donderdag 12 november 2015

Magie (5): Demonenmagie

Demonenmagiër uit BR2.
De volgende klasse magie die we bespreken in onze reeks over magie betreft het oproepen en controleren van demonen. Hier komen we natuurlijk in het meer duistere (en ook wel leukere) aspect van fantasy roleplaying games.

Het oproepen van demonen is natuurlijk een vrij standaard gegeven in vele roleplaying games, dus het mag niet helemaal verbazen dat dit aspect ook is uitgewerkt in Schimmen & Schaduwen.

Demonenmagiër is een zogenaamd gevorderde magieklasse, wat betekent dat ze in principe enkel open is voor spelerskarakters die al een heel eind gevorderd zijn in hun carrière.

Laten we even kijken naar de beschrijving van demonenmagiërs. Op pagina 62 van het basisregelboek (2de editie) is te vinden:
De demonenmagiër is een van de meest gevreesde magiërs. Hij is gespecialiseerd in het oproepen en beheersen van de demonen. Het is een zeer krachtige maar ook gevaarlijke en moeilijke specialisatie. De problemen rijzen al bij het zoeken naar een geschikte leermeester. Demonenmagie is in Dor ten strengste verboden en daarom werken demonenmagiëres in het grootste geheim. Teruggetrokken in onderaardse schuilplaatsen beoefenen ze hun duistere praktijken en mijden alle onnodige contacten met gewone mensen. Hoe vraag je naar een illegaal persoon zonder zelf argwaan te wekken? En eens je hem gevonden hebt, hoe win je dan zijn vertrouwen zonder een demon achter je hielen te krijgen? Als je uiteindelijk toch een bereidwillige leraar hebt gevonden begint de lijdensweg pas. De studies eisen enorm veel van lichaam en geest en voortdurend loop je het risico door een van je zelf opgeroepen wezens gedood te worden.
Het magiehoofdstuk dat demonenmagie verder beschrijft besteed uiteraard een groot deel aan het oproepen van demonen zelf, en hoe demonen zich gedragen. Natuurlijk moeten we beginnen met het oproepen van een demoon (p. 132 van BR2):
Om demonen op te roepen, maken demonenmagiërs gebruik van een magisch pentagram. Dit pentagram bestaat meestal uit fijngemalen beenderstof van mensen, (of andere rassen), en dient om de opgeroepen demoon in op te sluiten. De opgesloten demoon zal vrijkomen wanneer het magisch pentagram verbroken wordt, met alle gevolgen vandien. Eénmaal de magiër het pentagram gemaakt heeft moet hij de oproepingsspreuk uitspreken en een SPI-proef afleggen. Als deze lukt dan evrschijnt de demoon, als deze mislukt dan verbruikt de magiër toch zijn MP zonder dat zijn spreuk enig effect heeft.
Bon, om een demoon op te roepen moet er dus reeds een SPI-test lukken. Dat lijkt al een zekere domper te zetten op het oproepen van deze veile creaturen. Dit komt bovenop de kans dat er bij het uitspreken van de spreuk een magische blunder begaan wordt (5%).

Niveau 1 demoon, BR2
Er zijn demonen van 5 verschillende niveau's, en elk vereist een spreuk van hetzelfde niveau om opgeroepen te worden. Demonen in het basisregelboek zijn allen Demonen van de Grijze Vlakte, maar an sich maakt dat weinig uit, want het basisregelboek beschrijft geen ander type.

Laten we even kijken naar de spreuk van niveau 1, De Roep voor Kleine Demonische Hulp. Deze vereist 10MP, en roept een demoon van niveau 1 op. Als ingrediënt is de vinger van een mens nodig (dat lukt nog wel ;-)), en de uitspreektijd is een enkele ronde. De spreuk van niveau 5, De Machtige Kracht van Il-Ograth duurt 20 spelronden om uit te spreken, kost 50 MP, en vereist het bloed van een hydra (maar dat zullen we wel kunnen kopen in de lokale shoppe, veronderstel ik).

Stel dat we dan toch een demoon oproepen. Er is dan een kans dat hij uit het pentagram breekt. Deze kans is 10% voor een niveau 1 demoon, en 50% voor een niveau 5 demoon. De demoon kan dan met grote kans de magiër aanvallen (willekeurige rol op de demonenactietabel). Geen leuk vooruitzicht.

Maar als dit niet gebeurt, moeten we de demoon binden aan ofwel een wapen, een wapenrusting, of een gouden pentagram. Hiervoor is een SPI > SPI proef vereist, anders breekt de demoon toch nog los! Door al deze opeenvolgende testen lijkt het dus niet evident om een demoon een beetje op een deftige manier te kunnen oproepen. Het is dan ook maar zeer de vraag of demonenmagie, volgens strikte toepassing van de regels, een valabel carrièrepad is voor een spelerskarakter.

Volgende maal bekijken we demonen in detail!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten