zaterdag 1 december 2012

Karaktergeneratie (1)

Een essentieel aspect van elk rollenspel is natuurlijk de generatie van spelerskarakters. Het is daar dat reeds dikwijls de sfeer gezet wordt  voor een succesvolle campagne. Over de karaktergeneratie in Schimmen & Schaduwen doen vele verhalen de ronde: te lang, te ingewikkeld, te complex, te dit, te dat ... Laten we dus de proef op de som nemen, en een karakter genereren dat we later ook nog zullen gebruiken in diverse situaties.

Als naam kies ik Wulfhand. Het is een naam die ik dikwijls gebruik voor mijn personages in fantasy-campagnes. Afhankelijk van de setting kies ik er een achternaam bij (Arendsburg is dikwijls gebruikt), maar die zal ik voorlopig achterwege laten . Het gebruik van steeds dezelfde naam geeft voor mij een zekere continuiteit in mijn rollenspelen, over verschillende settings en spelsystemen heen. De oudste versie van Wulfhand, voor zover ik me kan herinneren, is gebruikt in een Dragon Warriors campagne in de jaren 80.

Allereerste versie van Wulfhand Arendsburg, op een handgemaakt character sheet voor Dragon Warriors. ca. 1987
We gebruiken de 2de editie, het basisregelboek met de groene kaft. Karaktergeneratie wordt beschreven in Hoofdstuk 2 "De geboorte der Personages" op p.15. Laten we er maar dadelijk aan beginnen. We zullen de procedures zo getrouw mogelijk volgen zoals beschreven in het boek. Af en toe dwalen mijn gedachten wel eens af, en deze afdwalertjes zal ik in cursief plaatsen.
 1. De scores. Deze inleidende sectie in het boek geeft enkel aan welke diverse scores gebruikt worden om spelerskarakters (SKs) te beschrijven. Het is zeker interessant om later eens na te gaan waar deze scores precies vandaan komen. Immers, AD&D gebruikte in die tijd de klassieke 6 scores, terwijl Schimmen & Schaduwen er heel wat meer gebruikt. Ongetwijfeld is hier de invloed van het toenmalige Warhammer Fantasy Roleplay (WFRP)  of Runequest te vermoeden.
 2. De rassen in Schimmen & Schaduwen (BR2, p. 18)
  Ras. Schimmen & Schaduwen kent 6 rassen. Naast de klassiekers zoals Mens, Halfling, Dwerg en Mens lopen er ook Schublingen en Reuzen in Dor rond. Een D100 volstaat om het ras te bepalen. Dit is nu wel een spannend moment. Het is minstens 15 jaar geleden dat ik nog eens een D100 ter hand heb genomen om een nieuw SK voor een rollenspel uit te rollen. Zal  ik mijn speciale Zocchihedron van Gamescience gebruiken (ontworpen door Lou Zocchi), of toch maar de gewone combinatie van 2 maal een D10? Bij nader inzien lijkt de Zocchihedron toch iets te onhandig, en gebruik ik maar de klassieke methode.

  We nemen beide D10 ter hand, ... trommelgeroffel ... en we werpen een 56. Een Mens, met als Moraal Neutraal.

 3. De volgende stap is het uitrollen van de effectieve scores. De tabel op p.19 is zeer duidelijk:
  BEHendigheid: 30 + 2D10 ==> we rollen slechts een 3! Dus BEH is 33
  KRAcht: 4D4 + 4 ==> 17. Dit is zeker niet slecht, integendeel!
  WEErstand: 30+2D10 ==> 47. Ook goed! We lijken dus een krachtige taaie vent te gaan hebben.
  CHArisma: 30 + 2D10 ==> 43
  INTelligentie: 30+2D10 ==> 43
  MOEd: 20+2D10 ==> 36
  OPMerkingsvermogen: 30+2D10 ==> 35. Dit is aan de lage kant.
  SPIrituele weerstand: 30+2D10 ==> 49. Geestelijk taai ventje!
  OMVang: 15+D4 ==> 18
  BEWeging: 4+D4 ==> 6
  LEP (Levenspunten) = OMV+WEE/2 = 58 42 (foutje nadien ontdekt, moet 42 zijn)
  Het ziet er dus naar uit dat Wulfhand aan de taaie krachtige kant is, misschien niet zo opmerkzaam, maar spiritueel wel bestand tegen allerlei invloeden.

  Vervolgens moeten de we leeftijd van Wulfhand bepalen. 16+D20 resulteert in 30. Een mooie leeftijd om heldhaftige avonturen te starten. Ik zie nu dat in Schimmen & Schaduwen mensen maximaal 65 jaar kunnen worden, maar Reuzen 900 jaar, en Schublingen 800 jaar. Ik ben toch benieuwd of dit ooit in enige Schimmen & Schaduwen campagne effectief gebruikt is ... ?
 4. Gebruiken we de Zocchihedron, of toch maar de normale manier met tweemaal een D10?
  (BR2, p. 14-15)
 5. Speciale Eigenschappen. Alle karakters hebben een zekere kans om Hypnose, Telepatie, Nacht-, Koude-, Warmte-, of Moreelzicht te hebben. Voor mensen is die kans echter eerder klein, en Wulfhand heeft dan ook geen geluk. Geen enkele speciale eigenschap!
 6. Sociaal Niveau. Dit is de sociale achtergrond van het SK, en kan gaan van Natuur over Stad Rijk tot Platteland Arm.We rollen even op de sociaal niveau tabel en Wulfhand blijkt Platteland Gewoon te zijn, met sociaal nummer 5. Vreemd genoeg zijn de sociale nummers enkel 4, 5 of 6. Waarom niet 1, 2 of 3? Vermoedelijk een restant van een eerdere spelregels? In de herwerkte online versie varieert het sociaalnummer van 1 tot 7, en wijkt dus af van het originele basisregelboek.
 7. Het Beroep. Dit is een van de meest aantrekkelijke aspecten van karaktergeneratie. Het beroep van een SK geeft dadelijk aan wat voor iemand het SK is, misschien zelfs meer dan zijn ruwe scores. Het is ook een frustrerend aspect bij de karaktergeneratie (niet enkel bij Schimmen & Schaduwen trouwens, maar bij alle systemen die beroepen gebruiken). Wat als je een saai beroep, zoals Kleermaker of Kok uitrol? Wil niet iedereen starten als Huurdoder, Orkslachter, of Premiejager? Het idee van een beroep toe te kennen aan een SK komt mijn insziens duidelijk van ofwel WFRP of Call of Chulhu, systemen die daar in de jaren 80 ook reeds mee experimenteerden. Heeft Schimmen & Schaduwen daar de mosterd vandaan? Om het frusterende aspect van een 'saai' beroep te omzeilen, geef ik mezelf 2 worpen, en zal ik het meest aantrekkelijke resultaat voor Wulfhand kiezen. Puristen zullen nu vloeken in de kerk, maar het zij zo. Ik ga mijn tijd niet verdoen met Wulfhand de Bedelaar.
  De eerste rol geeft 41, een Charlatan. Hmm, niet slecht, maar met de lage OPM-score van Wulfhand misschien niet echt geloofwaardig. Eens kijken wat de tweede rol geeft. 04 - Avonturier! Dit is een kans die ik niet mag laten liggen! Wulfhand is dus Avonturier van beroep.

  Op p. 47 in BR2: "De avonturier heeft definitief de wijde wereld opgezocht, gedreven door een onweerstaanbare drang naar avontuur, rijkdom, macht of roem. Talrijk zijn de gevaren die hij op zijn vele tochten moet trotseren en wonderbaarlijk de plaatsen die hij soms aandoet. Vele jonge avonturiers komen al gauw gewelddadig aan hun einde, maar zij die lang genoeg kunnen overleven groeien uit tot ervaren veteranen die het gewoon zijn alleen op hun zwaard te vertrouwen."

Al bij al ging deze karaktergeneratie tot nu toe vrij snel. Natuurlijk ontbreekt er nog een belangrijk luik, en dat is het bepalen van de kundes. Maar dat zullen we houden voor een volgende blogpost.

==> Het vervolg van de karaktergeneratie is te vinden in deel2.

P.S. Alle dobbelsteenworpen die vermeld worden in deze post zijn volledig eerlijk gerold en niet vervalst, gemanipuleerd, of gecounterfijt! Laat dit duidelijk weze!

1 opmerking:

 1. Ik heb nog een foutje gezien. LEP = OMV + WEE/2, zou 42 moeten zijn i.p.v. de berekende waarde 58. Ik had de OPM-score genomen i.p.v. de OMV-score. Zo zie je maar dat Schimmen & Schaduwen geen eenvoudig karaktergeneratiesysteem heeft :-)

  BeantwoordenVerwijderen