zaterdag 16 maart 2013

Interview met voormalig medewerker Steven Redant

Steven Redant ("Stel" in de colofons van de Schimmen & Schaduwen boeken) is reeds zeer vroeg bij The Wise Tree betrokken geraakt als medewerker. In 'Het Symbool van Crann', een avontuur geschreven voor de eerste editie, heeft hij zelfs een heleboel tekeningen gemaakt. Nadien heeft hij voornamelijk meegeschreven aan een aantal avonturen. Het lag dus eveneens voor de hand dat we enkele vragen op hem afvuurden.

Wanneer ben je met (fantasy) roleplaying begonnen?
Ik heb roleplaying leren kennen in 1980 (ik was toen 15 jaar) via het Franse magazine Jeux et Strategie nr. 4 dat ik gekocht had om me bezig te houden op een anders saaie strandvakantie. Het sprak tot mijn verbeelding, alleen was er in mijn omgeving niemand die het kende of wilde proberen.

Mijn eerste roleplaysessie speelde ik pas 3 jaar later, toen ik 18 was. Op reis naar London heb ik een D&D club opgezocht in de buurt van Waterloo-station en heb daar een avond meegespeeld. Ik heb nadien nog een poging gedaan om voor twee spelers een Oog Des Meesters avontuur te meesteren, maar zij konden zich niet inleven en de sessie is doodgebloed.
 
Via-via (maar weet niet meer via wie) heb ik dan het telefoonnummer gekregen van een van de medewerkers van The Wise Tree. De boodschap was dat ik maar eens naar Leuven moest komen om mee te spelen. Omdat ik in 1989 in Leuven begon te werken draaide erop uit dat ik op vrijdagavonden meespeelde met de spelersgroep die rond The Wise Tree hing, overnachtte op de zetel ten huize van Dirk VDH, en zaterdagmorgen de trein terug naar Hasselt nam.

Uiteindelijk heeft het dus 9 jaar geduurd vanaf mijn eerste interesse in rollenspelen tot ik uiteindelijk een min of meer vaste spelersgroep vond.

Hoe ben je als medewerker bij The Wise Tree betrokken geraakt?
Op een avond werd er gepraat over het Schimmen & Schaduwen regelboek en over hoe het veel beter zou zijn met de tekeningen van Foob (nvdr. de tekenaar die de meeste tekeningen vanaf de tweede editie voor zijn rekening nam), en met aanpassingen hier en daar en ginder.

Echter, de tekstfiles van de 1ste editie waren in een oude tekstverwerker gemaakt en niemand was er reeds in geslaagd ze in te lezen in de nieuw beschikbare tekstverwerkingsprogramma’s (nvdr. we spreken hier over begin jaren 90, toen computers nog niet zo flexibel waren als vandaag ;-)). Overtypen was een titanenwerk waar niemand ook maar aan wilde denken.

Ik heb toen de schijfjes gevraagd en ben avonden later op het werk gebleven om uit te zoeken hoe die files toch nog konden omgezet worden in een formaat waar we verder mee konden. Dat is me uiteindelijk gelukt. Zonder die omzetting zou er van de 2de editie dus waarschijnlijk geen sprake geweest zijn.

Je hebt in het avontuur 'Het Symbool van Crann' redelijk wat, zoniet alle, tekeningen gemaakt. Ook in de volgende boeken zijn er tekeningen van jou verschenen. Ben je een geboren tekenaar?
Het was leuk om doen, anders zou ik het niet gedaan hebben. Ik heb, net zoals Kurt VB (nvdr. die ook veel tekeningen maakte voor de eerste uitgaven), nooit tekenles gevolgd, maar ik tekende wel eens graag. Ik heb in het midden van de jaren 80 ook enkele tekeningen gemaakt voor cassette- en platenhoezen van verzamel-elpees.

Foob kon ook niet alle tekeningen voor de boeken maken wegens teveel werk, dus heb ik hier en daar nog iets bijgedragen. Maar ik kon niet tippen aan Foob, he, qua tekenen. Maar de dingen die erin gekomen zijn waren goed genoeg voor zijn geoefend oog.

Straatscene in Atumbar. Illustratie door Stel, Symbool van Crann, p.5

In de latere boeken heb je ook meegewerkt aan de avonturen. Waar haalde je inspiratie vandaan?
Ik heb bij de tweede versie van het regelboek inderdaad vooral (maar niet alleen) meegewerkt aan de teksten omzetten en verbeteren. Ik haalde inspiratie voor scenario’s meestal uit strips. Eentje is bijvoorbeeld gebaseerd op een Star Wars comic en een andere op een Jeremiah verhaal van Hermann. Dat lukt niet met alle verhalen uit strips, maar voor sommigen lukt het vrij goed zonder dat ze zelfs herkenbaar zijn.

De groep die Schimmen & Schaduwen maakte was zeer divers. Vele mensen schreven allerlei materiaal, soms nogal heterogeen.
The Wise Tree was natuurlijk geen echt bedrijf. Iedereen die wilde bijdragen werd geapprecieerd. Ik weet eigenlijk niet of die heterogeniteit opviel bij de mensen die effectief Schimmen & Schaduwen speelden. Ik vond dat echter geen probleem. Door de manier waarop een spelmeester het verhaal brengt vallen volgens mij eventuele stijlverschillen in avonturen weg.

Wat zijn de dingen waar je het meest trots op bent ivm Schimmen & Schaduwen?
Gewoon het feit dat we het gedaan hebben. Samen. Schimmen & Schaduwen was een hobby, en we deden het samen. Niemand moest. Iedereen wilde. Zonder formele structuur. Nogal anarchistisch. Maar het werkte. En we hadden er plezier aan.

De Ogor, een kruising tussen een Ork en een Oger.
Illustratie door Stel, Het Symbool van Crann, p. 40

Hoe kijk je er nu op terug? Tevreden met de dingen die gepubliceerd zijn? Gemiste kansen?
Ik ga niet met spijt door het leven of bedenk ‘what if’ scenario’s. De eerste jaren dat ik werkte waren de jaren dat ik geld had om dingen te kopen en te doen en de jaren waarin mijn verantwoordelijkheid op het werk nog niet van die aard was dat ik het werk mee naar huis nam. Dat geeft een gevoel van vrijheid. Dat was tegelijk ook de The Wise Tree periode.

Gemiste kansen zie ik niet echt. Ik heb nooit gedacht dat er met rollenspelen in het Nederlands iets te rapen viel. De bredere The Wise Tree kring heeft echter niet slecht geboerd in het leven, toch? (nvdr. onder de voormalige medewerkers tellen we ingenieurs, IT'ers, een grafisch designer, een architect en een professor ;-)) Wat ik vooral apprecieer is dat de mensen van het originele The Wise Tree mij hebben geleerd hoe je zelfs iets vrij banaals op zo een manier kan vertellen dat je begeesterd wordt. Bedankt mannen!

Nadien heb je je sterk geëngageerd in het Live Action Roleplay (LARP) gebeuren. Zag je dat als een volgende stap in fantasy gaming , of als een aparte activiteit?
Ik heb Eternica leren kennen op Fantasy World. Ja, het was in feite een volgende stap in fantasy gaming. Ik was trouwens niet de enige van de The Wise Tree groep die ging LARPen. Na enkele jaren zijn enkele enthousiaste Eternica-spelers dan Oneiros begonnen. Ik was geen oprichtend lid, maar ik heb wel van in het begin meegewerkt om de evenementen op poten te zetten. In het 2de jaar ben ik toegetreden tot het bestuur, ben een jaar penningmeester geweest en daarna 9 jaar voorzitter.

De ervaring die ik daar opgedaan heb heeft mij zeker geholpen om de stap naar een managementfunctie op het werk te zetten. Je kan dus gerust zeggen dat fantasy-gaming een impact op mijn leven heeft gehad.

LARP is totaal anders dan table-top roleplay. Er is bij table-top meer fantasie nodig om je alles voor te kunnen stellen, terwijl het inleven in je personage in een LARP veel dieper kan gaan. Vanuit dat standpunt is het één niet een ‘volgende stap’ van het ander.

Ik ben ook voor LARP actief geweest in het uitwerken van aardig wat scenario’s en plots. Met die achtergrond kijk je opeens heel anders naar films, series en boeken.

Speel je nu nog games? Roleplaying? Boardgames? LARP? Computer?
Ik ben nog altijd een grote speelvogel. Ik heb twee flipperkasten en speel geregeld boardgames. Dezelfde mensen terug samenkrijgen om een roleplay campaign verder te spelen is niet makkelijk als je niet allemaal student bent en over redelijk wat vrije tijd beschikt. Ik heb de afgelopen jaren nu en dan Warhammer FRP gespeeld en ik ben voor de zomer begonnen met een Call of Cthulhu campaign te meesteren.

Met LARP ben ik gestopt in 2006. Daarna heb ik nog twee maal één-avond avonturen gespeeld.

Sinds Starcraft 2 gepubliceerd is is ben ik on-line beginnen gamen met een groepje mensen waarin ik terechtgekomen ben via Johan B. die vroeger ook op de vrijdagavonden op de speelavonden te vinden was maar die niet meewerkte aan de boeken. Hij was toen een enthousiaste jongeling die ons toen al ‘oud’ vond. Hahaha.

En ... eigenlijk ben ik eerder een fan van science fiction dan van fantasy!

========

Voor diegenen met interesse in persoonlijke verhalen m.b.t. Schimmen & Schaduwen, hier een overzichtje van alle interviews op deze blog tot nu toe:

The Wise Tree medewerkers:
Spelers en Meesters:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten