dinsdag 19 februari 2013

Fantasy World 1992

Eerder reeds berichtten we over de conventiescene, en welke belangrijke rol Fantasy World speelde voor het fantasy gaming gebeuren in Vlaanderen, en dus ook voor Schimmen & Schaduwen. Het was immers vooral via conventies dat Schimmen & Schaduwen aan de man werd gebracht.

Door mijn gewoonte om zeer gericht met Google te zoeken, stootte ik op volgend zoekertje, in Dragon Magazine #176, uit December 1991, op pagina 41.

Cover Dragon Magazine 176, December 1991.
Aankondiging van Fantasy World 1992, in Dragon Magazine 176
Het zoekertje kondigt o.a. Dave Prowse aan. Dirk VdH, een van de originele designers van Schimmen & Schaduwen, is toen aan Dave Prowse met knikkende knieen een handtekening gaan vragen. Vermits deze Fantasy World plaatsvond in januari 1992, waren de produkten van The Wise Tree beperkt tot het basisregelboek, en vermoedelijk ook reeds Sagen & Legenden 1 (blauwe kaft).

De volledige pdf van het bewuste nummer van Dragon Magazine is eveneens te downloaden. Het is altijd wel leuk om dergelijke oude roleplaying magazines te doorbladeren, vooral dan voor de advertenties.

Zo vond ik dit nummer advertenties naar Dark Conspiracy, Wiz-War (5de editie!), Silent Death, Rolemaster, MERP, en vele andere games van 20 jaar geleden.

En toch wel opvallend, ook nog deze advertentie:

Advertentie voor Battlethemes, Dragon Magazine 176, p. 95
Het betreft hier muziek, speciaal gecomponeerd voor roleplaying games. Het was destijds een uitgave van F.P.O. (Fantasy Promotions Office), een zij-activiteit van The Lonely Mountain in Antwerpen als ik me niet vergis, en dus ook gelinkt aan Fantasy World. Als ik me niet vergis zijn er nog wel meerdere tracks van gepubliceerd, maar ik heb ze toendertijd jammer genoeg niet aangeschaft. Ongetwijfeld zijn het nu zware collector's items!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten