vrijdag 28 december 2012

Bestiarium: Goblin

Nu we het karakter van Wulfhand volledig uitgerold hebben, en alle kundes gekozen, wordt het tijd om onze avonturier eventjes het gevecht te laten opzoeken. Dat laat ons toe om ook even het befaamde Schimmen & Schaduwen gevechtssysteem uit te testen. Maar eerst dient een tegenstander gezocht te worden. Om het niet te  moeilijk te maken, zullen we Wulfhand laten vechten tegen een goblin. Een makkie zegt u? Dat zal later moeten blijken, maar laten we eerst even de goblin zelf bekijken.

De goblin is te vinden in het basiregelboek, 2de editie, op p. 243 (in de latere onlineversie zijn goblins omgedoopt tot kobolden ...)

Goblin, Illustratie uit BR2, p.244
Een goblin is een lelijk, mensachtig monster met, evenals zijn kleinere soortgenoot de snotling, een grauwgrijze huid. Goblins zijn schaars behaard. Zelfs hun hoofd is praktisch kaal. Ze worden ongeveer 1.30 meter groot en hebben geelglanzende ogen waarmee ze goed in het duister kunnen zien. Goblins leven immers bijna uitsluitend onder de grond. Soms bouwen ze ook duistere, versterkte forten van waaruit ze grootscheepse plundertochten organiseren. Goblins blinken niet uit in moed en als ze niet met tenminste dubbel zoveel zijn als hun tegenstanders, moeten ze elke gevechtsronde een MOE-proef afleggen. Goblins werven dikwijls snotlings aan als strijdkrachten of hulpjes omdat de snotling een van de weinige wezens is die kleiner is dan de goblin en waartegenover de goblin zich dus superieur kan gedragen. Goblins gebruiken praktisch alle wapens behalve tweehandswapens en houden van alles wat schittert. Ze haten dwergen en zullen ze steeds op zicht aanvallen. In daglicht krijgen goblins een nadeel van -20 op alle acties waarbij het zien betrokken is.

Scores: BEH 39 / KRA 14 / WEE 30 / CHA 12 / INT 15 / MOE 33 / OPM 46 / SPI 18 / OMV 13 / BEW 4 / LEP 28 / KB 0 / AK 0

Speciale Eigenschappen: Haat Dwergen (3), Nachtzicht (3)
BasisWK 10% (Strijdhamer) ==> +20% niveau 0 kunde strijdhamer (BR2, p.232) ==> 50% met strijdhamer, schade 2D8+3
Taal: Og Bah Dimorth
Moraal: Chaotisch 

Goblins behoren tot de goblinachtigen, die ook een beetje uitleg verdienen (BR2, p. 242):
Goblinachtigen zijn monsters die al eeuwen deel uitmaken van het allegaartje van vreemde en fantastische wezens die de wereld van Dor bevolken. Hoelang ze reeds bestaan weet niemand exact maar in de oudere elfenverhalen worden ze nergens vermeld. Het is pas bij de opkomst van het mensenras dat ook deze broedsels de kop opsteken en vele wijze lieden beweren dat dit geen toeval is. De meest waarschijnlijke theorie is dat de goblinachtigen het resultaat zijn uit de duistere experimenten van Zorgul de Sluwe. Misschien waren deze experimenten pogingen tot het creëren van een superieur mensenras of misschien pasten zij in de plannen van Zorgul om met een leger van deze afzichtelijke wezens zijn macht uit te breiden tot in het zuiden van Dor. Hoe dan ook, de goblinachtigen verspreidden en vermenigvuldigden zich bijzonder vlug en vormden weldra een bedreiging waar de andere rassen rekening mee moesten houden. Ze zijn gelukkig niet erg intelligent. Het gevaar schuilt eerder hierin dat ze zich gemakkelijk laten beïnvloeden door kwaadaardige geesten die zo machtige legers om zich verzatnelen en zo een instrument in handen krijgen om hun vijanden te vernietigen.
(nvdr.: Tiens, klinkt dit allemaal niet een beetje verdacht veel als Saruman met zijn orkenlegers in In De Ban van de Ring?)

Bon, omdat de S&S goblins blijkbaar lichtjes laf zijn, en er een kans is dat ze op de vlucht slaan als ze niet met dubbel zoveel zijn, zullen we Wulfhand moeten laten vechten tegen twee goblins. Echter, om het gevechtssysteem puur te testen, zullen we deze MOE-proef voorlopig negeren. Het gevecht van Wulfhand tegen de goblin volgt in een volgende blogpost.

Zoals in de meeste fantasy-rollenspelen zijn de goblins schatplichting aan Tolkien, die in grote mate het gedrag en uitzicht van goblins bepaald zoals die we nu kennen - alhoewel de groene goblins van Games Workshop tegenwoordig sterk ingeburgerd zijn. Nochtans zijn goblins in de literatuur en oude mythische verhalen veel gevarieerder dan hoe we ze nu meestal kennen. De goblins in Harry Potter zijn er misschien het meest recente voorbeeld van, maar er zijn er zeker meer. De wikipedia-pagina over goblins geeft een leuke start voor verder exploratie werk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten