dinsdag 20 augustus 2013

Mingolië (4): De stad Oras (deel 2)

In onze reeks over Mingolië (alle posts tot nu toe vind je op de aparte Mingolië-pagina), waren we aanbeland bij de stad Oras. We pikken de draad op, en uit het document dat we kregen toegestuurd, volgt nu een beschrijving van de verschillende districten in de stad Oras.

Ook opnieuw enkele bijhorende kaarten:

De stad Oras

De stad Oras en Omgeving - de monding van de rivier.
De verschillende districten in de stad Oras

(nvdr.: een aantal van de ebschreven districten vind je ook aangeduid terug op bovenstaande kaarten. Klik op de kaart om ze te vergroten indien nodig.)Het Buitenste Havendistrict
Dit district ligt aan de oostkant van de stad en is het buitenste deel van de haven, hier komen al de buitenlandse schepen toe. Dit deel van de haven ligt voor een goot deel op het water, hetzij door drijvende vlotten, hetzij door de houten aanlegsteigers of via de enkele paalwoningen. Veel bewoners van dit district leven echter op hun boten.

Schepen die toekomen zullen eerst door het Mastenbos moeten navigeren om dan ter hoogte van de drijvende markt en de kade's onderworpen te worden aan de onderzoeken van de havenwacht. Hierna krijgen opvarenden een aanlegplaats en de goedkeuring om in het buitenste havendistrict te vertoeven.

Het Mastenbos
Dit is niet echt een officieel district maar eerder een verzamelnaam voor de enorme hoeveelheid schepen die (semi-) permanent in de haven liggen. Veel bewoners die ofwel een huis niet kunnen betalen of die niet aanvaard worden als burgen van Oras wonen hier op woonboten of woonvlotten. De Omvang van het Mastenbos is niet te onderschatten alhoewel haar structuur altijd veranderd kan men gemiddeld over 3 tot 400 schepen spreken die er permanent liggen.
De Stad Oras beschouwd het mastenbos als een illegaal deel van de stad, iemand die hier woont heeft dan ook geen rechten of plichten, stadswacht komt hier zelden of nooit wat op zich dan weer allerlei ongure types aantrekt.

De Drijvende Markt
Dichter bij de kade begint de Drijvende Markt, dit is een aaneenschakeling van vlotten, kleine bootjes en loopplanken die het permanente deel omvatten van het mastenbos. Hier komen handelaren allerlei hun waren aanbieden, vooral vissers en rijstboeren verkopen hier hun waren maar her en der drijven er kraampjes die andere zaken verkopen. Men dient hier op te letten aangezien de meeste bewoners van deze districten zeer arm zijn. Hun waren zijn veelal goedkoop en van lage kwaliteit. Charlatans, bedelaars, zakkenrollers en straatvechters vindt men hier in overvloed.

De Kades
Hier begint de échte stad de meeste kades liggen een eind het water in en zijn hier en daar bebouwd met wachthuizen. Hier worden alle scheepsdocumenten nagekeken terwijl de havenwacht de schepen zelf inspecteert. Vreemdelingen en buitenlanders krijgen hier ook de nodige documenten om de stad in te mogen. De havenmeester zorgt dan ook voor een aanlegsteiger en de documenten van een pakhuis dat daarna het laden en lossen op zich neemt. De kades wemelen ook van de herbergen en eethuizen voor de massa die hier dagelijks aanmeert of werkt.

De Pakhuizen
Dit is het hart van het havendistrict, deze grote, sierlijke gebouwen huizen verschillende handelsgilden en dienen vooral als opslagplaatsen en voor de boekhouding van de klerken. Deze gebouwen zijn groot en sierlijk en staan in scherp contrast met de omliggende en groezelige buurt. De bovenste verdiepen van de pakhuizen bestaan uit de kantoren van rederijen en handelsgilden en enkele kamers voor kapiteins en officieren. De meeste van deze pakhuizen worden dag en nacht bewaakt door de privé milities van hun eigenaars.

De Armenbuurt
In de kleine zijstraatjes en achter de kade begint de armenbuurt, ook bekend als 'De Sloppenwijken van Schaduwen' of 'De Koelte', dit omdat de steegjes hoog en smal zijn waardoor er veel schaduwen zijn en het dus ook minder warm is dan in de rest van de stad. De gebouwen in de armenbuurt zijn meestal van hout en bestaan uit verschillende hutten die schijnbaar willekeurig over en door elkaar zijn gebouwd. De steegjes barsten van de activiteit zowel 's nachts als overdag. Het is tevens een van de vuilste en meest gevaarlijke districten van Oras.

De Winkelterrassen aan de Buitenste muur
De buitenste muur is de grens van de buitenhaven met de binnenhaven. Deze muur vormt een halve cirkel met een grote poort in het midden, deze poort is altijd bemand door stadswachten die de personen controleren op de juiste papieren als deze de binnenhaven inwillen. Vreemdelingen of verdachte personen die niet over de juiste papieren beschikken mogen er niet in. Tegen de muur aan zijn verschillende winkels die bereikbaar zijn via trappen en verhogingen, dit doet het geheel lijken op terrassen zoals die gebruikt worden in de landbouw, vandaar de naam van dit district.

De Binnenhaven
Dit is het binnenste deel van de haven en is ietwat rustiger als de buitenkant, dit komt omdat enkel Orasolezen en bezoekers met de geldige papieren dit deel van de stad binnenmogen. De Binnenhaven is tevens een plaats waar wat meer luxe en wat grotere gebouwen zijn, tevens is dit een plaats van entertainment en plezier en natuurlijk de beroemde bazaar van Oras.

... wordt vervolgd ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten