dinsdag 10 september 2013

Vreemde Geluiden en Dingen (12): Compleet!

EIndelijk is de "Vreemde Geluiden en Dingen" tabel compleet!1-2: Een vreemd kloppend geluid, alsof er ergens iemand opgesloten zit. Als de SK's proberen te bepalen van waar het geluid afkomstig is zal het plots ophouden.
3-4: Plots zien de SK's een paar meter voor of achter hen een langwerpige schaduw voorbijflitsen. Bij nader onderzoek blijkt het een hersenschim te zijn ... waarschijnlijk.
5-6: Op de grond ligt een grote, verse bloedplas (brrr ....).
7-8: Op de grond ligt een afgehakte hand. Tussen de vingers houdt het een paar stukjes haar geklemd en het voelt nog warm aan.
9-10: Een nabijgelegen deur sluit zich plots met een hels lawaai.
11-12: Er klinkt een snel, ritselend geluid (rakketakketetak). Eens schampere opmerking van de SM in de aard van: "Een duizendpoot met stalen tippen" ligt misschien wel dicht bij de waarheid.
13-14: Een huiveringwekkende, kwalijk riekende wind blaast opeens door de katakomben. Na een halve minuut gaat hij even plots liggen als hij opgekomen was.
15-16: Vreemde voetsporen. Indien de SK's de sporen volgen komen ze terug uit waar ze vertrokken waren. Eigenaardig!
17-18: Een vies brandluchtje waait even door de gangen.
19-20: Op de grond ligt een afgerukt lichaamsdeel (vers of als skelet)
21-22: Vreemd gelach klinkt even achter de SK's. Als ze zich omdraaien houdt het op (er is trouwens niets te zien).
23-24: Een of meerder  vand e SK's hoort plots iemand fluisteren "Hee, psst!", maar er blijkt niemand te zijn.
25-28: De toortsen gaan plots uit! Paniek! Verder gebeurt er niets.
29-30: Er ligt een hoop vodden op de vloer. De vodden bewegen alsof er iets onder zit. Bij nader onderzoek blijkt er niets onder te liggen.
31-33: Een schrapend geluid weerklinkt in de verte.
34-36: Ergens stort er iets in (geluid van vallende stenen).
37-38: Een vreemde, mysterieuze parfumreuk hangt in de lucht
39-40: Alsof er tegen de achterkant hard tegen geduwd wordt, valt er een zware steen uit de muur. Erachter zijn echter alleen nog andere stenen zichtbaar. Er kan dus niemand tegen geduwd hebben, nee? Het zal wel een aardbevinkje geweest zijn?
41-42: Op de grond ligt een nieuw kledingstuk, eventueel bespat met bloedvlekken.
43-46: Plots klinkt in de verte een luide schreeuw die ineens stopt: "Aaarghhhu..."
47-48: Langs achteren horen de SK's iemand naderen. Hij rent langs hen heen (se SK's voelen de luchtverplaatsing) en verdwijnt weer voor hen in de verte. Nochtans hebben de SK's niets gezien! Een onzichtbare man? Een gehaaste geest?
49-51: Het wordt ineens erg koud (na een paar minuten weer gewone temperatuur).
52-54: Een dwaalgeest zweeft langzaam door de gang naar de SK's. Indien het een angsteggest is, zal hij de SK's vergasten op een angstaanval van niveau 1D4, indien het een spookgeest is zal hij één van de SK's proberen over te nemen, indien het een lichtgeest is dan zal deze aanhankelijk met de SK's meevliegen (kan nogal lastig zijn). De lichtgeest zal de ondergrond niet verlaten.
54-55: Vanuit een gaatje in de muur wordt plots een hoop zand geblazen in de ogen van een SK. Schril lachend loopt er dan iemand achter de muur weg. Bij nader onderzoek van het gaatje blijkt dit slechts enkele centimeter diep te zijn en is er geen opening achter.
56-58: Plots valt er een steen uit de meer (op de teen van een SK of zo). Het gat waaruit de steen afkomstig is onthult een nis waarin een menselijk skelet de SK's met opengesperde kaken lijkt toe te lachen.
59-60: Zacht gepraat komt uit een nabijgelegen gang. Als de SK's gaan kijken zien ze niets.
61-62: Er ligt een diamant ter grootte van een koekoeksei op de grond. Als een SK het opraapt blijkt het plots een oogbal te zijn, waarvan de pupil boosaardig samentrekt.
63-64: Plots zien de SK's een vreemde schaduw in het licht van hun toortsen wegvluchten.
65-67: Een met een zwaard doorboord niet-menselijk skelet hangt aan de muur (bewoog het daarjuist niet?)
68-70: Een ziekelijke geur van rottende planten hangt in de lucht.
71-73: In de verte klinken gevechtsgeluiden (houden op na een paar minuten).
74-76: Een vreemd, schuifelend geluid, dat van alle kanten lijkt te komen, komt langzaam dichterbij. Er verschijnt echter niets.
77-78: Op de grond liggen enkele mensachtige beenderen in een eigenaardig patroon gerangschikt.
79-81: Een SK voelt iets op zijn hoofd (of onder zijn hoofddeksel). Wanneer hij voelt, blijkt het een 10 centimeter lang, luguber insekt te zijn. Is het giftig? Bijt het?
82-83: In een hoek van de kamer ligt een skelet of een lijk zonder hoofd.
84-85: Eén van de SK's denkt plots dat hij aangeraakt werd. Liefst een SK die een beetje afgezonderd staat van de rest van de groep.
86-87: Zwart slijn valt van een plafond op de schouder van een SK. Beuh, wat stinkt dat spul zeg!
88-89: In een kamer bevinden zich de overblijfselen van een kampvuur (de assen zijn nog warm).
90-94: Als de SK's ergens aan het zoeken zijn valt er plotseling een dood wezen op een van hen (zoals in de horrorfilms: "Aaaaaaaa...!").
95-97: Een deur gaat plotseling knarsend open.
98-00: Alle Sk's horen vreemde fluisterende stemmen rondom hen. De stemmen murmelen onherkenbare nonsens of zeggen dingen zoals "Keeer teruuug! Keeer teruuug!".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten