maandag 11 februari 2013

"Leuven overspoeld door orken"

Eerder konden we reeds berichten dat het Leuvense studentenblad Veto een aantal  zoekertjes bevatte i.v.m. The Wise Tree. Na een search uit te voeren op de zoekterm "Schimmen en Schaduwen" op Belgische domeinsites, kwam nog dit naar boven:

"Leuven overspoeld door orken" was de titel van een artikel in het Leuvense studentblad Veto, dat verscheen op 28 november 1994 (jaargang 22, nr. 11).

Het is een artikel dat wat dieper ingaat op rollenspellen, maar ook niet heel diep. Het schept meer een sfeer, om potentiele geinteresseerden warm te maken om het ook eens te proberen.


Uit de inleiding:
Het rollenspel viert hoogtij. Steeds meer mensen laten hun monopoliebord voor wat het is en duiken in de wondere wereld van de fantasie. Ze doen dat aan de hand van een ingewikkeld spel, waarin verschillende personages samen een verhaal opbouwen en dat dagen tot weken kan duren. In de huid van een dwerg kruipen, je inleven in de rol van superman, oog in oog staan met een reuzendraak, in dit gezelschapsspel kan het allemaal. Een vorm van eskapisme? Verkleutering van de massa? Of gewoon gezellig amusement? We trokken ons beste elfenpak aan en gingen voor u op verkenning uit.

Ergens in midden van het stuk, wordt ook Schimmen & Schaduwen vermeld. Er wordt ook gewag gemaakt van het feit dat er slechts een enkel Nederlandstalig rollenspel op de markt is. In 1994 kan dat niet anders dan Schimmen & Schaduwen geweest zijn.

In 1985 lag het eerste Nederlandstalige spelsysteem, 'Het oog des Meesters', in de winkel. Intussen is die versie uit de handel genomen. Het is een feit dat de meeste rollenspelen in het Engels of het Duits uitgebracht worden. Op dit ogenblik is zelfsmaar één Nederlandstalig fantasiespel op de markt. Zoals gezegd speelt fantasie de hoofdrol in het inlevingsspel. Namen als 'Dungeons and Dragons', 'Schimmen en Schaduwen', 'Het oog des Meesters', het zijn stuk voor stuk verwijzingen naar vreemde werelden en merkwaardige wezens.

Ophet einde besluit het artikel dan als volgt:

Een vlucht uit de werkelijke wereld, onmacht om echte problemen op te lossen, zo noemen de tegenstanders van deze nieuwe spelvorm het hele zootje. Puur amusement en een fijne manier om de grijze hersencellen te doen werken, heet het bij de fans. Wat er ook van zij, ons leek het in ieder geval een gezellige en leuke vrijetijdsbesteding. Er echt in gaan geloven, dat is een andere zaak.

Het lijkt me echter wel een beetje vreemd dat pas in 1994 er een artikel over rollenspelen verschijnt. Immers, Oog des Meesters bestaat al sinds 1985, en men kan zeggen dat in 1994 rollenspellen al over hun hoogtepunt heen zijn. Magic The Gathering, dat ruim een jaar voordien in 1993 werd gepubliceerd, domineerde immers reeds zeer sterk de gaming-activiteiten. Tevens kwamen computer RPGs sterk opzetten, die ook de aantrekkingskracht van pen-and-paper rollenspelen sterk deed verminderen.

Het volledige bewuste VETO-nummer - inclusief het voleldige artikel - kan je hier nog eens opnieuw bekijken: http://archief.veto.be/jg21/veto2111.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten