hun doen en laten niet in vraag stellen.
  De mensen (die voor 92% deel van de bevolking uitmaken) van dit dorp houden er hun eigen gebruiken en goden op na en zijn niet "Heers"- gebonden, wat wil zeggen dat ze niet afhangen van een landheer. Dit werd door de vingers gezien door de koning omdat Uto vlak aan de grens met Zuid-Orvalve lag, meerbepaald de naburige "Ahrount" der Gindlings, een halflingstam waar sinds eeuwen handel mee gedreven werd.
  De banden tussen Helkandor en Orvalve liggen echter niet zo goed omdat Itar vroeger een diplomatische strijd voerde met Atumbar. Zodoende blijft Uto een klein dorpje halverwege De wouden van Sao, langst de rivier Rygora dat rustig handel drijft met haar buurdorp, zei het soms clandestien.
Varinor
 • Locatie: De zuidoostelijke kust van Helkandor, aan de monding van rivier De Sanogre
 • Soort Nederzetting: Een groeiende havenstad
 • Bevolkingstype: Mensen en enkele Elfen, vooral handelaars, kunstenaars en scheepslui.
 • Economie: Een stijgend en bloeiende handel met Xelcon, normaal voedingswaar en bouwmaterialen maar sinds kort ook luxeproducten.
 • Leider: Burgemeester Fonda, een oude koppige grijsaard die een beetje excentriek is. Hij wordt bijgestaan door bouwmeester Gaff (een dwerg) en Havenmeester Sifion.
 • Beschrijving: Varinor is eigenlijk een redelijk grote stad maar wegens te veel concurrentie is ze nooit echt kunnen uitgroeien tot een belangrijke haven. De stad is redelijk onafhankelijk maar ligt in het gebied van Heer Martok, buur van Heer Monran. Heer Matrok houdt zich echter bijna nooit bezig met deze nederzetting. Gaff, een uitstekende bouwmeester van Atumbariaanse oorsprong is degene die de meeste beslissingen maakt, zijn bouwwerken zijn bombastisch en sierlijk, opgetrokken uit zeldzame steensoorten in een gotische dwergenstijl. Zijn tegenpool Sifion, die voor de inkomsten zorgt, stoort zich aan de spilzieke Gaff maar de burgemeester vindt zijn gebouwen fantastisch. Varinor is tevens een trekpleister voor kunstenaars en pelgrims wegens een eeuwenoude tempel voor Koterio, een god van beeldende kunst en illusies. Diens magische mantel hangt daar in de "Gekleurde Zaal". Wegens een te kort aan verdedigingsmiddelen is de kust voor Varinor af en toe onderhevig aan strooptochten door piraten.
Sethebe 
 • Locatie: de Centrale Kust van Zuidoost Helkandor, boven het Senokanaal.
 • Soort Nederzetting: Belangerijke havenstad.
 • Bevolkingstype: Zeelui en handelaars, regelmatig elfenschepen en piraten.
 • Economie: Handel met Xelcon en transport.
 • Leider: Burgemeester Fronda; een strenge saaie man van 56, onder leiding van Heer Monran, een leenheer van de koning die een grote macht verworven heeft door brute kracht en onderdrukking.
 • Beschrijving: Sethebe is dé havenstad om handel te drijven met naburige streken, Denum en Neharis zijn naburige havens waar veel mee gehandeld wordt. De stad is in handen van Heer Monran, heerser van vele naburige landerijen en dorpjes. Helkandor stond onder de heerschappij van koning Imkar De Eerste die op zijn beurt het land had opgedeeld in acht  verschillende landerijen. Eigenlijk waren deze landheren niet meer dan omhooggevallen stamhoofden met weinig respect voor hun onderdanen, dat was alleszins het geval met Heer Monran, hij legde zware taksen op, en was constant op de rand van oorlog met de oostelijke buren. De laatste tijd waren de legers echter bezig geweest zich op te stellen langst de oostkant van de Orkto rivier, er werd een aanval verwachtte vanuit de Mongawouden of eventueel vanuit de bergen daarboven. Er deden geruchten de ronde dat daar vreemde duistere wezens in grote aantallen de dorpen hadden geplunderd. Sethebe zelf werd onderhouden door een burgemeester, die samen met de voornaamste families een bestuur hadden opgesteld. Dat bestuur trekt zich in feite weinig aan van de stad en het is aan hun klerken en raadgevers om de zaken te regelen. Sethebe is een welkome stop op vertrekkende of aankomende schepen, daardoor is er wel altijd iets te beleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten