zaterdag 16 maart 2013

Runenwapens

Waar waren we ook alweer gebleven met onze avonturier Wulfhand? Oh ja, hij had zonet een Goblin doodgemept (weliswaar met creatieve inbreng van de SM, maar soit), en had hierbij een verroest zwaard buitgemaakt dat met enkele vreemde tekens versierd was ...

De Goblin lag in een grote plas bloed naast hem. Misschien was er wal te rapen in de ruwe jutezak die het creatuur op zijn rug meezeulde? Goudstukken? Kostbare edelstenen? Geheimzinnige manuscripten? Het enige wat Wulfhand vond was een oud verroest zwaard met enkele inscripties op het lemmet. Ze leken wel op de runen die hij ooit eens de dorpsdruide had zien tekenen. Teleurgesteld trok Wulfhand terug naar het dorp ...

In het dorp aangekomen trok hij onmiddelijk naar Panoramix, de dorpsdruide. CUT! Panoramix? Is dat nu een Schimmen & Schaduwen naam? Euh, ok, een andere naam dan maar? Zoltan? Gerwin? Uberostimar? Frowin? Ok, klinkt al wat beter! ... trok hij onmiddelijk naar Frowin, de dorpsdruide.

"Frowin, mag ik uw raad vragen?" "Hmm, jazeker. Maar je zit onder het bloed? Wat is er gebeurd? Toch geen veile daden gepleegd in het woud?" "Niets belangrijks. Maar ik heb wil dit gevonden: een verroest zwaard met vreemde inscripties. Ik denk dat jij ze misschien wel kan herkennen, o wijze Frowin!"

"Voorwaar, een vreemde vondst. Laat me even dit zwaard bestuderen. Hmmm, ja. Natuurlijk, ik zie het al. Jaja. Hmmmhmmm. Interessant. Jazeker. Hohoho!" "Zeg het dan!!!" "Ah, ok, sorry, ik liet me eventjes gaan. Wat je hier hebt, mijn beste Wulfhand, is een runenzwaard."

Runenwapens worden in Schimmen & Schaduwen ingevoerd in de Sagen & Legenden 1 uitbreiding. Speltechnisch komt het erop neer dat een of andere magische eigenschap aan een wapen wordt gegeven door een runenmeester. Verschillende runen dienen gecombineerd te worden tot een runenwoord, dat dan een speciale eigenschap toekent aan het wapen.

Runenwapens worden echter ook ingebed in de Schimmen & Schaduwen  setting, kwestie van te kunnen aangeven of dergelijke wapens al dan niet zeldzaam zijn, wie ze kan vervaardigen, en dies meer. Dergelijke mix van speltechnische informatie met inwerking in een fantasy-wereld vormt natuurlijk een vast gegeven in de meeste rollenspelsystemen.

Op p.16 van Sagen & Legenden 1 lezen we:
Een runenwapen put zijn krachten uit oude runensymbolen die erin gekerfd zijn. Deze runensymbolen kunnen alleen “geschreven” worden door machtige magiërs, maar magiërs met de kunde Occulte Taal Runen kunnen de runen wel ontcijferen en zo hun krachten te weten komen.
[...]
De runen stammen uit de tijd dat de goden nog op Dor vertoefden. Zij gebruikten toen de mystieke
runen om hun gesproken tal in schrift vast te leggen. Oorspronkelijk waren er 33 runen maar slechts 20 hebben de tijden doorstaan en zijn nu nog bekend. De overige 13 runen zijn verloren gegaan en worden meestal vermeld als “de verloren krachten.” Sommige runen beschikken over bepaalde magische krachten, andere runen moeten met elkaar gecombineerd worden alvorens ze magische eigenschapen krijgen. Deze gecombineerde runen zijn meestal de krachtigste. De twintig bekende runen worden hieronder weergegeven:Runen uit Sagen & Legenden 1, p. 18. Illustratie door Kurt VB.
Hieronder vind je een lijst van de verschillende magische krachten van de runensymbolen. Dit zijn de bekende krachten maar de meeste magiërs zijn het erover eens dat er waarschijnlijk nog meer zijn. Van elke magische kracht wordt een korte beschrijving gegeven samen met de rune(n) die deze kracht bevat(ten) en eventueel een maximum aantal keren dat deze kracht op hetzelfde wapen kan voorkomen (sommige runen verliezen hun magische krachten als er teveel op een bepaald wapen voorkomen: hoe dit komt weet niemand, maar het is wel een beperking waar magiërs rekening mee moeten houden.) Als een aantal runen gezamenlijk een magische kracht vormen, dan noemt men dit een runenwoord. Dit wil zeggen dat de runensymbolen met elkaar verbonden worden zoals in de figuur hierboven getoond.

Hierna volgt dan een  lijst met runenwoorden. Het zou ons te ver leiden deze allemaal hier op te nemen, maar enkele leuke vondsten kunnen we u toch niet onthouden:

  • Kracht der drijfbaarheid (runenwoord Marni): het wapen drijft op alle vloeistoffen, maar enkel als niemand er zich aan vastklampt.
  • Kracht der dimensionale terugkeer (runenwoord UchliZoqWil): het wapen kan terugkeren naar de eigenaar via een andere dimensie.
  • Kracht der vormverandering (runenwoord GlakCuq): het wapen kan van vorm veranderen.
  • Kracht der magiereflektie (runenwoord UnZmiOgelPlythVi): spreuken kunnen teruggekaatst worden naar diegene die ze gebruikt.
"Een runenzwaard? Is dat goed of slecht?" "Goed, zou ik denken. Deze runen vormen het runenwoord XuOchPlythTiMnu. Het betekent dat dit wapen de Kracht der Dood heeft."

De Kracht der Dood wordt in Sagen & Legenden 1 omschreven als volgt: Een wapen dat met deze kracht beschreven wordt, doodt zijn tegenstander onmiddellijk als het erin slaagt een KT toe te brengen, tenzij het getroffen wezen in een WEE/2 proef slaagt. [...] Deze kracht werkt alleen maar bij een bepaald ras waarvan de naam in de runen verwerkt moet worden.

"Goh. Dus dit verroestte zwaard kan iedereen doden?" "Niet zomaar iedereen, enkel bepaalde creaturen. Laat me even ... hmmm ... het blijkt dat dit wapen voornamelijk dodelijk is tegen ... Nalesh!" "Nalesh? Nooit van gehoord!" "Euh, ik ook niet!"

Wulfhand steekt zijn zwaard nonchalant weg en wandelt naar zijn woonstede. Tijd om zijn vriendinnetje Elfleda op te zoeken ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten