vrijdag 7 december 2012

Karaktergeneratie (3)

We gaan verder met het uittekenen van ons personage Wulfhand. In twee vorige posts (deel1 en deel2), hebben we respectievelijk reeds de basisscores en de kundes bepaalt. Er rest ons nog een belangrijk luik, namelijk het vastleggen van de wapenkundes. Hiervoor bestuderen we hoofdstuk 4, Krijgskunst, uit het BR2.

'Krijgskunst', Illustratie uit BR2, p. 90
Wapenkundes bepalen hoe goed men kan omgaan met wapens, of speltechnisch: welke kans men heeft om een tegenstander te verwonden in het gevecht. Voor vele fantasy rollenspelen is dit een belangrijk onderdeel van de spelregels, en men kan eigenlijk stellen dat dit het essentiele element is waarop fantasy rollenspelen beoordeeld worden. Of dit al dan niet terecht is, laat ik aan de lezer.

Het beroep van avonturier lijst een aantal wapenkundes op, die Wulfhand normaliter op niveau 1 bezit. Echter, een aantal wapens vereisen een minimale BEH of KRA score om ze goed te kunnen gebruiken, en Wulfhand voldoet zeker niet alle vereisten. Bovendien kan je wapenkundes op niveau 0 plaatsen, en in ruil een wapenkunde op niveau 2 kiezen (BR2, p. 92). Omdat het me vrij onnuttig lijkt om bedreven te zijn in alle wapens, zullen we van deze laatste mogelijkheid dan ook gebruik maken.

De BEH-score van Wulfhand is 37, en zijn KRA is momenteel 17. Wapens die Wulfhand daarom niet wenst te gebruiken (Bastaardzwaard en Strijdhamer), zijn doorstreept, en die laten we dus vallen om andere kundes op niveau 2 te kunnen brengen. Ook zien we Wulfhand eerder als een klassieke avonturier die met zwaard en (middelgroot) schild de wereld intrekt, en daarom zullen we die wapens kiezen om het niveau te verhogen. Een boog en dolk kunnen altijd handig zijn, maat strijdbijl en kortzwaard zien we dan weer minder zitten. We laten dus 4 wapenkundes vallen (op niveau 0 brengen), om er 4 naar niveau 2 te brengen.
  • Dolk (minimumvereiste KRA = 0 BEH = 30). Niveau 1 = 40
  • Kortzwaard (minimumvereiste KRA = 8 BEH = 30). Niveau 1 = 45 ==> niveau 0 = 30
  • Zwaard (minimumvereiste KRA = 12 BEH = 0). Niveau 1 = 50 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==> 61
  • Bastaardzwaard (minimumvereiste KRA = 18 BEH = 35). Niveau 1 = 50 ==> niveau 0 = 30
  • Strijdhamer (minimumvereiste KRA = 18 BEH = 35). Niveau 1 = 50 ==> niveau 0 = 25
  • Strijdbijl (minimumvereiste KRA = 13 BEH = 30). Niveau 1 = 50 ==> niveau 0 = 25
  • Speer (minimumvereiste KRA = 0 BEH = 30). Niveau 1 = 45 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==>54
  • Boog (minimumvereiste KRA = 8 BEH = 35). Niveau 1 = 50 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==> 57
  • Schild Mid (minimumvereiste KRA = 10 BEH = 0). Niveau 1 = 45 ==> optrekken naar niveau 2 (+D6+6) ==> 53
Wapens in S&S. Illustratie uit BR1.
In principe kunnen we nu nog bijkomende beslissingen nemen zoals de voorkeurshand voor elk wapen. Deze zullen we echter voorlopig achterwege laten.

Uiteindelijk blijkt het wapensysteem redelijk wat 'meat' te bevatten voor zogenaamde powerplayers. Diverse wapens doen verschillende soorten schade, er gelden krachtbonussen, wapens zijn onderverdeeld in Slag-, Steek-, en Projectielwapens, verschillende wapens hebben verschillende aanvallen per beurt e.d. Op al deze aspecten zullen we echter pas ingaan als Wulfhand op zijn eerste avonturier de wijde wereld intrekt en zijn eerste veil creatuur zal ontmoeten.

Waar haalt Wulfhand deze wapens vandaan? Heeft hij hiervoor genoeg geld? Voorlopig zullen we ons hierover niet teveel zorgen maken. We gaan ervan uit dat Wulfhand de benodigde wapens en uitrusting reeds verzameld heeft.

Wulfhand begint nu meer en meer vorm te krijgen. Het enige wat ons nog rest is om de wapenrusting voor Wulfhand te kiezen. Hierover meer in een volgende blogpost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten