vrijdag 16 augustus 2013

Gewicht, Uitrusting en Baggage

De meeste regelsets voor fantasy roleplaying hebben wel een aantal specificaties voor hoeveel uitrusting je als avonturier kan meesleuren. Dit om te vermijden dat iedereen ongehinderd in een stalen harnas rondloopt, en een schier oneindige verzameling voorwerpen, wapens, en spullen van allerlei aard in zijn rugzak meesleurt. Menig spelmeester zal hieromtrent verhalen en anekdotes kunnen oprakelen.

"The Complete Adventurer", Citadel Miniatures LE20, late jaren 80. Misschien wel ooit gebruikt in een S&S avontuur?
(Bron: Stuff Of Legends website)
In mijn eigen rollenspelgeschiedenis heb ik menige speelstijlen meegemaakt die dit probleem aanpakken:
  1. Hoe specifiek rekening met de regels zoals ze gegeven worden, en hou voor elk object bij hoeveel het precies weegt, en welk nadeel in gevecht, beweging e.d. het je bezorgt.
  2. Laat iedereen toe om 10 objecten mee te nemen, niet meer, niet minder.
  3. Voor alledaagse objecten: als je het nodig hebt, en je wil weten of het in je rugzak zit, werp een dobbelsteen, success is afhankelijk van de zeldzaamheid van het object. Kans is groot dat je een touw hebt, iets kleiner dat je een kompas bijhebt.
  4. Gebruik het gezonde verstand, verspeel geen tijd met te discussiëren over deze detailregels, en ga verder emt eht verhaal.
In het Aarg-Manuscript (de uitbreidingsregels van zogenaamde spelersgroep Alfa, die speelden met de eerste editie (zwarte kaft)), zijn volgende regels m.b.t. uitrusting en gewicht terug te vinden. Blijkbaar vond deze spelersgroep het expliciet nodig om hierover enige afspraken te maken, wat erop wijst dat de regels rond uitrusting en baggage toch altijd een heet hangijzer is in de diverse spelersgroepen.


Bij gelegenheid zullen we deze uitvoerig vergelijken met de regels zoals ze in het basisregelboek van Schimmen & Schaduwen verschenen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten