zaterdag 17 augustus 2013

Uitrusting & Baggage - de regels!

Eerder rapporteerden we al eventjes over regels i.v.m. voorwerpen die avonturiers kunnen meezeulen. Menige spelersgroep kent wel het fenomeen van spelers die insisteren in volledig harnas rond te hossen, steeds alle goudstukken, magische voorwerpen, scrolls, wapens, schilden, huisdieren en die meer in de rugzak klaar te hebben (en er om het even wat in één enkele actie te kunnen uithalen) -  en dit alles tot menige frustratie van de spelmeester. Vandaar dat de meeste rollenspelsystemen wel een systeempje bedacht hebben om één en ander in goede banen te leiden.


Hoe zit dat precies in Schimmen & Schaduwen?

Als we kijken naar het Basisregelboek, 1ste editie (zwarte kaft), op p. 91, vinden we daar de regels betreffende het "Dragen van voorwerpen".
Terecht wordt het probleem aangekaart: "Dit is altijd één van de problemen geweest van de SM, vooral als de spelers de neiging hebben om alles met zich mee te nemen in een manische verzamellust." En het gaat verder: "Het is mogelijk om ingewikkelde regels te formuleren ... om zo te zien wat spelers wel of niet kunnen meedragen. In S&S hebben we het niet te moeilijk willen maken." Dat belooft!

Ik zal de volledige regels hier niet verbatim weergeven, maar au fond komt het neer op het volgende:
  • Maximaal mee te dragen gewicht is gelijk aan KRAx2
  • Maximaal gewicht in wapens of uitrusting zonder hinder is gelijk aan KRA.
  • Voor elke 0.1 (sic) die teveel gedragen wordt boven de KRA, gaat de WapenKunde met 2% naar beneden.
  • Voor elke 0.1 boven KRAx2: -1% op BEHendigheid-proeven; voor elke 3 gewicht boven KRAx2 -1BEWeging
Klinkt allemaal aannemelijk, maar dit vereist natuurlijk wel dat men van elk voorwerp dat men meedraagt het gewicht bijhoudt en het totaal telkens goed uitrekent. Om een voorbeeld te geven van sommige gewichten (BR1, Prijzen & Onkosten, p.213): Halsdoek in zijde (0.01), Ganzeveer (0.05), Stadskledij (2.45), kristallen bol (0.5), Dolk (0.8), 20 keien (2), etc.
Dit lijkt me toch allemaal niet zo goed werkbaar ...


Spelergroep Alfa (die het Aarg-manuscript produceerden), en die de 1ste editie van Schimmen & Schaduwen gebruikten, hebben daarom waarschijnlijk eigen huisregels vervaardigd:


Alhoewel? Er werd hier niet dadelijk ingegrepen op het bijhouden van het gewicht dat iemand meesleurt, maar wel de effecten werden iets uitgebreid. Interessant is ook om op te merken dat er bonussen zijn indien je minder gewicht dan je KRA-score torst.

De 2de editie van het basisregelboek, heeft een herschreven sectie over het dragen van voorwerpen (BR2, p. 78). We lezen o.m.: "Indien de spelers bijzonder grote zaken met zich meenemen - bijvoorbeeld een plank van 10 meter lengte - is het aan de SM om hen erop te wijzen dat dit hen in veel situaties zal hinderen ...".  Er wordt nog steeds verwacht dat alle gewicht bijgehouden wordt, maar nu gelden de volgende regels:
  • Het totaalgewicht dat een SK kan meenemen is gelijk aan zijn KRA in kg.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen draaggewicht en gevechtsgewicht. Gevechtsgewicht is datgene wat een SK op zijn lichaam draagt tijdens het vechten. Beiden worden afzonderlijk genoteerd op het karakterdocument. Idee is dat een SK zijn draaggewicht afwerpt en enkel gevechtsgewicht heeft tijdens het vechten. Dit kost 1 ronde, en kan dus van belang zijn in verrassingssituaties.
  • Voor elke 0.1 kg boven het totaalgewicht: -1 op alle lichaamsacties
  • Voor elke 5 kg boven het totaalgewicht: -1 BEW
Eén en ander duidt er voor mij toch op dat regels i.v.m. gewicht niet altijd goed werkbaar zijn, en dikwijls zeer arbitrair zijn. Vandaar mijn sterke voorkeur om gewoonweg het aantal voorwerpen te tellen en een absoluut maximum te hanteren, of nog eenvoudiger, af en toe een gezond-verstands-test uit te voeren. Natuurlijk, in munchkin-spelersgroepen zal dergelijke aanpak amper werken ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten